Hãy cảnh giác trước thủ đoạn kích động biểu tình, đình công

Lợi dụng các vụ đình công ở một số doanh nghiệp, điển hình là ở Công ty TNHH Matrix (Nghệ An) tháng 10/2016, các phần tử cơ hội, phản động đã xuyên tạc rằng: các tổ chức công đoàn không có vai trò gì; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam không đứng ra bảo vệ người lao động là do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng cổ súy, ca ngợi tổ chức phản động “Phong trào lao động Việt”; phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức công đoàn các cấp, làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Trước hết, cần khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo về tổ chức và hoạt động của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam là tất yếu. Thực tiễn chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; là lực lượng duy nhất lãnh đạo toàn diện, mọi mặt của xã hội Việt Nam để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi. Điều này đã được thể hiện rõ trong khoản 1 điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Do vậy, Đảng lãnh đạo tổ chức và hoạt động của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam là tất yếu, khách quan. Bởi vì, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội, có chức năng đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động. Là thành viên của hệ thống chính trị. Nên chỉ có đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật mới thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Mọi mưu đồ muốn tổ chức và hoạt động của công đoàn “tách biệt”, “đối lập” với Đảng và Nhà Nước đều trái với tôn chỉ mục đích và nguyên tắc hoạt động của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã không ngừng phát triển về mọi mặt, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và ngày càng thể hiện tốt vai trò trong đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động.

Thứ hai, đình công phải đúng pháp luật. Bộ Luật lao động quy định rõ: Người lao động có quyền đình công. Nhưng đình công phải đúng pháp luật. Như vậy, rõ ràng là pháp luật Việt Nam cho phép đình công và thực tế đã có nhiều cuộc đình công của công nhân đòi chủ lao động cải thiện điều kiện làm việc và tăng thu nhập. Điều này hoàn toàn trái ngược với những luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội, phản động khi cho rằng Việt Nam không cho phép đình công. Các cuộc đình công xảy ra trong thời gian qua đều xuất phát từ: vướng mắc về hợp đồng lao động, về phụ cấp và các chế độ theo lương, về cách đối xử của người sử dụng lao động, thời giờ làm việc, chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, bảo hiểm; chứ không phải vì muốn phá nhà xưởng, máy móc, gây rối trật tự an toàn xã hội… Thực tế ở Việt Nam cho thấy, ở đâu có sự lãnh đạo chặt chẽ của tổ chức đảng, có tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả thì ở đó quyền, lợi ích chính đáng của người lao động được bảo đảm. Còn ở đâu buông lỏng sự lãnh đạo của tổ chức đảng hoặc tổ chức công đoàn hoạt động kém hiệu quả thì quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động bị xâm phạm, đình công có thể xảy ra và diễn biến phức tạp. Tại Công ty TNHH Matrix (Nghệ An) thangs10/2016, do có sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương với công đoàn cơ sở và lãnh đạo công ty, sau 4 ngày đình công thì giữa công nhân và công ty dã đạt được thỏa thuận và đình công chấm dứt… Điều đó chứng tỏ các tổ chức công đoàn có vai trò rất lớn trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Từ những vấn đề trên, đòi hỏi mỗi người dân Việt Nam, nhất là người lao động cần có nhận thức đúng đắn về vai trò của công đoàn đối với việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công nhân và người lao động, không mơ hồ, mắc mưu của các thế lực thù địch, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, quy định của tổ chức công đoàn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Hãy cảnh giác trước thủ đoạn kích động biểu tình, đình công

  • 13 Tháng Mười Hai, 2017 at 9:07 sáng
    Permalink

    CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LUÔN TÌM MỌI CÁCH ĐỂ KÍCH ĐỘNG BIỂU TÌNH GÂY MẤT ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, CHỐNG PHÁ ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.