“KINH NGHIỆM” CHỐNG ĐẢNG CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Những năm qua, Nguyễn Đình Cống luôn triệt để tận dụng mọi cơ hội để tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trên các trang mạng xã hội phản động có máy chủ đặt ở nước ngoài. Dù ông ta giật tít các bài viết rất khác nhau song đều có chung nội dung đó là xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua đó nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và đất nước, đòi xóa bỏ chế độ xã hội ở Việt Nam…

Lợi dụng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tổ chức đại hội tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và việc góp ý vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Đình Cống đã viết bài với tiêu đề:Kinh nghiệm của Đảng CSVN đăng trên trang mạng Boxit VN. Trong bài viết này, sau khi viện dẫn định nghĩa kinh nghiệm trong Từ điển Tiếng Việt, Nguyễn Đình Cống đã trình bày quan điểm của cá nhân ông ta về kinh nghiệm. Ông ta mở đầu bài viết: “Sự hiểu biết của nhân loại bao gồm trực cảm, kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm” và trích dẫn “Từ điển Tiếng Việt định nghĩa kinh nghiệm như sau: Điều hiểu biết có được do tiếp xúc với thực tế, do từng trải.” Để thuyết phục người đọc đối với những nội dung tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước Việt Nam do ông ta tự suy nghĩ, bịa đặt, xuyên tạc viết ra, ông ta đã thừa nhận và viết rằng: “Kinh nghiệm là vốn quý của một số người, nó không phải rút ra từ lý thuyết, không đến từ sách vở, mà nhận được từ hoạt động thực tế…. Kinh nghiệm chỉ phát sinh khi người ta nỗ lực suy nghĩ, tìm tòi để khắc phục khó khăn hoặc để làm tốt hơn. Một điều do tự nghĩ ra thì đó là sản phẩm của trí tuệ chứ không phải là kinh nghiệm…” Bằng kinh nghiệm của một người thiếu trung thực, quen thói bịa đặt và làm những việc sai trái để vu cáo, nói xấu người khác, ông ta viết: “Trong các báo cáo thành tích thi đua của cá nhân, của đơn vị phải có mục “sáng kiến, kinh nghiệm.” Muốn được công nhận danh hiệu thi đua hoặc được khen thưởng phải có mục ấy. Không có thì sáng tác ra, miễn là viết được vài dòng. Bịa đặt cũng được, viết sai cũng xong vì có ai đem ra soi xét, phân tích hoặc phổ biến đâu mà lo.” Những suy nghĩ, hiểu biết và kinh nghiệm “dối trên, lừa dưới” của Nguyễn Đình Cống thật là tai hại, xấu xa…và càng đặc biệt nguy hại hơn khi ông ta sử dụng những chiêu trò “ma giáo” ấy để bịa đặt, tuyên truyền xuyên tạc các bài học kinh nghiệm mà Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết, rút ra sau mỗi nhiệm kỳ Đại hội. Nguyễn Đình Cống viết: “Trên tinh thần ấy, mỗi lần đại hội đảng các cấp, trong báo cáo chính trị nhất thiết phải có các kinh nghiệm.” Sau đó ông ta cố tình cắt xén và liệt kê ra các “kinh nghiệm” đã được Đại hội lần thứ X, XI, XII của Đảng tổng kết và 05 kinh nghiệm trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng. Rồi ông ta bình phẩm: “Hình như đại hội nào cũng phải có đúng 5 kinh nghiệm. Tôi đọc kỹ 20 kinh nghiệm vừa kể mà hoang mang. Không biết đó có phải là kinh nghiệm rút ra từ thực tế hay là những vấn đề thuộc lý thuyết đã được viết ra trong nhiều sách, trong nhiều tài liệu và những việc cần làm, do ai đó nghĩ ra…”. Đến đây, Nguyễn Đình Cống đã không thể che giấu được động cơ đen tối là cố tình xuyên tạc, bịa đặt nhằm tuyên truyền, kích động chống Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng ta đều biết rằng: Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý khách quan và kinh nghiệm là những hiểu biết của con người được đúc kết trong quá trình hoạt động thực tiễn. Không chỉ có thành công mới đem lại cho chúng những kinh nghiệm quý giá mà ngay cả trong thất bại cũng đem lại cho chúng ta những kinh nghiệm để phòng tránh và làm tốt hơn. Những bài học quý giá được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết từ thực tiễn hoạt động lãnh đạo, cầm quyền của Đảng qua các kỳ Đại hội là trí tuệ của toàn Đảng, đó là vốn quý, có giá trị chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

 Sự thật những kinh nghiệm mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đúc kết hoàn toàn không giống với những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt chủ quan của Nguyễn Đình Cống. Nếu thực sự vì Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thì Nguyễn Đình Cống phải trung thực, khách quan đóng góp ý kiến quý báu vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng. Thực chất nội dung của bài viết này, Nguyễn Đình Cống tập trung tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận những kinh nghiệm mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI, XII và trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Nguyễn Đình Cống là phần tử cơ hội bất mãn chính trị, ông ta đã có thâm niên, “kinh nghiệm” tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước Việt Nam bằng hàng trăm bài viết đăng tải trên các trang mạng xã hội. Cá nhân tôi, mong mọi người hãy nêu cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của Nguyễn Đình Cống./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.