Hỡi Hữu Khuê, đừng làm “trò hề” trước Hiến pháp, pháp luật

Theo đuôi những kẻ cơ hội, phản động, với ý đồ xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân với Đảng, với Nhà nước, nhất là khi Đảng, Nhà nước ta tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, mới đây trên trang boxitvn, Hữu Khuê có bài “Tư duy quyền lực và cách hành xử bạo quyền!”. Với thông tin vỉa hè, nhàm đàm những vấn đề chính sự, Hữu Khuê làm ra vẻ là người hiểu biết, trích dẫn Hiến pháp, tự xưng là người chuẩn mực về Tiếng Việt, thực chất Hữu Khuê chả hiểu gì, thậm chí tôi – người viết bài này – hoài nghi không biết Hữu Khuê có đọc Hiến pháp năm 2013 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay không mà lại hiểu sai một cách trầm trọng như vậy, hoặc Hữu Khuê đã cố tình bóp méo, xuyên tạc  một cách lố bịch hòng chống Đảng, Nhà nước.

Trước hết, Hữu Khuê mượn “chuẩn mực của ngôn ngữ Việt”, khi nói tới vấn đề “Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất” nhưng Hữu Khuê lại không cho là như vậy. Điều 6 Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ rõ: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”. Như vậy, Hiến pháp khẳng định “Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất”, còn Hữu Khuê xuyên tạc, cho rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực “thứ hai” hay “thứ ba”… dù có dốt đến đâu cũng chẳng có ai lại hiểu như vậy, Hữu Khuê tự cho mình là người “chuẩn mực của ngôn ngữ Việt”, song cố tình “hiểu sai”, xuyên tạc, bóp méo, bịa đặt, vu cáo, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Thứ hai, theo “chuẩn mực ngôn ngữ Việt” của Hữu Khuê thì quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam mới là cao nhất không phải là Quốc hội và dẫn chứng Điều 4 của Hiến pháp về vai trò lãnh đạo của Đảng. Hữu Khuê viết: “Chính cái điều 4 này đã phủ định ngay lập tức cái vị trí cao nhất quyền lực của Quốc hội rồi”. Người viết bài này xin trích dẫn nguyên văn Điều 4 Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. 3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Nếu có chút ít vốn liếng về ngôn ngữ Tiếng Việt thì không ai phủ nhận vị trí cơ quan quyền lực cao nhất của Quốc hội. Có lẽ Hữu Khuê phải học lại tiếng Việt, tập nói rồi hãy phát ngôn cho chuẩn xác, đừng xuyên tạc lố bịch như vậy.

 Thứ ba, Hữu Khuê đánh tráo khái niệm quyền lực với sự lãnh đạo của Đảng, nhưng để đạt được điều đó cũng cần nghiên cứu và hiểu cho đúng chứ không nửa vời chụp mũ như vậy. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội, song Đảng không bao biện, làm thay Nhà nước, quyết định bầu chọn ai là do Quốc hội, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất: “Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị – xã hội bằng Cương lĩnh chính trị, chiến lược, chính sách, chủ trương; bằng công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện” và “Đảng giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn để ứng cử hoặc bổ nhiệm vào cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị – xã hội”. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước và trên thực tế đang thực hiện đầy đủ các quyền lực đó.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo Nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy, điều này đã được chứng minh trong thực tiễn Đảng lãnh đạo cách mạng, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng và Nhân Dân, đó cũng là điều mà những kẻ cơ hội, chống Đảng, chống Nhân Dân lo ngại nhất nên thường xuyên, xuyên tạc chống phá, chia rẽ.

Do vậy, chỉ những người muốn xuyên tạc bóp méo sự thật như Hữu Khuê mới có tiếng nói lạc lõng: “Chính Đảng mới đẻ ra Hiến pháp và mọi luật lệ, định ra mọi chủ trương chính sách (tức làm chức năng lập pháp), chứ không phải Quốc hội!”!. Điều này chứng tỏ Hữu Khuê là người bịa đặt, bóp méo sự thật tồi tệ nhất về cả lý luận và thực tiễn trong số các phần tử chống Đảng và Nhà nước Việt Nam, và chính điều này làm cho ông ta “điếc không sợ súng”, nói ngang, nói bừa. Vì vậy, tôi khuyên Hữu Khuê nên học lại Tiếng Việt trước khi đọc Hiến pháp, và cố đọc cho kỹ lưỡng, hiểu cho đúng rồi hãy phát ngôn, nói ý kiến của mình chứ đừng bắt chước các phần tử phản động nói bừa, nói ẩu rồi lẩn tránh bằng cách nói là “tóm tắt ý kiến tham gia bàn thảo của các bạn đọc” thì thiếu thuyết phục quá./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Hỡi Hữu Khuê, đừng làm “trò hề” trước Hiến pháp, pháp luật

 • 25 Tháng Tư, 2016 at 8:08 chiều
  Permalink

  Luận điệu của Hữu Khuê: “Chính Đảng mới đẻ ra Hiến pháp và mọi luật lệ, định ra mọi chủ trương chính sách (tức làm chức năng lập pháp), chứ không phải Quốc hội!” đã cho mọi người thấy y tài giỏi như thế nào! Có lẽ theo cách lập luận của Hữu Khuê, chính bố ông ta đã đẻ ra ông ta chứ không phải mẹ ông ta nữa.

  Reply
 • 26 Tháng Tư, 2016 at 9:16 chiều
  Permalink

  Có lẽ Hữu Khuê cần phải học thêm lớp bổ túc chính trị để có thể phân biệt được thế nào là quyền lập pháp của Quốc hội với vai trò lãnh đạo của Đảng. Qua đấy có thể thấy, hắn cũng chỉ là dạng “nói leo”, “nói theo” và “nói như heo”.

  Reply
 • 26 Tháng Tư, 2016 at 9:44 chiều
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Chỉ những người muốn xuyên tạc bóp méo sự thật như Hữu Khuê mới có tiếng nói lạc lõng: “Chính Đảng mới đẻ ra Hiến pháp và mọi luật lệ, định ra mọi chủ trương chính sách”.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.