Đừng vội võ đoán và mừng thầm

Trong thời gian qua trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, chế độ chủ nghĩa xã hội, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nghiệp cách mạng, muốn đưa Việt Nam nhanh chóng đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Mới đây, ngày 20/10/2015, một tác giả với bút danh Kami đã đăng bài viết có nhan đề “Vì sao Việt Nam khó từ bỏ học thuyết Cộng sản?”

Đọc bài bài viết của Kami thấy nổi lên mấy vấn đề sau đây.

Thứ nhất, tác giả tỏ ra rất vui mừng, và ngộ nhận cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, từ bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa để thay thế vào đó là một thể chế chính trị mới. Khi Kami dẫn chứng, tại cuộc họp báo công bố chương trình kỳ họp thứ 10, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết “Quốc hội sẽ bàn nhiều luật liên quan đến xã hội dân sự với mục đích là để triển khai thực hiện các nội dung quan trọng của Hiến pháp”, Kami hân hoan cho rằng: “Đây là một tin vui cho những người quan tâm đến vấn đề cải cách chính trị ở Việt Nam. Điều đó cũng có nghĩa là vấn đề chủ nghĩa xã hội mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã theo đuổi hàng mấy chục năm năm nay đã phải lùi bước để nhường chỗ cho một thế chính trị mang tính khoa học và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam hơn”. Đây là sự ngộ nhận, phản ánh động cơ chính trị phản động và ước mơ chống phá chế độ XHCN ở nước ta của Kami.

Thứ hai, tác giả cho rằng, chế độ xã hội chủ nghĩa dựa trên chủ nghĩa Mác – Lênin mà Đảng Cộng sản áp dụng là sai lầm, nên đã phải chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mà thực chất đã đi theo con đường tư bản nhà nước.

Về điểm này, Kami đã vẫn nói theo luận điệu cũ rích của các thế lực phản động, vẫn nhắc đi, nhắc lại từ trước đến nay, họ không bao giờ thừa nhận cái đúng, cai hay, cái tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội, của Đảng Cộng sản, mà luôn tìm cách xuyên tạc, gán ghép những cái xấu xa, kém cỏi, để rồi quy kết mọi thứ tội lỗi cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là sự thiển cận về chính trị. Họ không hiểu rằng, đổi mới là sự nghiệp vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh của Đảng trước vận mệnh của dân tộc ở những bước ngoặt của lịch sử, trong bối cảnh khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội, tình hình đất nước muôn vàn khó khăn. Đổi mới để phát triển, để đưa đất nước vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa là thành công to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thế giới thừa nhận. Về vấn đề này cho thấy, tác giả bài báo chẳng những ấu trĩ về chính trị, mà mặc cảm, định kiến, thâm thù, ghét bỏ chủ nghĩa xã hội và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ ba, Kami cho rằng chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời, lạc hậu nên dẫn đến một loạt các nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ, nay chỉ còn mấy nước trong đó có Việt Nam, nhưng trên thực tế cũng đã là tư bản nhà nước.

Về vấn đề này, nếu tỉnh táo một chút, chịu khó nghiên cứu một chút thôi thì Kami sẽ hiểu ra rằng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ không phải do chủ nghĩa Mác – Lênin, mà do những người cộng sản các nước đó đã không nghiên cứu, phát triển lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện mới, mà áp dụng một cách máy móc, giáo điều. Sự tồn tại của Việt Nam và một số nước xã hội chủ nghĩa từ sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ đến nay đã khẳng định sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa xã hội và của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay. Đó là thực tế không thể phủ nhận. Một khi tác giả chưa biết, chưa hiểu rõ thì chớ nên quy kết mà phạm vào tội “hồ đồ”.

Thứ tư, tác giả cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã gián tiếp thừa nhận sai lầm của Học thuyết Mác – Lênin, đã chuyển qua con đường tư bản nhà nước nhưng không dám công khai thừa nhận vì sợ các cựu đảng viên cộng sản giận dữ, ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng; rằng Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội là nhằm mục đích đánh lừa dân chúng và những người còn tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quan điểm này của Kami thực sự là võ đoán, không khách quan, không trung thực. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai thừa nhận rằng: các Đảng Cộng sản trên thế giới nói chung, Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng trong quá trình hoạt động có mắc phải những sai lầm, khuyết điểm trong quá trình nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của mỗi nước, có lúc còn vận dụng máy móc, giáo điều. Những vấn đề trên được Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ trong các văn kiện, nghị quyết, không có gì phải giấu giếm. Còn trên thực tế Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tường Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng, đâu phải “giả vờ kiên định” vì sợ mấy đảng viên cựu trào giận dữ; để “lừa dân chúng”, “lừa chính đảng viên” của mình như tác giả Kami “suy bụng ta ra bụng người” nên nhỡ miệng vậy thôi.

Thứ năm, tác giả dự báo rằng chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn ở Việt Nam trong thời gian tới.

