Không thể chia rẽ, xuyên tạc mối quan hệ giữa Đảng với dân

Trên mạng xã hội “Danlambao” mới đây có bài viết “Người dân Việt Nam nước tới chân cũng chưa chịu nhảy” của bút danh “Cánh Dù lộng gió”. Ở bài viết này, bằng kinh nghiệm bồi bút và kỹ năng xào nấu món “lươn lẹo”, tác giả bài viết đã xuyên tạc nhiều nội dung sai sự thật về tình hình đất nước một cách lố bịch với mục đích bôi nhọ, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, phủ nhận những thành tựu cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những luận điệu xuyên tạc kiểu này không còn xa lạ gì, ai nghe đến cũng phát chán, nhưng nhân đây cũng gửi đến “Cánh dù lộng gió” đôi điều về tình hình đất nước để Y và đồng bọn của Y đừng tiếp tục dùng ngòi bút để đổi trắng thay đen, viết những điều xuyên tạc tầm bậy để người đời oán trách.

Thứ nhất, sức mạnh to lớn làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong hơn 70 năm qua bắt nguồn từ mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng với nhân dân.

Năm 1945, với 5000 đảng viên mà nhân dân ta đã làm nên thắng lợi thần kỳ: Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Công nông ra đời, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân lao động được giải phóng, đứng lên làm chủ tổ chức xây dựng xã hội mới. Đó là cuộc cách mạng của toàn dân, cuộc cách mạng của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; khẳng định sức mạnh “rời non, lấp biển” của sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân, “ý Đảng – lòng dân là một”.

Trải qua 30 năm, nhân dân ta anh dũng tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp đến là chống đế quốc Mỹ xâm lược, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, và cuối cùng đã giành toàn thắng. Sự thắng lợi của nhân dân ta, sự thất bại của hai “đế quốc to” của chủ nghĩa thực dân cũ và mới đã chứng minh sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam, của chiến tranh nhân dân Việt Nam, chứng minh sức mạnh của sự thống nhất giữa lý tưởng của Đảng với khát vọng “không có gì quý hơn độc lập tự do” của nhân dân Việt Nam.

Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và đã thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử: đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển; nền kinh tế phát triển vững chắc; đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện và không ngừng nâng cao; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; xã hội ổn định; vị thế đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế… Những thành tựu đó lại một lần nữa chứng minh sức mạnh của ý Đảng hợp lòng dân, sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân trong thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thứ hai, mọi đường lối, chủ trương của Đảng đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được nhân dân ủng hộ.

Từ sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo, thanh niên, phụ nữ, công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, người Việt Nam ở nước ngoài… nhằm khơi dậy, phát huy sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội từng bước được tăng cường; dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp ở cơ sở được mở rộng, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động, sản xuất, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách hậu phương, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, không ngừng củng cố và tăng cường “thế trận lòng dân”.

Như vậy, mấy lời nhảm nhí mà kẻ bồi bút mang danh “Cánh Dù lộng gió” đăng trên Danlambao, là việc làm bẩn thỉu của các phần tử cơ hội, phản động, hòng xuyên tạc, gây chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, với ý đồ làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Song, điều đó là không thể./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Không thể chia rẽ, xuyên tạc mối quan hệ giữa Đảng với dân

  • 26 Tháng Một, 2018 at 8:56 sáng
    Permalink

    Thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới phụ thuộc rất quyết định vào việc toàn Đảng, toàn dân thực hiện củng cố, tăng cường và phát huy mối quan hệ Đảng – dân trong thực tiễn, trên mọi lĩnh vực, ở mọi cấp, mọi ngành như thế nào. /.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.