ĐẢNG LÃNH ĐẠO GIẢI PHÓNG MIỀN NAM LÀ KIÊN ĐỊNH VỚI MỤC TIÊU ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ HẠNH PHÚC CHO NHÂN DÂN

Vừa qua, trên trang mạng xã hội có bài viết: “Sau ngày 30-4-1975 Bắc Việt Nam chủ trương tiêu diệt triệt để tiềm lực Nam Việt Nam về nhân lực, về kinh tế và về văn hóa nhằm củng cố việc cưỡng chiếm Nam Việt Nam và chặn đứng Việt Nam Cộng hòa có thể hồi sinh ở Nam Việt Nam”, của Trần Gia Phụng. Bài viết thể hiện sự hằn học, nhận định sai sự thật và phản động, vì các lý do sau:

Về lý luận, mỗi đảng phái chính trị đều mang bản chất giai cấp, mục tiêu, đường lối chiến lược cụ thể để lãnh đạo xã hội phát triển; nếu làm hại dân, làm suy yếu về kinh tế, văn hóa và đạo đức thì không bao giờ giữ được vai trò cầm quyền lâu dài. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, giữ vai trò lãnh đạo cách mạng luôn luôn kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ở một nước mà bị chia cắt thành hai miền thì mới thấy giá trị của độc lập tự do, thống nhất đất nước. Sau khi miền Bắc chiến thắng thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đế quốc Mỹ lại xâm lược miền Nam chia cắt hai miền Nam Bắc nên Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kháng chiến chống Mỹ để giải phóng miền Nam, giành lại độc lập, tự do cho nhân dân. Miền Bắc vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa là hậu phương chi viện sức người và của cải để quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chứ không phải như luận điệu vu khống cho rằng miền Bắc xâm lược miền Nam. Đây là chiến thắng của ý Đảng, lòng dân, của chính nghĩa, là niềm kiêu hãnh của dân tộc anh hùng, quyết đánh, quyết thắng để kết thúc hơn một trăm năm đô hộ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc để thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Sau thắng lợi năm 1975, cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội với điểm xuất phát còn rất thấp, kẻ thù ra sức chống phá cách mạng và vừa phải giải quyết những hậu quả nặng nề của các cuộc chiến tranh xâm lược để lại. Đảng lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội mới ở giai đoạn đầu, nhưng với bản chất ưu việt của chế độ nên công tác chính sách xã hội thường xuyên được quan tâm. Với những người có sai lầm đã làm tay sai cho thực dân, đế quốc mà phản quốc và hại đồng bào thì Đảng, Nhà nước, nhân dân ta vẫn có chính sách nhân đạo, thực hiện chính sách cải tạo để hoàn lương và ổn định cuộc sống như bao người dân khác. Từ năm 1986 đến nay, Đảng lãnh đạo kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kết quả từng bước khắc phục tình trạng chênh lệnh giàu nghèo, khoảng cách giữa các vùng miền ngày càng thu hẹp lại, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, vị thế của đất nước trên trường quốc tế ngày càng cao.

Về thực tiễn, đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam đã mang gần 50 vạn quân viễn chinh, với 2,5 triệu lượt binh sĩ vào miền Nam và nuôi dưỡng ngụy quyền, ngụy quân làm công cụ hại dân phản quốc; 20 vạn đồng bào miền Nam bị khủng bố, tù đầy, 70 vạn người đã bị tra tấn giam cầm trở nên tàn phế; hàng triệu người bị nhốt vào các trại tập trung mà chúng gọi là ấp chiến lược và những chuồng cọp giam giữ những tù nhân chính trị dã man hơn cả thời trung cổ. Đế quốc Mỹ và bọn tay sai đã phạm nhiều tội ác dã man, biến miền Nam thành địa ngục trần gian.

Sau thắng lợi 30-4-1975, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã tạo điều kiện để những người lầm đường được hoàn lương, thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, bỏ qua quá khứ hướng tới tương lai và thực hiện bình đẳng với mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt đối xử với những người đã tham gia ngụy quân, ngụy quyền, trừ những cá nhân có mưu đồ chống đối chế độ. Kinh tế – xã hội đạt được những thành tựu quan trọng. Khi gặp thiên tai, bệnh dịch thì cả hệ thống chính trị đến mỗi người dân lại chung sức, đồng lòng tạo nên sức mạnh cộng đồng để khắc phục khó khăn; từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến cán bộ, viên chức, người dân đã tự nguyện chung tay ủng hộ tiền của và có nhiều cách làm sáng tạo mà nhiều nước khác phải ngưỡng mộ. Việt Nam tuy chưa giàu nhưng là địa chỉ an toàn cho cuộc sống con người, tin cậy cho các sự kiện chính trị trọng đại của quốc tế; trong đó ở các tỉnh thành phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành trọng điểm phát triển kinh tế – xã hội của cả nước. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị các cấp luôn luôn quan tâm phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị và chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới.

Vậy mà, cứ đến ngày 30 tháng 4, hướng đến kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì Phụng lại hằn học, bất mãn với mục đích chính trị không trong sáng.

Thực chất luận điệu của Trần Gia Phụng, là phủ nhận sạch trơn giá trị của chiến thắng 30-4-1975, giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Với chiêu trò bôi đen lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng ta luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu ngày càng to lớn và mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” sẽ trở thành hiện thực mà không một thế lực nào ngăn cản nổi./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “ĐẢNG LÃNH ĐẠO GIẢI PHÓNG MIỀN NAM LÀ KIÊN ĐỊNH VỚI MỤC TIÊU ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ HẠNH PHÚC CHO NHÂN DÂN

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares