HIỂU RÕ ĐỂ KHÔNG MẮC MƯU THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Với sự phát triển của internet, mạng xã hội, các thế lực thù địch lợi dụng việc cơ quan điều tra khởi tố các vụ án liên quan đến một số cán bộ, đảng viên trong thời gian qua, đã đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, thổi phồng, bóp méo vụ việc, chúng rêu rao rằng: “Đảng đang rối ren vì tham nhũng, tiêu cực”. Có thể thấy chiêu trò này của bọn chúng là hết sức nham hiểm, thâm độc; mục đích nhằm gây nhiễu loạn thông tin, gieo rắc sự hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, những năm gần đây, dưới tác động của mặt trái cơ chế thị trường, một bộ phận cán bộ, đảng viên rơi vào suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dẫn đến tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên, những trường hợp vi phạm này đã và đang được Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng xử lý nghiêm túc, nghiêm minh đúng người, đúng tội, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao.

Thực tiễn cho thấy, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, là quyết tâm chính trị lớn của Đảng ta. Đặc biệt, trong hơn 10 năm trở lại đây, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thực sự “trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”.  Đảng và Nhà nước ta đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, với mức án nghiêm khắc và nhân văn; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; tăng cường xây dựng và hoàn thiện thể chế về kinh tế – xã hội và phòng chống tham nhũng; kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng phòng chống tham nhũng,… Nhờ đó, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố, nâng cao ý chí, niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, ngày càng phát triển, có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế.

Hơn nữa, toàn Đảng và hệ thống chính trị, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn giữ vững quyết tâm, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh không khoan nhượng và hành động quyết liệt, cụ thể, hiệu quả trong phòng ngừa, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên rèn luyện tư tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định với đường lối và sự nghiệp đổi mới của Đảng, trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tuân thủ các nguyên tắc của Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Từ những vấn đề trên cho thấy, cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực vẫn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng; vẫn còn những cán bộ, đảng viên vì lòng tham và thiếu bản lĩnh, thiếu tu dưỡng về đạo đức, bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống bị cám dỗ, mua chuộc. Tuy nhiên, không vì thế mà phủ nhận những nỗ lực, quyết tâm  phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua; càng không phải cái cớ để các thế lực thù địch vin vào đó để thổi phồng, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, chế độ. Do vậy,  mỗi  cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nâng cao nhận thức, hiểu rõ về mục tiêu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó giữ vững, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.