Hành động “phản dân chủ” của Le Nguyen

Nhằm lợi dụng vấn đề dân chủ để chống phá Đảng, Nhà nước ta mới đây Le Nguyen đã tán phát bài viết Dân chủ bịp bợm là nguyên nhân của mọi nguyên nhân trên một số trang mạng phản động. Xuyên suốt bài viết, Le Nguyen ra sức ca ngợi chế độ dân chủ tư bản chủ nghĩa, coi đó là “dân chủ” thực sự của các nước văn minh. Đồng thời, Y xuyên tạc, bôi đen, phủ nhận chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quy kết nền dân chủ ở Việt Nam là dân chủ giả hiệu.

1. Nhận thức mơ hồ, thiển cận của Le Nguyen về dân chủ tư bản chủ nghĩa

Hiện nay, trên thế giới đang tồn tại nhiều mô hình về chế độ dân chủ với những tên gọi khác nhau, như: Cộng hòa dân chủ nhân dân, chế độ cộng hòa, chế độ cộng hòa nhân dân. Ngoài một số ít quốc gia vẫn theo chế độ quân chủ, các nhà nước có chế độ nghị viện; cộng hòa đại nghị… đều là những chế độ dân chủ tư bản chủ nghĩa. Trong những nước dân chủ này lại có nhiều mô hình dân chủ khác nhau, như: Chế độ dân chủ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; chế độ dân chủ một đảng cầm quyền… Các chế độ dân chủ đều do các cơ quan lập pháp quốc gia quyết định. Thường thì những đảng chính trị chiếm đa số trong các cơ quan quyền lực chi phối các tiêu chí, cơ chế, chính sách, pháp luật của chế độ dân chủ ở đó. Trên thực tế chế độ dân chủ ở các nước tư bản chủ nghĩa hiện nay rất hạn hẹp do tình trạng bất bình đẳng về chế độ sở hữu, về sự phân hóa giàu nghèo và về sự kỳ thị chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo… Điều này có thể nhận thấy qua các cuộc bầu cử ở nhiều nước phát triển, số cử tri đi bầu cử thường thấp. Điển hình là cuộc bầu cử gần đây nhất của Mỹ (2016) số cử tri đi bầu chỉ ở mức dưới 70%. Bên cạnh đó, tình trạng phân hóa giàu nghèo, phân biệt chủng tộc ở nhiều quốc gia tư bản chủ nghĩa có chiều hướng gia tăng. Ở Mĩ khoảng có khoảng 400 người thu nhập hàng năm từ 185 triệu đô – la trở lên, tương phản với 25 triệu người sống dưới mức nghèo khổ. Trong số những người nghèo của Mỹ, dân da đen chiếm 26%, dân gốc người Tây Ban Nha là 24%, dân châu Á là 12% và dân da trắng là 10%. Thực tế đó phần nào cho thấy rõ bộ mặt “giả cầy” của chế độ dân chủ tư bản chủ nghĩa – chế độ dân chủ mà Le Nguyen đang ra sức ca ngợi nhằm kiếm “miếng cơm manh áo” cho bản thân.

2. Không thể phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta nhất quán khẳng định, dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ trong đó tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Điều đó không chỉ được khẳng định trong Hiến pháp, pháp luật, mà còn được thể hiện sinh động trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Dân chủ về kinh tế thể hiện qua thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mọi người dân có quyền sở hữu tư liệu sản xuất để sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp; được tự do lựa chọn hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh; được thành lập doanh nghiệp không hạn chế về quy mô hoạt động trong những ngành nghề có lợi cho quốc kế dân sinh.

Trong lĩnh vực chính trị, dân chủ thể hiện rõ nét qua các quy định được nêu lên trong các bản hiến pháp: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Quyền lực nhà nước thuộc về toàn dân chứ không hề nằm trong tay một tổ chức, một nhóm hay một cá nhân nào. Hoạt động của Quốc hội trong những năm qua thể hiện rõ tính dân chủ, thẳng thắn, đổi mới theo hướng thực hiện tốt hơn cơ chế “kiểm soát” quyền lực; nhiều vấn đề “nóng” mà dư luận nhân dân quan tâm được đưa ra chất vấn tại các kỳ họp của Quốc hội…

Ngoài ra, dân chủ còn thể hiện ở quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do đi lại, tự do cư trú, có quyền học tập, khám chữa bệnh,… của mọi công dân. Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho nhóm nghèo, hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, v.v. Nổi bật là Chương trình 135 “hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn”, trong giai đoạn III (2016 – 2020), Nhà nước đã đầu tư 239.316,6 tỷ đồng dành cho xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Việt Nam đang là điểm sáng của khu vực và thế giới về công tác xóa đói, giảm nghèo. Thực tế đó cho thấy, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam đã và đang phát triển đúng hướng, phù hợp với xu thế chung của thời đại ngày nay. Đồng thời, thực tế đó đã “đáp trả” thích đáng những luận điệu xuyên tạc, phản động của Le Nguyen.

Như vậy, hành động lợi dụng vấn đề dân chủ nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội, đi ngược lại đường lối, chủ trương của Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước của Le Nguyen thực chất là hoạt động “phản dân chủ”, “phá hoại dân chủ”, phản động, cần phải lên án./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

20 thoughts on “Hành động “phản dân chủ” của Le Nguyen

 • 13 Tháng Tám, 2018 at 8:44 sáng
  Permalink

  Đó là sự xuyên tạc, vu cáo hết sức xảo trá, nham hiểm. Cũng như ở mọi nước khác trên thế giới, Nhà nước Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để có các hành động vi phạm pháp luật. ở Việt Nam, không có đàn áp chính trị, không có ai bị bắt vì lý do chính kiến, tôn giáo; chỉ có những người vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định pháp luật của Việt Nam. Nhưng các thế lực thù địch, với cách nhìn phiến diện, đầy ác cảm, vẫn cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật đó.

