Không thể phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

Giành độc lập dân tộc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đắn mà Đảng ta và dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Sự lựa chọn đó đã hội đủ các nhân tố khách quan và chủ quan của hoàn cảnh lịch sử dân tộc và thời đại.

Trước hết, dân tộc Việt Nam không thể giành được độc lập nếu không có đường lối cách mạng vô sản. Ngay từ khi thực dân Pháp nổ tiếng súng đầu tiên xâm lược nước ta (năm 1858) đến trước năm 1930, đã có hàng trăm phong trào, cuộc khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu, nhà yêu nước nhưng đều thất bại. Nguyên nhân chính là do không có đường lối cách mạng đúng theo một hệ tư tưởng tiên tiến, khoa học và cách mạng, phù hợp với tiến trình lịch sử. Chỉ đến khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường duy nhất đúng để cứu nước, giải phóng dân tộc, là con đường giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp; giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội thì cách mạng nước ta mới thành công. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh sự đúng đắn đó bằng những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thứ hai, giành được độc lập dân tộc mà không tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội thì độc lập dân tộc cũng không giữ được và không thể mang lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định, chỉ có cách mạng xã hội chủ nghĩa mới giải phóng triệt để giai cấp vô sản và nhân dân lao động khỏi áp bức bóc lột, bất công, mới đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân và đưa nhân dân lao động trở thành người làm chủ xã hội. Thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã chứng minh tính đúng đắn đó. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, nhất là qua 30 năm đổi mới đất nước, chúng ta đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, vị thế và uy tín của nước ta ngày càng tăng trên trường quốc tế, và Việt Nam đã đạt được nhiều mục tiêu Thiên niên kỷ do Liên Hiệp Quốc đề ra. Trong đó, Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn 3 mục tiêu: Xóa bỏ tình trạng nghèo cực cùng, phổ cập giáo dục tiểu học, tăng cường bình đẳng giới và vị thế cho phụ nữ; các mục tiêu còn lại có nhiều tiến bộ, tiệm cận đạt chuẩn.

Thứ ba, giành độc lập dân tộc mà đưa đất nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa là đi ngược lại ước mơ, nguyện vọng, ý chí và phủ nhận sự hy sinh xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam. Đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân khỏi áp bức bóc lột, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người làm chủ đất nước là ước mơ, là khát vọng cháy bỏng của nhân dân ta bao đời nay. Sau khi giành được độc lập dân tộc, không có lý do gì để “lùi lại” giai đoạn dân chủ nhân dân mà lịch sử đã vượt qua. Đảng ta không thể đưa đất nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, không thể đưa giai cấp bóc lột quay trở lại địa vị thống trị, đưa dân ta trở lại con đường lầm than, cơ cực, tiếp tục chịu thân phận ngựa trâu. Vì vậy, không thể tự tước đoạt, tự hủy hoại thành quả cách mạng với bao sự hy sinh xương máu của hàng triệu người dân Việt Nam mới có được.

Như vậy, có thể khẳng định, giành được độc lập dân tộc, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa đối với nước ta là sự lựa chọn hợp quy luật phát triển của nhân loại, đồng thời cũng phù hợp với đặc điểm của dân tộc ta, nguyện vọng, ý chí của nhân dân ta. Điều đó đã được thực tiễn lịch sử chứng minh, không ai có thể phủ nhận được con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Không thể phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

 • 30 Tháng Chín, 2016 at 2:30 chiều
  Permalink

  do di theo con đường cách mạng vô sản, theo con đường chủ nghĩa xã hội, đất nước ta từ thuộc địa trở thành độc lập, tự chủ, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ thực sự của đất nước. đi lên chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn phù hợp với ước mơ, nguyện vọng của người dân là có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Đó là những sự thật hiển nhiên diễn ra ở Việt Nam. Vậy mà những kẻ độc ác sao lại dám phủ nhận điều đó ?

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 9:36 sáng
  Permalink

  Giành độc lập dân tộc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đắn mà Đảng ta và dân tộc Việt Nam đã lựa chọn

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.