Đánh chết cái nết không chừa

Phương Duy

(http://nguyenba2510.blogspot.com/)

Âm mưu cơ bản, mục tiêu xuyên suốt, lâu dài của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa có lợi cho chúng. Chúng cho rằng, xóa bỏ được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì hệ quả tất yếu của nó là xóa bỏ được chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cụ bạo lực của Nhà nước ta là quân đội nhân dân và công an nhân dân. Vì vậy, bản chất, âm mưu, thủ đoạn cực kỳ nham hiểm, độc ác của chúng là tập chung chống phá Đảng với hy vọng diệt trừ tận gốc mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta; xóa bỏ thành quả cách mạng mà nhân dân ta bằng xương máu của mình qua hơn 100 năm kiên trì đấu tranh mới giành lại được.

Vì vậy, dù có đội lốt, thay hình đổi dạng, hay triệt để lợi dụng “hợp tác đầu tư”, “ngoại giao thân thiện”, thì về bản chất, âm mưu, thủ đoạn của chúng đối với nước ta không bao giờ thay đổi. Việc thông qua “hợp tác đầu tư”, thực hiện một số dự án kinh tế, quan hệ thương mại với Việt Nam, đổ một ít tiền của vào Việt Nam không phải là phương Tây thương mến ta, vì “lòng tốt, hảo tâm” mong muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội cho Việt Nam. Hơn thế, việc săn đón, mời chào các đoàn cán bộ, học sinh, sinh viên Việt Nam du học ở phương Tây không phải để củng cố, phát triển ý thức hệ Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà trái lại, chúng đang ươm mầm, nuôi dưỡng hạt nhân chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta về lâu dài bằng cách “thay máu cho hệ tư tưởng”, loại bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, thay vào đó là lý luận của giai cấp tư sản phản động.

Cùng với việc tung tin xuyên tạc, phát tán các tài liệu qua các trang mạng xã hội, internets, đài báo tự do ở nước ngoài, các thế lực thù địch cố tình tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ người dân, nhất là các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước, chế độ ta tham gia kết nối và gia nhập các tổ chức, hội, nhóm, hoạt động tuyên truyền, a dua chống Đảng, Nhà nước, Quốc hội; nhất là chống phá Đại hội XII của Đảng. Vì vậy, chúng không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, kể cả những thủ đoạn độc ác nhất để chống ta.

Một trong những thủ đoạn đặc biệt nham hiểm mà chúng triệt để lợi dụng để kích động, gây chia rẽ, tạo mâu thuẫn, gây bất đồng trong nội bộ ta là cắt xén, trích dẫn, thổi phồng nhữngc yếu kém, khuyết điểm mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các ban, bộ, ngành, địa phương sau đợt tự phê bình, phê bình theo tình thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; lấy nó làm cái cớ “bằng chứng” tiến công chống phá Đảng ta. Từ đó, chúng cố tình bịa đặt, áp đặt nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém ấy là do Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Từ đó, thêu dệt, bịa đặt, bôi đen, phủ nhận truyền thống lịch sử dân tộc, cách mạng, hòng tác động tới tâm lý, tư tưởng, tình cảm, sự bất bình, bất mãn trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng. Những chiêu trò ấy không có gì mới; song ác độc thay, nó được nhằm vào thời điểm mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng. Về thực chất, hoạt động chống phá của chúng là nhằm gây hạ thấp uy tín của Đảng ta, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta; thực hiện mưu đồ thúc đẩy “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta mà chúng đã xác định.

