ĐỖ NGÀ ĐÃ “BẺ CONG SỰ THẬT…” XUYÊN TẠC VỀ DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM

Gần đây, trên trang mạng baotiengdan.com xuất hiện bài viết của Đỗ Ngà với tiêu đề: Vừa bẻ cong sự thật, vừa ngậm máu phun người” đã xuyên tạc về dân chủ ở nước ta. Tuy nhiên sự thật và thực tiễn của đất nước ta thì không như luận điệu trong bài viết của y, bởi vì:

Thứ nhất, không thể phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về dân chủ là rất rõ ràng và không ai có thể bóp méo, xuyên tạc. Tại Tuyên ngôn độc lập trong ngày khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tất cả mọi người sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Người luôn khẳng định, dân chủ nghĩa là: “Dân là chủ”, “dân làm chủ”, “dân là gốc”, “Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh về quyền dân chủ của Nhân dân.

Nền dân chủ của Việt Nam là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Bản chất cốt lõi nhất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của đại đa số Nhân dân. Trong Hiến pháp đầu tiên năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngay lời nói đầu đã khẳng định ba nguyên tắc cơ bản của bản Hiến pháp: 1) Đoàn kết toàn dân không phân biệt giống nòi, gái, trai, giai cấp, tôn giáo; 2) Đảm bảo các quyền tự do, dân chủ; 3) Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nêu rõ: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước”. Hiến pháp năm 2013 đã quy định “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân”.Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy, mọi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đều vì lợi ích của nhân dân, đều có sự tham gia ý kiến của nhân dân, thực hiện “dân biết, dân làm, dân kiểm tra”. Nhân dân lao động là chủ thể mọi quyền lực; quyền lợi và nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm, cống hiến và hưởng thụ luôn gắn bó chặt chẽ với nhau.

Thứ hai, ở Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm”

Xét theo lịch sử, “tù nhân lương tâm” là khái niệm do Ân xá quốc tế (AI) “đưa ra” rồi dựa vào đó để áp đặt, bênh vực, dung túng một số người có hành vi vi phạm pháp luật. Ở Việt Nam, những người mà họ gọi là tù nhân lương tâm đó là Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý, Lê Công Định, Nguyễn Đan Quế, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Hoàng Đức Bình,… Chúng ta hãy xem họ đã làm gì?  Họ đã công khai hoạt động chống phá chính quyền, biến nơi ở thành nơi làm ra, tàng trữ, lưu hành, phát tán nhiều tài liệu, móc nối, cấu kết với các thế lực phản động ở trong và ngoài nước nhằm chống đối Đảng, Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Chỉ với âm mưu lật đổ chế độ, tấn công lực lượng chức năng, đập phá trụ sở chính quyền thì ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng bị truy tố, xét xử trước pháp luật và xét xử rất nghiêm minh, kết tội nặng. Tuy nhiên, ở Việt Nam với tinh thần nhân đạo, nhân văn cao cả Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chính sách khoan hồng với họ để ăn năn hối cải, sửa lầm lỗi về các hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Như vậy, sự thật tình hình dân chủ ở Việt Nam rất rõ ràng nhưng Đỗ Ngà vẫn cố tình đổi trắng thay đen, xuyên tạc, bóp méo sự thật. Sự xuyên tạc, phủ nhận của Đỗ Ngà là trắng trợn, vô lý và thâm độc, chính y mới là kẻVừa bẻ cong sự thật, vừa ngậm máu phun người”. Một việc làm vô liêm sỉ hại nước, hại dân cần phải lên án và bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “ĐỖ NGÀ ĐÃ “BẺ CONG SỰ THẬT…” XUYÊN TẠC VỀ DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.