Lại là một luận điệu xuyên tạc sự thật

Mới đây trên trang “Việt Nam Thời báo” Phương Thảo có bài viết “Tới chết vẫn là người Việt Nam”. Lợi dụng vấn đề về quốc tịch, nhập cư của công dân, Phương Thảo đã xuyên tạc, bôi nhọ bản chất tốt đẹp của con người Việt Nam, quy kết cho rằng: Người Việt Nam tìm mọi cách để có được quốc tịch nước ngoài. Sự thật có phải như vậy không? hay đó là ý đồ đen tối của Phương Thảo nhằm kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ mối đoàn kết gắn bó giữa kiều bào nước ngoài với Đảng, Nhà nước ta.

1. Trước hết cần khẳng định rõ Đảng, Nhà nước ta tôn trọng quyền quốc tịch của mỗi người dân Việt Nam. Quốc tịch là phạm trù chính trị – pháp lý, thể hiện mối quan hệ gắn bó, bền vững giữa Nhà nước và công dân; là dấu hiệu để xác định và phân biệt công dân của nước này với nước khác, trên cơ sở đó làm phát sinh quyền, nghĩa vụ qua lại giữa Nhà nước và công dân. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948 đã khẳng định: “Ai cũng có quyền có quốc tịch. Không ai có thể bị tước quốc tịch hay tước quyền thay đổi quốc tịch một cách độc đoán”. Ở Việt Nam, quyền này đã được Hiến định trong Hiến pháp: “Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam” (Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013). Nhà nước ta đã ban hành Luật quốc tịch Việt Nam năm 1988, được bổ sung, sửa đổi năm 1998 và năm 2008 Luật Quốc tịch Việt Nam ghi nhận: Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi cá nhân đều có quyền có quốc tịch.

Điều 13 của Luật Quốc tịch Việt Nam cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2009) thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Trong thời hạn 5 năm kể từ ngày luật có hiệu lực thì phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch, nếu có nhu cầu giữ quốc tịch Việt Nam. Sự thật sáng rõ như vậy nhưng Phương Thảo đã cố tình không chịu tìm hiểu và nghiên cứu những quy định rất cụ thể, rõ ràng của luật pháp Việt Nam về những trường hợp được công nhận quốc tịch, nhập quốc tịch, làm lại quốc tịch và giữ quốc tịch, đã cố tình quy chụp xuyên tạc nói xấu Đảng và Nhà nước ta vi phạm quyền quốc tịch của công dân. Toàn bộ nội dung phản ánh của Phương Thảo là sai sự thật, trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta cần phải được bác bỏ.

2. Với chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước nên ngày càng có nhiều Việt Kiều và người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hoá, đa phương hoá trong quan hệ đối ngoại, nước ta đã có quan hệ với hầu hết các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã thu hút, khuyến khích các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước vào đầu tư ở Việt Nam trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội được phát triển mở rộng. Đảng, Nhà nước cho phép không chỉ có Kiều bào ta ở nước ngoài được quyền nhập quốc tịch Việt Nam, mà cả những người nước ngoài cũng có thể nhập quốc tịch Việt Nam, trên cơ sở tôn trọng phong tục, tập quán và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam. Thực tiễn trong thời gian qua đã chứng minh, có rất nhiều Việt Kiều và người nước ngoài đã tìm đến Việt Nam để đầu tư sản xuất kinh doanh, du lịch và nhập quốc tịch, định cư làm ăn lâu dài ở Việt Nam. Ngược lại, có nhiều công dân Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu lao động, nhập quốc tịch nước ngoài để có điều kiện giao lưu học hỏi về các kinh nghiệm phát triển kinh tế, lao động làm giàu chính đáng, Đảng và Nhà nước luôn luôn tạo điều kiện cho họ. Nhờ vậy, bức tranh kinh tế của nước ta có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo được thu hẹp dần, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Như vậy, những quan điểm cho rằng: công dân Việt Nam nhập quốc tịch nước ngoài một cách tràn lan, rời bỏ Tổ quốc để đến các nước khác của Phương Thảo đề cập trong bài viết là hoàn toàn sai trái, bịa đặt không đúng với thực tế những gì đã và đang diễn ra ở Việt Nam. Đó là những luận điệu bóp méo sự thật, là sự vu khống, xuyên tạc, vì vậy chúng ta cần kiên quyết đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Lại là một luận điệu xuyên tạc sự thật

 • 12 Tháng Tám, 2017 at 8:21 chiều
  Permalink

  Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức trong nước phát triển, khuyến khích kiều bào về nước giúp đỡ quê hương, xây dựng nước Việt Nam văn minh, giàu đẹp

  Reply
 • 12 Tháng Tám, 2017 at 10:39 chiều
  Permalink

  Nguyên Anh nói rất đúng, thực tiễn cho thấy, Đảng và Nhà nước Việt Nam có những cơ chế, chính sách đúng đắn, hợp lý để khơi dậy mọi nguồn lực trong và ngoài nước.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.