Kẻ xuyên tạc lịch sử dân tộc

Trong khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2020), thì một số kẻ lại cố tình xuyên tạc, bóp méo bản chất các sự kiện lịch sử cách mạng Việt Nam. Điển hình là Nguyễn Dân, với bài viết “lịch sử tái diễn – Mỹ 2 lần giúp cộng sản Việt Nam, và sẽ… lần 3”. Nội dung bài viết là những thông tin, sự kiện hoàn toàn sai trái, phản động, bịa đặt không đúng về thắng lợi vĩ đại của nhân ta trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Đại thắng mùa Xuân 1975.

 Trong bài viết của mình, Nguyễn Dân cho rằng: Lần thứ nhất, được sự giúp đỡ của Mỹ, cộng sản Việt Minh mới cướp được chính quyền 19/8/1945, thành công. Lần thứ 2, thành công ngày 30/4/1975, một chiến thắng có được là do Mỹ bỏ cuộc, thất hứa, không giúp Việt Nam cộng hòa, cũng như phong trào phản chiến ở Mỹ đã giúp cộng sản Việt Nam thành công… Sự thật lịch sử không phải như vậy. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã ghi nhận, chứng minh rằng: muốn đấu tranh chống lại giặc ngoại xâm giành được thắng lợi, nhân dân ta phải dựa vào sức mình là chính, không thể trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài được. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập. Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 thắng lợi không phải tự nhiên mà có, đó là sự kết tinh sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết nên bản hùng ca về bản lĩnh, ý chí và sức mạnh con người Việt Nam.

Để Cách mạng Tháng Tám năm 1945 nổ ra và giành thắng lợi quyết định, Đảng ta đã có sự chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt từ đường lối chính trị, căn cứ địa cho đến lực lượng cách mạng. Đặc biệt, tại Hội nghị Trung ương VIII (5/1941), Đảng ta chủ trương nêu cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, đặt quyền lợi của quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích của giai cấp. Để tập hợp, đoàn kết rộng rãi quần chúng nhân dân và phát triển lực lượng chính trị, Đảng ta thành lập Mặt trận Việt Minh, với chủ trương, đường lối của cách mạng đi từ khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Trước những biến đổi mau lẹ của tình hình thế giới, khi thời cơ cách mạng đến, nhất là vào tháng 3/1945, khi Nhật đảo chính Pháp, Đảng ta đã ra Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”; tiếp đến đêm 13/8, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc được thành lập, ra Quân lệnh số 1 hạ lệnh Tổng khởi nghĩa; đồng thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho đồng bào và chiến sĩ cả nước kêu gọi nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong phạm vi cả nước. Trong thời gian ngắn từ ngày 18/8 đến 28/8/1945, hệ thống chính quyền từ Trung ương cho đến địa phương đã về tay nhân dân. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đây lịch sử của dân tộc ta đã bước sang một trang mới.

Tiếp nối mạch nguồn chiến thắng đó, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, nhân dân ta đã trải qua năm tháng đấu tranh vô cùng gian khổ, phức tạp, quyết liệt nhưng rất oanh liệt, hào hùng, đánh bại cường quốc xâm lược có vũ khí quân sự vào bậc hiện đại nhất thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân ta đã không hề choáng ngợp trước sức mạnh quân sự của kẻ thù xâm lược; với đường lối lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết hợp sức dân tộc với sức mạnh thời đại nhân dân ta đã từng bước đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ xâm lược và chính quyền tay sai nguỵ quyền Sài Gòn, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30/4/1975, thực hiện trọn vẹn lời căn dặn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: Đây là cuộc chiến tranh chính nghĩa, nhằm đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, thống nhất nước nhà.

Như vậy, có thể khẳng định rằng: Những thắng lợi mà nhân dân ta giành được trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 dựa sức trên cơ sở mình là chính, đồng thời biết tranh thủ sức mạnh lực lượng thời đại để làm nên chiến thắng. Những người Việt Nam yêu nước chân chính không bao giờ chấp nhận hành động của một số ít những kẻ cố tình mưu toan đổi trắng thay đen, mưu toan viết lại lịch sử, hòng phủ nhận quá khứ hào hùng của dân tộc, thành tựu phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy mỗi chúng ta phải hết sức cảnh giác, kịp thời vạch trần và lên án những kẻ xuyên tạc lịch sử dân tộc với mưu đồ đen tối là làm suy giảm niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở Việt Nam.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.