Kiên quyết xử lý nghiêm những phần tử chống Đảng, Nhà nước

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta, đưa thông tin “thật, giả lẫn lộn” với mục đích không đổi là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ XHCN ở Việt Nam, điển hình là bài viết “Đất nước Việt là của riêng đảng cướp sạch Việt Nam” của tác giả có bút danh Năm xích lô, đăng trên trang danlambao. Qua bài viết, tôi xin nêu ra một số vấn đề chia sẻ với bạn đọc như sau:

Thứ nhất, Tác giả bài viết đã cố tình biện minh, bào chữa cho những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của những phần tử chống đối lại Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua. Năm xích lô cho rằng: Đảng và Nhà nước ta khép tội một cách khiên cưỡng những người tuyên truyền chống Nhà nước XHCNVN, hoặc âm mưu lật đổ Nhà nước Cộng sản. Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, phản động, thể hiện rõ dã tâm đen tối cố tình xuyên tạc sai sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và xã hội.

Như mọi người đã biết, luật pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là rất rõ ràng: mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Bất kỳ ai, dù ở cương vị nào, nếu vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Đảng và Nhà nước luôn khuyến khích tạo điều kiện và có những chính sách ưu đãi hợp lý, cụ thể, đúng đắn để các tổ chức và mọi người dân làm giầu chính đáng đóng góp cho đất nước. Đồng thời, cũng nghiêm trị đối với những ai cố tình vi phạm pháp luật của Nhà nước, cản trở quá trình kiến thiết, xây dựng đất nước; hoạt động, âm mưu chống đối, lật đổ Nhà nước. Lợi dụng dân chủ các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị đẩy mạnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền chống đảng, Nhà nước. Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ tính trong 7 tháng đầu năm nay đã phát hiện và đấu tranh ngăn chặn hơn 12.000 loại tài liệu chiến tranh tâm lý, phản động; ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả 16 chiến dịch kích động biểu tình, kêu gọi trả tự do cho cái gọi là “tù nhân lương tâm, nhà dân chủ yêu nước” và hàng nghìn tài liệu, tin, bài có nội dung phản động trên 280 trang web, blog, mạng xã hội. Do đó, cần kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng, nhất là các đối tượng đã nhiều lần phạm tội về tuyên truyền, xuyên tạc hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, đòi lật đổ chế độ XHCN. Việc xử nghiêm các đối tượng này đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của dư luận, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với các đối tượng có hành vi chống Đảng và Nhà nước. Pháp luật của Nhà nước Việt Nam sẽ không bao che, dung túng cho những kẻ bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, xâm phạm đến lợi ích Quốc gia, dân tộc.

Thứ hai, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước ta đều vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Hơn 87 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cách mạng nước ta đã thu được những thành quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử trọng đại không ai có thể phủ nhận được. Dư luận quốc tế đánh giá: Những thành tựu trong việc cụ thể hóa một con đường thích hợp quá độ lên chủ nghĩa xã hội không chỉ là tài sản vô giá của những người cộng sản Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng và tin tưởng đối với những người cộng sản và cách mạng trên toàn thế giới; khẳng định một cách vững chắc tiềm năng vĩ đại và sinh động của chế độ xã hội chủ nghĩa… Việc cho rằng, cộng sản tồn tại là tàn phá quê hương, không tin theo cộng sản, đây là những luận điệu hết sức phản động, thiếu thiện trí, phủ nhận những công lao, đóng góp to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn quan tâm, chăm lo đến quyền lợi và đảm bảo hài hoà lợi ích cho các giai cấp, giai tầng trong xã hội, những hành động, việc làm của Đảng, Nhà nước ta đều vì dân, vì nước. Nhờ đó, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân ngày càng được củng cố, tăng cường; uy tín, niềm tin của nhân dân vào chế độ ngày càng tăng.

Thực tiễn lịch sử mãi mãi là bằng chứng kiểm nghiệm tính xác thực của mọi vấn đề và loại bỏ những cái bất hợp lý ra khỏi đời sống xã hội. Những ai cố tình đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, dân tộc, cản trở con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát và bị loại ra khỏi xã hội./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Kiên quyết xử lý nghiêm những phần tử chống Đảng, Nhà nước

 • 2 Tháng Mười Một, 2017 at 6:44 chiều
  Permalink

  Đối với những phần tử cố ý chống lại Đảng, Nhà nước chúng ta phải nghiêm trị răn đen đối với các đối tượng khác

  Reply
 • 2 Tháng Mười Một, 2017 at 6:47 chiều
  Permalink

  Những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng rất đáng tự hào, xong các thế lực phản động luôn hậm hực tìm mọi cách chống lại Đảng, Nhà nước. Chúng ta xử lý thật nghiêm đối với những phần tử đó

  Reply
 • 3 Tháng Mười Một, 2017 at 2:33 chiều
  Permalink

  CẦN CÓ NHỮNG CHẾ TÀI CỨNG RẮN, MẠNH MẼ ĐỂ SỬ LÝ NHỮNG KẺ CỐ TÌNH XUYÊN TẠC SỰ THẬT VỚI MỤC ĐÍCH CHỐNG PHÁ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA, GÂY HOANG MANG DAO ĐỘNG TRONG QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN

  Reply
 • 5 Tháng Mười Một, 2017 at 5:03 chiều
  Permalink

  Cần kiên quyết đấu tranh bác bổ và xử lý nghiêm những phần tử chuyên tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.