GIẢI TÁN MẶT TRẬN TỔ QUỐC, YÊU SÁCH NGÔNG CUỒNG CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Ngày 16 tháng 9 năm 2019, trước ngày khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hai ngày, Nguyễn Đình Cống tung lên mạng xã hội bài viết có tựa đề “Mặt trận Tổ quốc – lợi ít hại nhiều” với mục đích xuyên tạc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đọc bài viết của ông ta trước hết phải thừa nhận trình độ xảo ngôn, xuyên tạc của Nguyễn Đình Cống cũng có hạng, khi thực hiện các mục tiêu phản động, chống phá cách mạng bằng mồm miệng. Sự xảo ngôn, xuyên tạc của Nguyễn Đình Cống ngày càng được tăng lên kể từ khi ông ta quay mặt, trở cờ với Đảng, xa rời các tầng lớp nhân dân để tự xếp mình vào hàng ngũ những kẻ cơ hội chính trị, phản động luôn xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng, chống Đảng, chống Nhà nước và đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc.

Không phải vô cớ mà ông ta lại nhào nặn nên lời lẽ dối trá, xảo quyệt để phủ nhận vai trò và ngông cuồng đòi giải tán Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một tổ chức chính trị xã hội được pháp luật và nhân dân thừa nhận. Tầm nhận thức của người như ông, sống gần suốt thế kỷ sôi động của đất nước, có học hàm, học vị Giáo sư, Tiến sĩ không thể không nhận thức được vai trò của các đoàn thể chính trị đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc, trong đó có vai trò của Mặt trận Tổ quốc với việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tạo thành lực lượng cách mạng để giành chính quyền, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội từ khi có Mặt trận Việt Minh đến nay.

Do đó, việc Nguyễn Đình Cống cố tình phê phán, phủ nhận vai trò của Mặt trận Tổ quốc, cho rằng, việc tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc lợi ít hại nhiều theo tư duy kinh tế, đo đếm hiệu quả chính trị và hoạt động chính trị bằng tiền nong, chợ búa theo kiểu con buôn chẳng qua là sự trí trá, gian xảo của kẻ có học thức, có hiểu biết song lại cố tình phủ nhận sự thật, phủ nhận giá trị và sự tồn tại của một tổ chức chính trị theo kiểu thiểu kiến, hằn học cá nhân.

Không dừng lại ở đó, Nguyễn Đình Cống còn hàm hồ khi cho rằng: “Trong thời kỳ 1941 – 1945, MT Việt minh đã có tác dụng lớn giúp Đảng cướp chính quyền”. Thật uổng phí khi Đảng, Nhà nước, nhân dân đã bỏ tiền bạc, công của cho ông ăn học để biến ông từ cậu học trò nghèo thành ông “Giáo sứ”. Để khi sắp về với cát bụi ông lại trở quẻ cho “Mặt trận” đã hùa với Đảng để cướp chính quyền, để dối trá, lừa bịp dân. Mà ông lại không nhận thức được rằng, những cán bộ mặt trận thôn bản, luôn gần gũi, giúp dân xóa đòi, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hòa giải, đoàn kết nhân dân, chăm lo tình làng, nghĩa xóm khi tối lửa, tắt đèn, tang ma, hiếu hỉ, họ còn hy sinh bản thân mình trong bão lũ để cứu dân, chứ không phải như ông quần là, áo lượt nhưng lại dùng lời lẽ để kích động chống Đảng, hại dân.

Để thêm bằng cớ cho lý sự của mình, ông ta lại liệt kê những “cống hiến” cho Mặt trận bằng “Khởi nghiệp tuổi già” khi tham gia làm “tổ trưởng dân phố”, đáng lý việc ông nên làm là đến với bà con, láng giềng, sâu sát với đời sống, gần gủi, giúp đỡ nhân dân bằng những việc làm thiết thực… nhưng ông lại vác cái danh vị “Giáo sư” vốn được mọi người nể trọng để “thi thố” giỏi này, giỏi nọ cấp phường, cấp quận. Vậy, cá nhân ông không bệnh thành tích thì là cái gì, cho nên thiên hạ bàn tán trí thức của ông cao nhưng nhân tâm của ông lại thấp cũng phải. Ông tự cao, tự đại, tự cho mình tài giỏi, còn thiên hạ chỉ là hạng yếu, mạt, ngu, hèn. Vì vậy, ông phải từ bỏ họ để tìm đến những người cùng hội, cùng thuyền với ông.

Đáng tiếc, lẽ ra một người đáng được kính trọng như ông phải có tầm cấp tư duy khoa học, lời nói, việc làm phải thẳng ngay, chính đáng, làm gương cho mọi người học tập, song nó lại là kết quả của lối tư duy cực đoan chủ nghĩa, nhạt nhẽo, vô vọng luôn chứa đựng sự xảo trá, xuyên tạc. Cho nên, việc Nguyễn Đình Cống ngông cuồng đòi giải tán Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nhằm chia rẽ tinh thần đoàn kết toàn dân, tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá Cách mạng Việt Nam. Bởi vậy, cần phải được lên án, bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “GIẢI TÁN MẶT TRẬN TỔ QUỐC, YÊU SÁCH NGÔNG CUỒNG CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.