Điên cuồng hơn cả, chúng ráo riết hô hào viết và tung lên mạng loạt „bài mới“, song nội dung và hình thức chỉ là sự nhai lại cái điệp khúc đã cũ rích là bác bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi “phi chính trị hóa” quân đội, yêu cầu quân đội phải đứng ngoài chính trị, phải trung lập, chỉ trung thành với Tổ quốc; kêu gọi quốc gia hóa quân đội. Luận thuyết về “phi chính trị hóa” quân đội, „phi chính trị hóa“ các lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị vẫn lãi nhãi luận điệu: Quân đội của một quốc gia phải đặt lợi ích của quốc gia lên trên hết; phải “phi đảng phái”, không để các đảng phái can thiệp vào các chính sách đối nội của quân đội. Vào dịp này, tần xuất viết, xuyên tạc, bôi nhọ và phủ nhận vai trò, công lao của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kể cả việc bội nhọ thanh danh và công lao của Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tăng lên đáng kể, chúng lấy đó làm cớ để kết tội quân đội ta nghe theo Đảng Cộng sản Việt Nam để hại dân, hại nước, kéo lùi lịch sử. Rõ ràng, tâm địa của bọn người này thật độc ác; là một sự xuyên tạc vô liêm sỉ; thực tế chỉ ra rằng, chỉ có những kẻ tán tận lương tâm, phi nhân tính mới làm cái chiêu trò trái đạo lý như vậy!

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Đánh chết cái nết không chừa

 • 13 Tháng Mười, 2015 at 3:06 chiều
  Permalink

  Trong khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội XII của Đảng; người dân Việt Nam và cả những người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đang phấn khởi về những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì các thế lực thù địch lại đang ra sức chống phá sự nghiệp cách mạng của nước ta một cách điên cuồng, đặc biệt là chúng tập trung chống phá Đảng với những âm mưu thủ đoạn vô cùng xảo quyệt, thâm độc, hòng hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng, gây mất đoàn kết trong Đảng và giữa Đảng với nhân dân… Do vậy, mỗi người dân Việt Nam cần nêu cao tinh than cảnh giác, kiên quyết đấu tranh đập tan những âm mưu, thủ đoạn bẩn thỉu của những kẻ vô liêm sỉ, tán tận lương tâm; bảo vệ vững chắc sự lãnh đạo của Đảng,

  Reply
 • 19 Tháng Mười, 2015 at 8:59 sáng
  Permalink

  Thực tiễn những năm qua đã chứng minh rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với nước ta. Đây là cuộc đấu tranh không có chiến tuyến, không có khói lửa, súng đạn, song rất quyết liệt, tinh vi và ngày càng phức tạp. Kẻ thù âm mưu chống phá ngầm từ bên trong, từ bên trên, kết hợp tạo sự chuyển hóa cả bên trong và bên trên với bạo loạn, lật đổ khi có thời cơ để xóa bỏ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.
  Mặc dù, chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với nước ta đang diễn ra với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, nguy hiểm, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong xã hội, tinh thần cảnh giác cách mạng không ngừng, ý chí quyết tâm chiến đấu cao, nhất định chúng ta sẽ làm thất bại mọi mưu đồ của chúng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, tăng cường quốc phòng – an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

  Reply
 • 19 Tháng Mười, 2015 at 2:24 chiều
  Permalink

  Mọi chiêu trò của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dù được thể hiện dưới rất nhiều hình thức khác nhau, song mục tiêu chung là muốn làm cho đất nước ta mất ổn định rồi chúng thừa cơ ” nước đục thả câu” nhằm biến nước ta trở thành quân cờ trong tay chúng. Để không mắc mưu chúng ta cần cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ, không tự mất đoàn kết nội bộ tạo kẽ hở cho chúng có cơ hội thực hiện mưu đồ của chúng!

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 2:12 chiều
  Permalink

  Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời xuất phát từ yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan, là thực hiện sứ mệnh của giai cấp công nhân giao cho Đảng. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của quân đội, từ yêu cầu của sự nghiệp cách mạng vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Thực tiễn hơn 70 năm qua, từ khi Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời đến nay đã khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành của quân đội ta. Vì vậy mọi lời lẽ xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phi chính trị hóa quân đội ta, chúng ta cần cảnh giác để không mắc mưu của chúng

  Reply
 • 4 Tháng Một, 2016 at 9:51 chiều
  Permalink

  Trước thềm Đại hội XII của Đảng, các thế lực thù địch vẫn đang mưu toan phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần cảnh giác, đập tan các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù và ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.