KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM

Chiêu bài lợi dụng dân chủ, nhân quyền không phải là vấn đề mới trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhưng những thủ đoạn gần đây cho thấy, bọn chúng ngày càng “liều lĩnh”, “đăng đàn” chống phá, trong số đó nổi lên nhân vật Nguyên Anh với nhiều bài viết vu cáo, xuyên tạc, bóp méo tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Đáng lên án, trong nhiều bài viết thể hiện rõ Y là một kẻ bệnh hoạn về thần kinh khi lu loa cho rằng, chế độ xã hội ở Việt Nam là độc tài, toàn trị, để cho hàng trăm ngàn người “chết đói” giữa đại dịch, rồi y ra sức cường điệu hóa các giá trị dân chủ tư sản, tuyệt đối hóa tính toàn cầu, tính phổ cập của quyền con người với luận điểm “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích cộng đồng, quốc gia”… Đây là những thủ đoạn hết sức tinh vi, nguy hiểm, bởi vì mục đích sâu xa của y và đồng bọn là hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Thực tế cho thấy, từ nhận thức sâu sắc về vấn đề dân chủ, nhân quyền một cách thiết thực, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã luôn nỗ lực bảo đảm quyền con người trên mọi phương diện. Sự nghiệp đổi mới với các bước đi đồng bộ trong sự kết hợp biện chứng giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, bảo đảm an ninh – quốc phòng, đẩy mạnh đầu tư và phát triển văn hóa, giáo dục, quan hệ quốc tế,… đưa đến nhiều thành tựu về vật chất, tinh thần, đó là nguồn lực, điều kiện để chăm lo cho toàn dân với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay, việc Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam quyết tâm bằng mọi biện pháp bảo vệ tính mạng nhân dân trước đại dịch Covid-19, chính là một sự khẳng định rõ ràng về  thành tựu, chủ trương nhất quán, toàn diện và đúng đắn này. Đó là, những minh chứng rõ nét nhất về sự nỗ lực đảm bảo dân chủ, quyền con người ở Việt Nam, đâu như những kẻ cố tình bôi nhọ, nói xấu, xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Hành động và những lời lẽ xuyên tạc của Nguyên Anh cần lên án, bác bỏ, đấu tranh kịp thời.

Cần phải nhận thấy rằng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc bảo vệ, thúc đẩy quyền con người và được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Liên hợp quốc đã xác nhận: Việt Nam đứng thứ hai trong khối châu Á – Thái Bình Dương và thứ chín trên 135 nước về tỷ lệ phụ nữ làm việc trong Chính phủ. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. Đến nay, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước của Liên hợp quốc về quyền con người như: Công ước về Quyền dân sự, chính trị; Công ước về quyền kinh tế, văn hóa, xã hội; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc… Sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về những nỗ lực hành động vì nhân quyền, vì con người của Đảng, Nhà nước Việt Nam, không ai có thể xuyên tạc, phủ nhận.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, các thế hệ ông cha ta đã hy sinh xương máu để giành độc lập dân tộc, dân chủ cho nhân dân, chúng ta thế hệ hôm nay và mai sau cần nâng cao nhận thức, hiểu đúng về dân chủ, nhân quyền và bản chất của việc lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, qua đó góp phần nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.