Đồ Hiếm – kẻ bất nhân, bất nghĩa

Ngày 13/02/2017, trên mạng xã hội (Danlambao) có đưa ra cái gọi là “Cộng sản xưa tốt? của Đồ Hiếm. Đọc bài viết, chúng tôi thấy Đồ Hiếm là người bất nhân, bất nghĩa. Đồ Hiếm bôi nhọ lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam, ông đã xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của toàn thể nhân dân giành cho các lãnh tụ của mình. Với thủ đoạn xảo quyệt, thay vì phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trực diện, Đồ Hiếm lại thông qua việc phủ nhận công lao và đóng góp to lớn của các lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam bằng luận điệu vu khống, xuyên tạc trắng trợn.

Không nói thì Đồ Hiếm cũng biết? Không chỉ nhân dân Việt Nam, mà cả nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hoà bình trên thế giới đều hiểu rất rõ về cuộc đời, sự nghiệp và đóng góp của các lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam đã đấu tranh cho phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam, cho hòa bình, độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Với lãnh tụ Hồ Chí Minh, Người không chỉ tìm ra con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, mà còn gắn cuộc đấu tranh đó với phong trào cách mạng thế giới. Người là tấm gương về đức cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tận tâm với nước, tận hiếu với dân. Người đã quy tụ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, từng bước giải quyết thành công vấn đề giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc; không ngừng vun đắp cho khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

Không biết Đồ Hiếm học ở đâu? mà không hiểu lịch sử cách mạng Việt Nam? Xin dẫn một ví dụ: Trước năm 1930, ở Việt Nam mặc dù tồn tại nhiều đảng phái tổ chức, chính trị, nhưng chỉ có Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, với đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn đã được chính lịch sử giao phó cho sứ mệnh lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam do các lãnh tụ của Đảng cùng lãnh tụ với Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành Cách mạng Tháng Tám, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân lao động Việt Nam khỏi ách thống trị, bóc lột của thực dân, phong kiến năm 1945; lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược; lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đến nay. Những mốc son chói lọi đó là sự thật không thể phủ nhận, xuyên tạc, điều đó không chỉ người Việt Nam yêu nước thừa nhận, mà thế giới ngợi ca và đánh giá cao.

Hiện nay, nhân dân Việt Nam tiếp tục lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo, người đại đại diện duy nhất cho mình, là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Sự lựa chọn đúng đắn đó của nhân dân Việt Nam được Hiến định trong Hiến pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thành tựu hơn 30 năm đổi mới đất nước là minh chứng Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh đối với đất nước và dân tộc Việt Nam.

Vì vậy, kẻ nào dám xúc phạm đến lãnh tụ Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam là kẻ đó có tội với tổ tiên, ông cha và mắc tội bất nhân, bất nghĩa. Kẻ đó đã xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của tất cả những người dân Việt Nam chân chính, yêu chuộng hòa bình, tự do, công lý giành cho Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Đồ Hiếm – kẻ bất nhân, bất nghĩa

 • 3 Tháng Tư, 2017 at 9:41 chiều
  Permalink

  Việc vu cáo, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh càng cho thấy Đồ Hiếm là kẻ thâm thù với chế độ. Những lời lẽ của ông là sự đi ngược lại lịch sử và đích thị là của hiếm nhưng không đắt, không quý của xã hội.

  Reply
 • 22 Tháng Mười, 2018 at 10:26 sáng
  Permalink

  Kẻ nào xúc phạm đến lãnh tụ Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam là kẻ đó có tội với tổ tiên, ông cha và mắc tội bất nhân, bất nghĩa với quốc gia dân tộc.

  Reply
 • 28 Tháng Năm, 2019 at 9:17 sáng
  Permalink

  Lịch sử là thứ trường tồn, những kẻ xuyên tạc lịch sử là không thể chấp nhận được.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.