KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC VỀ LỰC LƯỢNG 47

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội đã đăng tải một số bài viết xuyên tạc, bôi nhọ về “Lực lượng 47” trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Điển hình, trên trang mạng thongluan-rdp, Phạm Trần đã đăng tải bài viết “Đảng cộng sản Việt Nam điên đầu vì không gian mạng”, nội dung cơ bản trong bài viết của y là sự trích dẫn các nội dung trên một số tờ báo, báo cáo, đánh giá của các cơ quan chức năng, các đơn vị quân đội ta về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; hạn chế của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ trong nhận thức về tình hình nhiệm vụ của đơn vị và đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”…, từ đó Phạm Trần cho rằng: “Thông tin chống đảng trên không gian mạng đang làm điên đầu Lãnh đạo Việt Nam”… đồng thời khẳng đinh: “khối trên 10.000 quân nhân của Lực lượng 47 của Tổng cục Chính trị Quân đội chuyên nghề phản biện, chống lại các quan điểm sai trái trên mạng internet tại Việt Nam đã thất bại”.

Như chúng ta đã biết, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị nói chung, trên không gian mạng nói riêng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có “lực lượng 47”. “Lực lượng 47” không phải là một lực lượng đối lập, được tổ chức riêng như sự xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch mà chính là các cán bộ, chiến sĩ vừa thực hiện nhiệm vụ, chức trách vừa tham gia đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Thực tế đã cho thấy, cán bộ, chiến sĩ tham gia “Lực lượng 47” đã luôn nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng, đồng thời luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chặt chẽ. Luôn xung kích, làm nòng cốt, đi đầu trong cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng, đặc biệt là trên mạng xã hội, nhằm đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, thông qua các hình thức đấu tranh đa dạng, phong phú và rất hiệu quả đã làm cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước thấy rõ bản chất phản động, phản khoa học, mưu đồ dã tâm đen tối của các thế lực thù địch đang rắp tâm chống phá cách mạng Việt Nam, bảo vệ an ninh chính trị trên các lĩnh vực cả truyền thống và phi truyền thống.

Hiệu quả của hoạt động đấu tranh trên không gian mạng do “Lực lượng 47” thực hiện trong những năm qua đã góp phần quan trọng làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn của các phần tử phản động, cực đoan tiếp tay cho các thế lực thù địch, lợi dụng công nghệ thông tin tuyên truyền, kích động, gây hận thù, nói xấu chính quyền, vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ các nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam; xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Có lẽ những kết quả đấu tranh đó của “Lực lượng 47” đã làm cho những phần tử cơ hội, phản động hoang mang, lo sợ, bởi từ đây mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch dù có tinh vi, xảo quyệt đến đâu cũng sẽ được nhanh chóng phơi bày, các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội sẽ không còn đất sống. Vì vậy, bài viết của Phạm Trần nói xấu “Lực lượng 47” chẳng qua là y cùng với đồng bọn đang hết sức hoang mang, lo sợ trước sự đấu tranh kiên quyết; không khoan nhượng của “Lực lượng 47”.

Qua đây, chúng ta cũng cần phải khẳng định lại rằng: phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng là cuộc đấu tranh hết sức quyết liệt, gay gắt, lâu dài và vô cùng phức tạp. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu, “Lực lượng 47” nói riêng, lực lượng vũ trang nói chung, trong đó có các đơn vị quân đội cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh hiệu quả, thiết thực, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.