Đằng sau “diễn biến hòa bình” là mưu đồ đen tối, hèn hạ

“Diễn biến hòa bình” là chiến lược toàn cầu phản cách mạng do chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ chủ mưu thực hiện nhằm chiến thắng chủ nghĩa xã hội không cần chiến tranh. Nói cách khác, chiến lược “diễn biến hòa bình” là một bộ phận trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của các thế lực thù địch, được hình thành trong thời kỳ “chiến tranh lạnh”, nhằm chống phá, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, củng cố vai trò “xen đầm” của chủ nghĩa đế quốc…Bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” và các biện pháp đấu tranh “phi vũ trang”, các thế lực thù địch đã làm cho cho chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế gặp vô vàn khó khăn; chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.

Nhận thức sâu sắc bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; Đảng ta xác định “diễn biến hòa bình” là một trong bốn nguy cơ đối với cách mạng nước ta. Sự nguy hiểm của nó thể hiện ở chỗ: các thế lực thù địch không chỉ dùng sức mạnh quân sự để khống chế, răn đe phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam mà chủ yếu dùng sức mạnh “phi quân sự”, kết hợp với bạo loạn lật đổ để đánh ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, v.v.. Khi thời cơ đến thì chúng sử dụng sức mạnh quân sự, trực tiếp can thiệp vũ trang hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng…

