“Diễm Thi – Người Buôn Gió” – Kẻ chuyên đặt điều hại dân, hại nước

Trên trang Thongluan-rdp kẻ tự xưng là “Diễm Thi-Người Buôn Gió” bịa đặt ra cái gọi là “Chế độ cộng sản Việt Nam lo sợ bị phê bình và chỉ trích”. “Diễm Thi-Người Buôn Gió” đã trắng trợn xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. “Y” còn xuyên tạc, đơm đặt những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Mục đích đen tối, nham hiểm của “Diễm Thi-Người Buôn Gió” là: Hướng lái dư luận nhằm hạ thấp uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng và cuối cùng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước những luận điệu xuyên tạc dù là đã cũ rích, được nhai đi nhai lại nhiều lần của những tên phản động, luôn tìm mọi cách cản trở sự phát triển đi lên của đất nước ta như “Diễm Thi-Người Buôn Gió”, mỗi người dân Việt Nam cần đề cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch, phản động của những kẻ chuyên đặt điều hại dân, hại nước như “Diễm Thi-Người Buôn Gió”.

Sự thật mà ở Việt Nam cũng như trên thế giới ai cũng biết đó là:

Người dân Việt Nam ai cũng biết ơn Đảng Cộng sản Việt Nam, đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, để người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, được mưu cầu cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Người dân Việt Nam một lòng một dạ tin theo Đảng làm cách mạng, đánh đuổi bọn cướp nước và bè lũ tay sai bán nước, giữ vững nền độc lập của dân tộc. Đảng và Nhà nước ta cũng như mọi người dân Việt Nam luôn thể hiện tấm lòng khoan dung, độ lượng, nhân ái, vị tha, sẵn sàng tha thứ cho những kẻ lầm đường, lạc lối nay biết ăn năn, hối lỗi, quay trở về đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương, phát triển đất nước. Người dân Việt Nam ai cũng biết ơn Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, không để ai bị bỏ lại phía sau, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước; để đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế ai cũng biết, Việt Nam là một trong những nước chống dịch COVID19 thành công nhất thế giới, năm 2020 Việt Nam nằm trong nhóm có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới; hoàn thành xuất sắc vai trò làm chủ tịch ASEAN và vai trò làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020 – 2021 được cả thế giới tôn trọng và nể phục. Người dân Việt Nam và bạn bè trên khắp thế giới cũng biết, những ngày vừa qua gần 70 triệu cử tri nô nức thực hiện quyền tự do dân chủ của mình và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân… Trách nhiệm của Đảng và Nhà nước với nhân dân, niềm tự hào và lòng tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng được củng cố. Người dân Việt Nam luôn một lòng, một dạ tin theo Đảng, thấm nhuần sâu sắc đường lối đối nội và đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là:

Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào ủng hộ công cuộc đổi mới của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn đều là bạn, là đối tác hợp tác tin cậy cùng phát triển của Việt Nam. Những tổ chức, cá nhân cản trở, phá hoại đi ngược lại mục tiêu trên đều là đối tượng cần đấu tranh loại bỏ.

Với bản chất của một kẻ xấu xa, bỉ ổi, chuyên đặt điều, hại dân, hại nước- “Diễm Thi-Người Buôn Gió” chắc chắn sẽ bị người dân Việt Nam điểm mặt, chỉ tên, khinh bỉ và nguyền rủa./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.