“KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN” – TẠI SAO KHÔNG?

Mới đây, trên mạng xã hội (Bureau CTM Media – Á Châu) có đưa ra cái gọi là Khát vọng và xấu hổ của Nguyễn Đình Cống. Những chiêu trò của các thế lực thù địch như Nguyễn Đình Cống không nằm ngoài mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam. Nguyễn Đình Cống đánh đồng cho rằng “khát vọng” là do “tham danh tiếng” và thực hiện theo quy luật dỏm do Mác Lê bịa ra.v.v, rồi cuối cùng hô hào các Ủy viên BCH Trung ương đấu tranh với chủ trương lãnh đạo của Đảng đang “làm một số việc sai quy luật”.

Rõ ràng, việc nêu vấn đề và lập luận của Nguyễn Đình Cống là phản khoa học và không đúng với thực tiễn ở nước ta hiện nay. Đây là kiểu “chơi chữ” – một thủ đoạn của Nguyễn Đình Cống, thực chất nhằm đánh lừa dư luận, phủ nhận lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội. Dù cho thủ đoạn có tinh vi đến đâu cũng không thể che đậy được tính xảo trá của Nguyễn Đình Cống.

Cần phải nói rõ để Nguyễn Đình Cống hiểu rằng: Khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam là tự thân – tại sao không?

Khát vọng Tổ quốc ta hoàn toàn độc lập, thống nhất, dân tộc ta hoàn toàn tự do, nhân dân ta được hưởng hạnh phúc trọn vẹn không chỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là ước nguyện của cả dân tộc ta, là mục tiêu của Đảng. Khát vọng về mục tiêu cao cả đó là một trong những giá trị văn hóa Việt Nam phản ánh bản chất, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đảng ta đã chỉ rõ: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”[1]. Trước thời cơ đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Chính vì vậy, khát vọng đất nước phát triển phồn vinh càng trở nên mạnh mẽ, cháy bỏng hơn bao giờ hết. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước[2]. Nét nổi bật là Đảng, Nhà nước đang tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự cường, niềm tin, tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam. Qua đó, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó đang cổ vũ mạnh mẽ tinh thần của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Như vậy, việc đưa ra nhận định của Nguyễn Đình Cống là không thể chấp nhận được, không chỉ phản khoa học mà còn phản lại niềm tin, ý chí của cả dân tộc Việt Nam.

Cho nên, mỗi chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch như Nguyễn Đình Cống./.

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.111.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.116.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on ““KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN” – TẠI SAO KHÔNG?

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.