  Reply
 • 13 Tháng Tám, 2018 at 9:10 sáng
  Permalink

  Tưởng là am hiểu về dân chủ nhưng Lê Nguyên đích thực là người không hiểu gì về dân chủ ở Việt Nam

  Reply
 • 13 Tháng Tám, 2018 at 2:38 chiều
  Permalink

  Đó là sự xuyên tạc hết sức nham hiểm phục vụ cho mưu đồ chính trị đen tối./.

  Reply
 • 13 Tháng Tám, 2018 at 3:37 chiều
  Permalink

  XUYÊN TẠC NỀN DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM LUÔN LÀ ĐỘNG CƠ CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

  Reply
 • 13 Tháng Tám, 2018 at 4:24 chiều
  Permalink

  Hành động lợi dụng vấn đề dân chủ nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội, đi ngược lại đường lối, chủ trương của Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước của Le Nguyen thực chất là hoạt động “phản dân chủ”, “phá hoại dân chủ”, phản động, cần phải nghiêm khắc trừng trị.

  Reply
 • 14 Tháng Tám, 2018 at 5:35 sáng
  Permalink

  Không phải sự nhận thức mơ hồ mà là sự cố tình xuyên tạc nền dân chủ ở Việt Nam của Le Nguyen./.

  Reply
 • 14 Tháng Tám, 2018 at 8:44 chiều
  Permalink

  Những kẻ phản động như Lê Nguyên luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta làm tay sai cho các thế lực thù địch.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 6:47 sáng
  Permalink

  Lê Nguyên là người không hiểu gì về dân chủ ở Việt Nam

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 8:19 sáng
  Permalink

  Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ trong đó tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Điều đó không chỉ được khẳng định trong Hiến pháp, pháp luật, mà còn được thể hiện sinh động trên các lĩnh vực đời sống xã hội.
  Hành động của Lê Nguyễn thực chất là hoạt động “phản dân chủ”, phá hoại dân chủ, cần dc lên án và nghiêm trị.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 8:37 sáng
  Permalink

  Le Nguyen thực chất là hoạt động “phản dân chủ”, “phá hoại dân chủ”, phản động, cần phải lên án.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 8:49 sáng
  Permalink

  Sự so sánh các nền dân chủ một cách đầy ý đồ xấu xa của Le Nguyen thật đáng lên án, bác bỏ! vì nó đánh nận con đen, đánh tráo bản chất, tô son bôi phấn… hòng tôn vinh dân chủ Tư sản giả tạo – bảo vệ lợi ích cho bọn tư sản cầm quyền mà phủ nhận dân chủ XHCN – dân chủ chân chính vì lợi ích của những người cần lao!. Chúng ta hoàn toàn lên án, bác bỏ luận điệu của Le Nguyen!.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 10:38 sáng
  Permalink

  Le Nguyen nói về dân chủ nhưng thực chất lại đi phá hoại dân chủ

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 11:04 sáng
  Permalink

  Thực tiễn cách mạng Việt Nam là minh chứng cho thấy, Le Nguyen nhận thức rất mơ hồ, thiển cận về dân chủ

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 11:05 sáng
  Permalink

  Tôi rất đồng tình với tác giả bài viết: Thực tế đó cho thấy, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam đã và đang phát triển đúng hướng, phù hợp với xu thế chung của thời đại ngày nay. Đồng thời, thực tế đó đã “đáp trả” thích đáng những luận điệu xuyên tạc, phản động của Le Nguyen.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 11:08 sáng
  Permalink

  Đọc bài viết của Lê nguyễn tôi thấy, Lê nguyễn đã lợi dụng vấn đề dân chủ nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội, đi ngược lại đường lối, chủ trương của Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước. Hoạt động của Lê nguyễn là hết sức phản động cần phải lên án và trừng trị nghiêm minh./.

  Reply
 • 16 Tháng Tám, 2018 at 7:08 sáng
  Permalink

  Không thể phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Reply
 • 20 Tháng Tám, 2018 at 3:54 chiều
  Permalink

  Le nguyen đúng là kẻ xuyên tạc về nền dân chủ XHCN ở Việt Nam

  Reply
 • 21 Tháng Tám, 2018 at 8:34 sáng
  Permalink

  Cái cớ dân chủ, nhân quyền mà những tên bồi bút như Le Nguyen suốt ngày ca tụng bố Mỹ là hình mẫu lý tướng, đã bị dội gáo nước lạnh khi chính quyền Mỹ vừa rồi đã tuyên bố rút khỏi Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Rồi việc tách trẻ em ra khỏi cha mẹ rồi đưa vào trại tập trung ở biên giới Mỹ với Mexico nữa chứ. Những tên như Le Nguyen thật là tô hồng cho ông bố Mỹ của chúng quá mà.

  Reply
 • 28 Tháng Tám, 2018 at 7:06 sáng
  Permalink

  Le Nguyen là kẻ phản động, chuyên sử dụng những luận điệu xuyên tạc để nói xấu nền dân chủ nước ta

  Reply
 • 28 Tháng Tám, 2018 at 8:30 sáng
  Permalink

  Đọc bài viết này tôi đã nhận rõ hành động phản dân chủ của Le Nguyen nhằm phá hoại nền dân chủ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng. Những hành động chống phá này của Le Nguyen đáng bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc!

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.