Đừng nhiễm độc, loạn chí bởi cái xấu xa trên không gian mạng

Gần đây, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, đặc biệt chúng triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội để chống phá Việt Nam.

Với công nghệ, kỹ thuật hiện nay, việc thiết lập một trang web hay tạo một tài khoản facebook chỉ mất vài phút và phần lớn mọi người chỉ cần một chút kiến thức về tin học là cũng có thể thiết lập được một tài khoản email hay vào bất cứ một trang web nào trên mạng. Lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng hoạt động chống đối, xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Các hoạt động chống phá của chúng được diễn ra trên diện rộng, với mật độ dày đặc cả ở trong và ngoài nước. Về nội dung, chúng tập trung tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ chống phá Đảng, Nhà nước ta; tung ra các luận điệu sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đối lập Đảng với Nhà nước, tiến tới xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; lợi dụng một bộ phận cán bộ đảng viên yếu kém về năng lực công tác, suy thoái về đạo đức lối sống để đánh đồng với số đông. Đối với các lực lượng vũ trang, chúng tìm mọi cách để gây mâu thuẫn giữa Quân đội và Công an, cổ súy cho việc xây dựng một quân đội nhà nghề, hòng phi chính trị hóa quân đội. Đây là những âm mưu hết sức nguy hiểm và thâm độc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta.

Chính vì vậy, cuộc đấu tranh nhằm chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay bản thân tự nó đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần được nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn. Để chủ động đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, cần thực hiện tốt những giải pháp sau đây:

Thứ nhất, tăng cường quản lý của Nhà nước và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các hoạt động chống phá của thế lực thù địch trên không gian mạng.

Nhà nước xây dựng, ban hành và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, thiết lập hệ thống thiết bị, cung cấp và sử dụng dịch vụ đối với việc truy cập, sử dụng các trang mạng xã hội và vai trò quản lý Nhà nước đối với hoạt động này. Các bộ, ngành, địa phương cần có sự chung tay tham gia tích cực, chủ động vào cuộc đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng. Các cơ quan, tổ chức cần có quy định cụ thể, chi tiết việc truy cập và cung cấp thông tin trên internet đối với cán bộ, nhân viên, đề phòng lộ, lọt thông tin. Quản lý, bảo mật chặt chẽ các thông tin quan trọng, tránh để các thế lực thù địch có thể lợi dụng để chống phá, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước. Mỗi cá nhân đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, những hội, ngành, nghề trọng yếu cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không soạn thảo, lưu trữ các tài liệu quan trọng trên máy tính kết nối mạng và thiết bị lưu trữ ngoài không có mã cơ yếu; không truyền đưa các thông tin, tài liệu có độ mật trên mạng truyền số liệu nội bộ để tránh lộ lọt thông tin, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc.

Thứ hai, chủ động đấu tranh của các lực lượng chuyên trách nhằm vạch trần tính chất phản động, xuyên tạc của các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Việc đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet không phải là việc riêng của một vài người, một vài cơ quan, tổ chức, tuy nhiên để giữ thế chủ động, đấu tranh có hiệu quả, cần xây dựng một lực lượng chuyên trách để đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch; đồng thời, chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước đến mọi người dân. Lực lượng này phải là những chuyên gia, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái phản động, tránh bị động, bất ngờ và không để các thông tin sai trái đó lan truyền, làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để chống phá./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Đừng nhiễm độc, loạn chí bởi cái xấu xa trên không gian mạng

  • 11 Tháng Mười, 2016 at 7:59 sáng
    Permalink

    Việc tìm kiếm thông tin một cách nhanh nhất đang trở thành xu thế tất yếu của thời đại và Việt Nam cũng nằm trong số đó. Để thông tin tốt lan tỏa, xã hội không bị “phơi nhiễm” bởi thông tin xấu, cơ quan chức năng phải có những biện pháp toàn diện hơn, thông tin nhanh nhạy, kịp thời để môi trường phát triển lành mạnh hơn, đáp ứng nhu cầu chung của xã hội.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.