Tác giả bài viết cho rằng, sở dĩ Việt Nam khó từ bỏ học thuyết cộng sản là do những người cộng sản trong giới lý luận, cán bộ tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền, đặc biệt cán bộ lãnh đạo cấp cao đi lên từ cán bộ tuyên giáo đang cố tình níu kéo, bảo vệ nghĩa chủ nghĩa Mác – Lênin. Vì thế, tác giả phải rầu lòng mà than rằng : “có lẽ việc triệt tiêu hoàn toàn học thuyết cộng sản ra khỏi đời sống chính trị ở Việt Nam phải mất thời gian khoảng 20 năm nữa, khi những kẻ ăn bám vào học thuyết cộng sản đã từ giã cõi đời này”.

Đến đây, người đọc đã thực sự hiểu tác giả bài viết là con người như thế nào trong đám chống cộng điên cuồng, đang ra sức bám lấy mấy luận điểm phản động, “cũ mèm” nhằm vu cáo, công kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội.

Từ những nội dung trên, xin có lời cảnh báo Kami rằng, “Hãy đợi đấy, đừng vội võ đoán và mừng thầm”. Ngồi đợi thì hãy chọn một chỗ khuất, an toàn, đừng chạy lăng xăng mà bánh xe lịch sử, bánh xe công lý cán nát, thì tiếc lắm đấy./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Đừng vội võ đoán và mừng thầm

 • 12 Tháng Mười Một, 2015 at 3:19 sáng
  Permalink

  Trước sự thoái trào tạm thời của chủ nghĩa xã hội, hiện nay các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị cho rằng, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin,hội không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội, Kami chỉ là một trong số đó thôi. Cần khẳng định rằng, học thuyết Mác Lênin là học thuyết xem xét sự phát triển xã hội một cách toàn diện trên tất cả các yếu tố quy định, cấu thành “cơ sở cho lịch sử chính trị của thời đại” trong chỉnh thể thống nhất quan hệ chặt chẽ và tác động lẫn nhau. Đó là cách tiếp cận khoa học và cách mạng, phản ánh đúng bản chất, động lực và các yếu tố cấu thành của lịch sử xã hội. Chủ nghĩa tư bản hiện nay đang chiếm ưu thế, vẫn “còn tiềm năng phát triển”, nhưng nó đã lạc hậu, lỗi thời về mặt lịch sử. Đi từ kinh tế thị trường tự do đến chủ nghĩa tự do mới, chủ nghĩa tư bản vẫn không thể tìm ra lối thoát bởi tính chất ăn bám, bóc lột của nó. Sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng xã hội mới của nhân dân ta đan xen cả thuận lợi và khó khăn sẽ còn lâu dài, nhưng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là phù hợp với xu thế vận động khách quan của lịch sử mà học thuyết của chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã chỉ ra.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 2:05 chiều
  Permalink

  Sau hơn 80 năm ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng để định ra cương lĩnh đấu tranh cách mạng và xây dựng chủ trương, biện pháp lãnh đạo đất nước, đã vượt qua bao thử thách, giành được những thành tựu to lớn. Chúng ta kiên định Chủ nghĩa Mác – Lê-nin theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm chắc tinh thần khoa học, thực tiễn của lý luận chứ không phục tùng từng câu, từng ý trong trước tác của các ông. Chính điều đó đã góp phần làm cho “con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn”, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới ở thế kỷ XXI với vị thế mới, mà nhân dân và bạn bè đều thừa nhận: “chưa bao giờ, thế và lực của Việt Nam mạnh mẽ như hiện nay”.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 3:26 chiều
  Permalink

  Lịch sử đã khẳng định, cách mang Việt Nam chỉ thực sự thoát khỏi sự khủng hoảng về đường lối từ khi có Đảng. Trên nên tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng đi đến bến bờ thắng lợi, vinh quang, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ lên địa vị làm chủ nước nhà. Thực tế sinh động đó khẳng định chủ nghĩa cộng sản là khoa học nhất, cách mạng nhất. Những kẻ kêu gọi chúng ta từ bỏ chủ nghĩa cộng sản thực sự là những kẻ phản động, nuôi dã tâm đưa nước ta theo quỹ đạo TBCN, duy trì chế độ người bóc lột người. Âm mưu, thủ đoạn đó phải bị vạch trần, lên án và loại trừ.

  Reply
 • 29 Tháng Mười Hai, 2015 at 9:20 sáng
  Permalink

  Ai đang từng ngày từng giờ tìm cách tham nhũng hút máu của nhân dân? Tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền là ai? Tại sao các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền lại có nhà to, đẹp, xe hơi bóng, con caí được cất nhắc vào nhựng vị trí ngon lành, cứ ngồi đó mà tham nhũng thôi. trong khi đại đa số bà con nhân dân lại đang sống trong nghèo khổ, vất vả – hãy xem ct Lục lạc vàng trên vtv thôi chả cần ai tuyên truyền chống phá thì đủ hiểu. Nhân dân Sinhgpo, Nhật, Hàn, Thái< Anh, Pháp…..không cần sự lãng đạo tài tình của đảng cộng sản Việt nam mà vẫn sống khỏe, họ còn viện trợ ODA đều đặn cho các đồng chí lãnh đạo đảng nữa đấy bạn ạ. Thế chắc bạn cũng đã hiểu.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.