Dương Hoài Linh hiểu gì về dân chủ ở Việt Nam mà phán

Trên trang “Viettin” Dương Hoài Linh có đăng bài “Căn bệnh sợ chính trị của người Việt”. Cho rằng chính trị là thế này, là thế kia trong cuộc sống thường ngày, xong cuối cùng cái đích đến của Dương Hoài Linh vẫn là xuyên tạc, bịa đặt về dân chủ tại nước ta. Y cho rằng “người nông dân suốt đời chân lấm tay bùn, đâu biết cuộc sống tiện nghi, đâu biết là nếu có dân chủ thực sự họ sẽ được hưởng nhiều cái sung sướng”.

Thật nực cười cho một con “ếch ngồi đáy giếng” phán về dân chủ ở nước Nam. Như chúng ta đã biết, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bè lũ phong kiến tay sai đã khiến cho người nông dân Việt Nam bị bần cùng hóa, người dân phải chịu cảnh “một cổ hai tròng”, sống trong cảnh đói khổ, lầm than, tang thương cùng cực. Cách mạng tháng Tám thành công, đã đưa nhân dân từ “vũng bùn” nô lệ, đứng dậy trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của chính mình. Sau Cách mạng tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời tập trung củng cố và tăng cường sức mạnh của bộ máy chính quyền từ Trung ương đến cơ sở làm cho chính quyền thực sự là của dân, do dân và vì dân; ban hành Hiến pháp đầu tiên nhằm bảo vệ quyền dân chủ của mọi công dân… Điều 6, 7, 8, 9 Hiến pháp khẳng định: “Tất cả công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương diện, chính trị, kinh tế, văn hóa; đều được bình đẳng trước pháp luật, được tham gia chính quyền và công cuộc kiến quốc tùy theo tài năng và đức hạnh của mình; đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện. Công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do cư trú, tự do đi lại trong nước và ra nước ngoài”.

Chính phủ đã nhanh chóng có những biện pháp chống “giặc đói”; tịch thu ruộng đất của Việt gian và đế quốc chia cho nông dân nghèo thiếu ruộng. Giai cấp công nhân được hưởng chế độ lao động ngày làm 8 giờ, được quyền học chính trị và quân sự. Từ một dân tộc có 90% đồng bào mù chữ, nhưng chỉ sau một năm thực hiện chiến dịch chống nạn mù chữ đã có 2,5 triệu người biết đọc, biết viết… góp phần đặt nền móng vững chắc, tạo dựng sức mạnh to lớn cho dân tộc chiến đấu và chiến thắng thù trong giặc ngoài, từng bước đưa đất nước bước qua giai đoạn “ngàn cân treo sợi tóc”. Phát huy tinh thần dân chủ, nhân dân làm chủ từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I đến nay, bên cạnh hình thức dân chủ đại diện, thì dân chủ trực tiếp ở nước ta ngày cũng được vận dụng một cách nhuần nhuyễn và sáng tạo trên cơ sở thượng tôn pháp luật. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục khẳng định “Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là việc thực thi tinh thần “thượng tôn pháp luật”. Ở Việt Nam dân chủ của người dân được thể hiện thực tế qua câu: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đây chính là sự hiện thực hóa quan điểm “lấy dân làm gốc” và thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong đời sống xã hội của Đảng, Nhà nước ta. Đó không chỉ là mục tiêu, mà còn là động lực để khơi dậy sức mạnh và nguồn lực của nhân dân, là quá trình hiện thực hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Thực tiễn đã chứng minh, những năm qua nhân dân ta đã và đang được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước trên mọi phương diện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Với mục đích tối thượng của mọi chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống pháp luật, quản lý xã hội… đều trên cơ sở vì con người, mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con người, người dân được thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển đất nước. Năm 2022, chỉ số phát triển con người HDI của Việt Nam thuộc nhóm Phát triển con người cao (đạt mức 0,703), nhất là so với các nước có cùng trình độ phát triển. Bên cạnh đó, chỉ số hạnh phúc (Các tiêu chí được đánh giá gồm: GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ trung bình, quyền tự do lựa chọn cuộc sống, sự rộng lượng và nhận thức về tham nhũng) của nước ta cũng liên tục tăng tới 12 bậc từ vị trí 77 năm 2022 lên vị trí 65 năm 2023, cho thấy tuy Việt Nam là nước đang phát triển nhưng các chỉ số về đời sống, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng tăng lên qua từng năm, chứng tỏ quyền, lợi ích và sự thụ hưởng, đặc biệt là nền dân chủ của người dân Việt Nam đã và đang được nâng lên theo hướng bền vững. Người dân được thụ hưởng những ưu việt từ chủ trương, chính sách đúng đắn, tạo ra sự thay đổi tích cực trong đời sống người dân. Quyền lợi của người dân đã được đặt vào trung tâm của các quyết sách, đường lối của Đảng. Đó chính là những con số biết nói và là một cái tát vào mặt đám “dân chủ cuội” như Dương Hoài Linh. Cho dù chúng có cố tình xuyên tạc sự thật, bóp méo bản chất dân chủ ở Việt Nam thì cũng không thể phủ nhận một điều rằng, Đảng và Nhà nước Việt Nam vẫn đã và đang nỗ lực để mọi người dân Việt Nam được thụ hưởng nền dân chủ thật sự, thụ hưởng những giá trị tốt đẹp nhất của cuộc sống./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.