Khi “kẻ cắp” lại “la làng”!

Nguyên Anh, kẻ bồi bút “có tiếng” với nhiều luận điệu xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, nói xấu lãnh tụ của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Gần đây, với những thủ đoạn tương tự, y lại tiếp tục đưa ra luận điệu bịa đặt, bóp méo trắng trợn trên Quyenduocbiet với tiêu đề: “Luận điệu tuyên truyền bịp bợm xảo trá của bọn tuyên giáo”, hòng gây sự hoài nghi, tâm lý hoang mang trong dư luận, kích động chống phá Đảng, Nhà nước.

Với tâm địa đen tối, bản chất tráo trở, y không ngại “đổi trắng thay đen” với suy nghĩ “độc hại” rằng: càng bóp méo, bịa đặt, xuyên tạc sự thật bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Y cho rằng: “giải phóng nước Việt, đưa nước Việt ra khỏi sự đô hộ của Thực Dân Pháp là một sự lừa bịp…”. Sự bịa đặt của y nhằm đánh tráo khái niệm, hòng lừa bịp người dân. Bởi vì, người dân bình thường, ai cũng rõ nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đứng lên đập tan chính quyền thực dân, phong kiến, những kẻ tay sai, bán nước hại dân, để đem lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Hành vi của y thật sự bỉ ổi, vô sỉ khi đã cố tình bác bỏ sự hy sinh của hàng triệu người dân Việt Nam cho độc lập, tự do; y cố tình phủ nhận thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bản chất đen tối, phản động của Nguyên Anh còn lộ rõ khi y tự cho mình nói thay cho nhân dân, nhưng thực chất không bao giờ y đứng về phía nhân dân, mà chỉ lợi dụng từ “dân” để trục lợi cho mình và đồng bọn, bởi chưa bao giờ một người dân Việt Nam chân chính lại nghĩ rằng: “Hồ Chí Minh là độc tài, quân phiệt…” như lời của Nguyên Anh. Rõ ràng, chỉ có những kẻ tay sai bán nước, hại dân mới có những phát ngôn vô liêm sỉ như vậy. Với mỗi người dân Việt Nam trong tiềm thức đều có chung tình cảm tốt đẹp về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tên gọi thân thương Bác Hồ – vị lãnh tụ tài ba, lỗi lạc – Người Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam – Người đã cống hiến trọn một đời mình cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Không những thế, Nguyên Anh còn xuyên tạc bản chất cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi cho rằng “hồ đã dựng lên nước VNDCCH với sự ranh ma của mình…” và “hồ mang nặng tâm lý nô lệ và lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Cộng”… Rõ ràng Nguyên Anh đã cố tình xuyên tạc bản chất các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ta khỏi ách đô hộ của thực dân, phong kiến, đem lại độc lập, tự do cho dân tộc chỉ là cuộc chiến nhằm đem lại lợi ích của Đảng và một số người Cộng sản. Sự thật cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân, phong kiến, đem lại độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giầu mạnh, văn minh, có vị thế, uy tín trên trường quốc tế sao lại “nhằm thực hiện ý đồ của người khác”?.

Đến đây, Nguyên Anh, “kẻ ăn cắp” lại “la làng” đã lộ rõ bản chất phản động hại nước, hại dân. Những luận điệu la lối, xuyên tạc, bóp méo sự thật của y không ngoài mục đích bôi nhọ, muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ  nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Y muốn dùng “mưu hèn, kế bẩn” để “đầu độc”, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân và độc lập, tự do của dân tộc. Đây chính là sự thâm hiểm, độc hại của Nguyên Anh và đồng bọn. Vì vậy, chúng ta cần cẩn trọng và kiên quyết vạch trần và đấu tranh, loại bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.