Đánh chết cái nết không chừa

Mới đây, trên trang mạng xã hội Boxitvn.com đăng tải bài viết: “Búa liềm phải chắp vá thế nào trước kỷ nguyên trí tuệ?” của Hà Sĩ Phu. Với lối viết khoe chữ nghĩa, kiến thức kim – cổ, Đông – Tây, Hà Sĩ Phu cố tình “uốn éo”, “lươn lẹo” câu từ nhằm xuyên tạc, bóp méo các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về đội ngũ trí thức, kích động chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Hà Sĩ Phu lớn tiếng cho rằng: “Đối với Đảng Cộng sản, Trí thức chẳng những là khúc ruột thừa vô dụng mà đôi khi lại còn bị nhiễm trùng, sung tấy lên nguy hiểm”. Tuy nhiên lịch sử và thực tiễn hoàn toàn bác bỏ luận điệu trên của y, bởi lẽ:

Một là, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức.

Ngay trong Chính cương, sách lược vắn tắt 1930, Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo đã nêu rõ về lực lượng cách mạng, Đảng phải vận động thu phục cho được đông đảo quần chúng nhân dân trước hết là công nhân và nông dân, đồng thời phải tranh thủ đoàn kết với các lực lượng khác như tiểu tư sản, trí thức. Ngay sau ngày đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư kêu gọi đồng bào cả nước tiến cử người có tài, có đức ra gánh vác việc dân, việc nước, trong đó có nhiều nhân sĩ, trí thức, kể cả trí thức từ nước ngoài về tham gia kháng chiến, kiến quốc, giải phóng dân tộc như: Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Bằng Đoàn, Trần Đại Nghĩa, Lương Đình Của….Sự tham gia đóng góp của đội ngũ tri thức Việt Nam đã góp phần cùng toàn thể dân tộc làm nên những chiến thắng oanh liệt trong thế kỷ XX, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, Hội nghị Trung ương 7 khóa X ra Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” khẳng định: Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội, và nhấn mạnh: Trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục xác định: “xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Có cơ chế phát huy dân chủ, tự do sáng tạo và đề cao đạo đức, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học…trọng dụng, đãi ngộ thoả đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam có trình độ chuyên môn cao ở trong nước và nước ngoài”.

Bằng hành động và chính sách thực tiễn, Đảng ta luôn đề cao, đã thu hút, trọng dụng và phát huy đội ngũ trí thức, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hai là, đội ngũ trí thức Việt Nam không ngừng lớn mạnh, góp phần to lớn cùng toàn thể dân tộc tạo nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước ngày nay.

Trí thức Việt Nam xuất thân từ nhiều giai cấp, tầng lớp xã hội, nhất là từ công nhân và nông dân; phần lớn trưởng thành trong xã hội mới, được hình thành từ nhiều nguồn đào tạo cả trong và ngoài nước. Đội ngũ trí thức nước ta có tinh thần yêu nước, có lòng tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc. Hơn 90 năm qua, kể từ khi có Đảng lãnh đạo, đội ngũ trí thức Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh. Chỉ tính riêng sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” cả nước đã tăng hơn 3,7 triệu người có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên. Đội ngũ trí thức Việt Nam đã tăng thêm khoảng 2,8 triệu người. Lĩnh vực văn học-nghệ thuật có hơn 43.000 văn nghệ sĩ, đa phần đã qua đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; không ít văn nghệ sĩ có trình độ cao, tạo được hiệu ứng xã hội tốt. Trong các lĩnh vực đặc biệt như quốc phòng, so với năm 2008, số lượng trí thức đã tăng 68%, có những đơn vị như Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội đã tăng 200%… Ngoài trí thức trong nước còn có khoảng hơn 400.000 trí thức Việt kiều (trong đó có hơn 6.000 tiến sĩ và hàng trăm trí thức tên tuổi được đánh giá cao).

Những năm qua, đội ngũ trí thức Việt Nam trực tiếp tham mưu, góp ý, phản biện vào những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước. Trong xây dựng và hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và chính quyền các cấp từ Trung ương đến cơ sở đều có sự đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức. Bằng hoạt động sáng tạo, trí thức nước ta đã có đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều này được minh chứng qua việc chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam liên tục được cải thiện, đến năm 2021 đã đứng vị trí thứ 44/132 quốc gia, vùng lãnh thổ được xếp hạng, tăng mạnh so với vị trí thứ 71 của năm 2014, góp phần làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Hà Sĩ Phu đã từng bị cộng đồng mạng lên án, phê phán, thẳng tay với đủ loại ngôn từ không thương tiếc. Những tưởng theo thời gian về tuổi xế chiều, đọc nhiều hơn, nghĩ sâu hơn Hà Sĩ Phu sẽ giác ngộ, quay đầu là bờ, nhưng rốt cuộc Hà Sĩ Phu vẫn điên cuồng chống phá cách mạng, đi ngược lại với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân ta. Đúng là: đánh chết cái nết không chừa./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.