Đoàn Khắc Xuyên – kẻ gieo rắc hoài nghi

Đoàn Khắc Xuyên đăng trên Doithoaionline bài viết “Thể chế và nguồn lực con người”. Thông qua bài viết, Y viện dẫn một số vụ tham nhũng, tiêu cực của những kẻ thoái hóa, biến chất trong ngành y tế, giáo dục, doanh nghiệp; rồi đổ lỗi đó cho thể chế và cơ chế. Y cho rằng “Qua mỗi vụ scandal, lòng tin trong xã hội vào sự trung thực, sự tử tế và cái thiện lại giảm thêm một mức…”, “thể chế không thuận lợi cho sự phát triển của nguồn lực con người có phẩm chất và tài năng đích thực”, kêu gọi “Nếu thể chế không kịp thời thay đổi” để âm mưu tuyên truyền thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cũng như những kẻ khác, luận điệu trong bài viết của Đoàn Khắc Xuyên chỉ nhằm mục đích xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế dộ XHCN ở Việt Nam mà thôi.

1. Nhận thức rõ nguy cơ cũng như tác hại của tham nhũng, tiêu cực, Trung ương cũng như các cấp ủy đảng đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn và thực sự đã có những chuyển biến tích cực. Đảng ta đã khẳng định phải kiên quyết xử nghiêm “không có vùng cấm”. Trên thực tế, nhiều vụ án tham nhũng được điều tra, khởi tố, truy tố và xử lý công khai, kể cả với cán bộ đã nghỉ hưu; trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XII đã xử lý kỷ luật hơn 3 nghìn đảng viên liên quan đến tham nhũng. Sau Đại hội XIII, Đảng có những quyết sách mạnh mẽ để tiếp tục thực hiện nghiêm minh hơn trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đưa những đại án ra trước pháp luật, kịp thời chỉ đạo quyết liệt những vụ án mới; bổ sung, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, không tạo ra kẽ hở để cho những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất lợi dụng thực hiện hành vi tham nhũng, lãng phí. Trong đó, tập trung xây dựng hệ thống chỉ thị, kết luận, nghị quyết, đề án quan trọng của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế về kinh tế – xã hội và tích cực tìm tòi và nhân rộng các cách làm mới, đột phá hơn trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự thông thoáng, minh bạch về cơ chế, chính sách; tăng cường năng lực và hiệu lực của các định chế và chế tài, kinh tế, hành chính, cũng như bộ máy tư pháp Quốc gia và địa phương nhằm đảm bảo sự hài hòa lợi ích Nhà nước, lợi ích doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động; tích cực phòng, chống tham nhũng, từng bước hình thành cơ chế để phòng ngừa tham nhũng.

2. Dù ở thời đại nào, hay hình thái kinh tế – xã hội nào thì con người cũng luôn giữ vai trò quyết định, tác động trực tiếp đến tiến trình phát triển của lịch sử xã hội. Đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải có những nguồn lực, trong đó nguồn lực con người là cơ bản nhất.

Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời tới nay luôn chăm lo phát triển nguồn lực con người. Đảng đã khẳng định: “Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế – xã hội”, “Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh chóng và bền vững”. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 của Đảng xác định: “Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển”. Các quan điểm trên đã được đi vào cuộc sống bằng các chính sách cụ thể trong giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, dân số và môi trường sống của con người để phát triển nguồn lực con người. Kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019, gần 88% dân số trong độ tuổi từ 25 – 59 tham gia lực lượng lao động. Lực lượng lao động đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên chiếm 39,1%; đã được đào tạo có bằng, chứng chỉ từ sơ cấp trở lên chiếm 23,1%.

Những thành tựu trong xây dựng đất nước cùng với kết quả phòng, chống tham nhũng những năm qua đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần củng cố vững chắc hơn niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. Điều này cũng bác bỏ hoàn toàn âm mưu xuyên tạc, bịa đặt hòng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta của Đoàn Khắc Xuyên và đồng bọn của y.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.