Lại chiêu trò “mượn gió bẻ măng”

Hiện nay, các thế lực thù địch tăng cường lợi dụng vấn đề tôn giáo làm “ngòi nổ”, tạo nguyên cớ, để chống phá cách mạng nước ta.

Một là, lợi dụng niềm tin tôn giáo để hướng tín đồ vào các hoạt động chống đối cách mạng. Chúng dùng các chiêu bài “tự do tôn giáo”, “vì lợi ích của giáo hội”, “bảo vệ đạo pháp”, “bảo vệ chức sắc” để lôi kéo tín đồ tham gia trực tiếp vào các hoạt động chống đối cách mạng như biểu tình, gây rối, tham gia bạo động chính trị. Đồng thời, biến họ thành những tấm lá chắn để bảo vệ chúng trước sự đấu tranh, xử lý của cơ quan chức năng thực thi pháp luật. Mặt khác, chúng tăng cường sinh hoạt tôn giáo, nắm quần chúng tín đồ, tách họ ra khỏi ảnh hưởng của Đảng, chính quyền địa phương và dần dần làm cho họ trở thành lực lượng chính trị đối lập.

Hai là, lợi dụng tổ chức giáo hội để thực hiện âm mưu và hoạt động chống phá cách mạng. Với các tổ chức giáo hội hợp pháp, chúng tìm cách thao túng, lũng đoạn, thâu tóm quyền lực và hướng lái đi chệch đường lối tiến bộ đã được xác định. Đồng thời, lấy danh nghĩa giáo hội để đấu tranh đòi yêu sách và xúc tiến những hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Mặt khác, chúng tìm cách phục hồi tổ chức giáo hội cũ, thành lập tổ chức giáo hội mới đối lập để thực hiện mưu đồ chống phá cách mạng. Thậm chí chúng cấu kết với nhau để hình thành các tổ chức “liên tôn” lôi kéo đông đảo chức sắc, quần chúng tín đồ ở nhiều tôn giáo khác nhau vào hoạt động chống đối.

Ba là, lợi dụng quan hệ tôn giáo để móc nối với các thế lực thù địch ở nước ngoài. Sử dụng các mối quan hệ của các tổ chức tôn giáo để tìm kiếm sự viện trợ về kinh tế, hậu thuẫn về tinh thần, thống nhất đường hướng và “quốc tế hoá” hoạt động chống đối của chúng. Quá trình thực hiện, các thế lực thù địch đã móc nối, liên kết chặt chẽ giữa đối tượng ở trong nước với những đối tượng ở nước ngoài. Trong đó, đối tượng nước ngoài, thường giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo, tài trợ và hậu thuẫn cho đối tượng ở trong nước. Đối tượng cốt cán ở trong nước chủ yếu là các chức sắc tôn giáo có âm mưu và hoạt động chống đối cách mạng, trực tiếp triển khai, thực hiện âm mưu, ý đồ xấu chống Đảng, Nhà nước.

Bốn là, lợi dụng giáo lý, giáo luật, sinh hoạt của các tôn giáo để kích động tín đồ chống lại chính sách của Đảng và Nhà nước. Các tôn giáo đều có giáo luật, giáo lý, các qui định cụ thể về việc tín đồ đến các cơ sở thờ tự của tôn giáo mình theo để hành lễ, nghe giảng về kinh kệ, về đạo pháp… Các linh mục, mục sư thay Chúa Trời giảng Kinh Thánh trong các ngày hành lễ; các Hòa thượng, thượng tọa, tăng ni thay mặt Đức Phật giảng về kinh kệ, Phật pháp… Đó là những điều cơ bản về giáo lý, giáo luật của tôn giáo, các thế lực thù địch hiểu rất rõ điều đó, chúng ra sức lợi dụng vấn đề này để dễ bề kích động, chống phá, lôi kéo các chức sắc, tín đồ tôn giáo chống đối chính quyền. Thời gian qua, ở một số nơi đã xuất hiện việc lợi dụng các buổi hành lễ, cầu kinh, giảng đạo, làm sai lệch tôn chỉ hành đạo của các tôn giáo, lồng các nội dung tuyên truyền nói xấu, xuyên tạc quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, làm cho tín đồ, chức sắc các tôn giáo suy giảm lòng tin vào sự đúng đắn của chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.

Năm là, lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của chính quyền trong việc thực hiện chính sách tôn giáo để chống phá. Chúng tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước để kích động tư tưởng bất mãn, chống đối chính quyền. Đẩy mạnh hoạt động tôn giáo trái pháp luật và bành trướng phát triển lực lượng; đồng thời, thu thập cung cấp cho các thế lực thù địch nước ngoài để lấy đó làm bằng chứng nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Nhà nước ta. Đặc biệt, chúng phức tạp hóa những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong xã hội như tranh chấp đất đai, quan liêu, tham nhũng,… để thổi phồng khuyết điểm, nói xấu chính quyền, làm mất uy tín và vai trò của Đảng; từ đó kích động, tiếp tay, can thiệp, gây mâu thuẫn, xích mích trong nhân dân, đối lập nhân dân với chính quyền, lừa bịp, mê hoặc, lôi kéo quần chúng tham gia hậu thuẫn cho lực lượng chống phá, bạo loạn lật đổ khi có thời cơ.

Âm mưu và hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch vô cùng thâm độc, dễ làm cho quần chúng nhân dân dao động, mất cảnh giác. Vì vậy, chúng ta phải đoàn kết, nâng cao tình thần cảnh giác, chủ động đấu tranh, nhìn nhận rõ bản chất, nhận diện đúng sự thật của vấn đề, không để các thế lực thù địch có cơ hội tuyên truyền, xuyên tạc, lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.