Với sự tan rã và sự đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch đã vội tung hê, hý hửng và cho rằng, thời cơ chiến thắng không cần chiến tranh đã đến; sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội đã bắt đầu. Chúng ngạo mạn cho rằng, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ trên cả ba phương diện: sụp đổ với tư cách là một chế độ xã hội, sụp đổ với tư cách là một hình thái kinh tế – xã hội và sụp đổ với tư cách là một học thuyết khoa học, cách mạng. Xấc xược hơn, chúng cho rằng, sự ra đời của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là “quái thai của lịch sử” nên không có sinh lực và nó đã bị chết yểu; chỉ có chủ nghĩa tư bản mới là tương lai của nhân loại; từ đó, chúng cao đạo khuyên nhủ Đảng ta, rằng để giảm bớt đau khổ cho nhân dân, không trượt dài theo “vết xe đổ” của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, Đảng ta hãy “trở cờ”, đưa Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa như trước đây, các nước tư bản chủ nghĩa đã từng đi và đến với hạnh phúc. Muốn vậy, lực lượng “cấp tiến” trước hết là trong Đảng hãy “nêu gương”, dũng cảm từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức lực lượng “tiến bộ” để vứt bỏ mọi vật cản trở con đường phát triển tư bản chủ nghĩa. Tiêu điểm mà các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị hướng vào là bằng mọi cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam – chỗ dựa tin cậy của Đảng ta. Đây là một trong những biện pháp mà các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị cho là “hữu dụng và hiệu quả nhất” để “hạ gục chế độ cộng sản” ở Việt Nam. Những toan tính cùng đường, “bế tắc” của chúng vẫn phải dùng chiến lược “diễn biến hòa bình” kết hợp với bao loạn lật đổ; coi đó là một “chiêu sách” để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội với dã tâm tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Mưu đồ đen tối của chúng không thể che đậy, ngụy trang; tội ác của chúng ngày càng thêm chất chồng, dày cao như núi. Tất cả điều đó đã và đang  thể hiện rõ ở các chiêu trò mới, tích cũ, chẳng khác nào trò hề sân khấu “gieo nhân ác, gặt quả ác”, đã bị chúng ta vạch mặt, chỉ tên, phòng tránh, đánh trả quyết liệt, buộc chúng phải “co vòi’. Thế nhưng, chúng vẫn chứng nào tật ấy, “đánh chết cái nết không chừa”. Gần đây, các chiến lược gia của chiến lược “diễn biến hoà bình” đã bổ sung vào luận thuyết phản động ấy những chiêu thức mới rất tinh vi, xảo quyệt. Những gì mà trước đây chúng đã làm, bị chúng ta phát hiện, lật tẩy, vạch mặt và đánh cho những đòn đau đớn thì nay hầu như chúng đã “thay hình đổi dạng”, thậm chí được ngụy trang dưới tấm áo “đạo đức nhân văn”, “ngoại giao thân thiện”, thực hiện công tác nhân đạo, “giúp đỡ Việt Nam”. Chính việc làm ấy đã che mắt không ít người dân Việt Nam “nhẹ dạ, cả tin”, họ đã và đang mắc mưu vào “thâm kế sâu hiểm của địch”, chỉ nhìn thấy “lòng tốt” của chúng mà quên đi tội ác đã gây cho đất nước, con người Việt Nam; đã vội cho là chúng cải tà quy chính. Không đâu! Hãy nhìn kỹ vào chiều sâu của mưu đồ đen tối “nhử mồi” mà các thế lực thù địch đang rắp tâm, rình rập, “kiên nhẫn” chờ đợi thời cơ “giật cần câu” bắt cá. Làm sao có thể tin bọn kẻ cướp, quân xâm lược lại thương người dân lương thiện? Làm sao có thể hy vọng vào kẻ đã đem bom đạn giết chết người thân yêu của mình biết ăn năn, hối lỗi; giờ đây đem tiền bạc đến xây dựng chủ nghĩa xã hội, giúp chúng ta xóa đói giảm nghèo, làm cho chúng ta có cuộc sống giàu sang, sung sướng? Không thể có và chẳng bao giờ có chuyện ấy. Xin ai đó còn mơ mơ màng màng, tin tưởng vào lòng tốt của kẻ đang rình mò, chờ thời cơ bóp cổ, giết chế dân tộc mình, gia đình mình thì hãy “tỉnh giấc”; hãy đọc lại, đọc kỹ hơn lịch sử hai cuộc chiến tranh mà thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng bọn tay sai đã gây cho dân tộc Việt Nam, gây đau thương tang tóc cho hàng triệu gia đình Việt Nam. Nếu không tin điều ấy thì một lần hãy đến nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và các nghĩa trang liệt sỹ trên khắp mọi miền Tổ quốc sẽ thấu hiểu nỗi đau của dân tộc này, nỗi đau của người dân Việt Nam bị ngoại bang thống trị. Đã là người Việt Nam yêu nước, có lương tâm, hiểu biết đạo lý, biết phân biệt phải trái, đúng sai, thật giả, chắc chắn sẽ nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn bản chất, âm mưu, thủ đaọn thâm độc của “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch đang rắp tâm chống phá Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu: xóa bỏ thành quả cách mạng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng, lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, có lợi cho chúng, các thế lực thù địch đã, đang tìm mọi cách để chống phá Việt Nam, kể cả những thủ đoạn thâm độc, dã man, tàn ác nhất như: vu khống, xuyên tạc, nói xấu, bôi đen, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước và chế độ ta, v.v..Trong đó, chúng triệt để lợi dụng việc Đảng, Nhà nước ta đưa dự thảo Hiến pháp, Văn kiện Đại hội Đảng trưng cầu ý kiến nhân dân và các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ và nhân quyền để chống phá cách mạng nước ta với nhiều phương thức, thủ đoạn, hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Như lửa chát đổ dầu thêm, gầy đây, các thế lực thù địch đã và đang triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội, nhất là mạng internét để tung tin, xuyên tạc, nói xấu, hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội nhằm chống phá Đại hội XII của Đảng. Cùng với đó, chúng chĩa mũi nhọn vào các vấn đề nhạy cảm như tự do, dân chủ, nhân quyền, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, các vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá Đảng và sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Đằng sau “diễn biến hòa bình” là mưu đồ đen tối, hèn hạ

  • 22 Tháng Ba, 2017 at 3:25 chiều
    Permalink

    “Diễn biến hòa bình” không phải là trận chiến giữa súng đạn với súng đạn mà nó như một bữa ăn thịnh soạn. Tuy nhiên ai ăn phải cũng sẽ bị ngộ độc tức thì!

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.