Lại một cái nhìn phản nhân văn, phi nhân đạo, vô nhân tính

Lợi dụng Internet và sự phát triển của mạng xã hội để tung các chiêu bài xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã và đang là “mốt” của bọn phản động, chống phá. Mới đây, nhóm “Hội những người cầm bút can đảm” trên Facebook cho phát tán cái gọi là “Ở nơi đất nước mặt trời lặn” của Trần Khải Thanh Thủy đã xuyên tạc, vu khống một cách trắng trợn về thành quả cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

1. Trần Khải Thanh Thủy xuyên tạc, cổ xúy cho hành vi phản nhân văn, phi nhân đạo, vô nhân tính

Cũng giống như đám “đu càng”, phản quốc, hại dân, Trần Khải Thanh Thủy đã xuyên tạc, bóp méo sự thật về tình hình Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) trước năm 1975. Y đã tự tô vẽ bức tranh Sài Gòn dưới thời Mỹ – Ngụy trong thật nguy nga, lộng lẫy. Nhưng y đâu biết rằng, vẻ hào nhoáng của Sài Gòn ngày ấy là gì ngoài các tụ điểm ăn chơi của đám quan thầy Mỹ và bọn ngụy quân, ngụy quyền.

Còn cuộc sống của Nhân dân niềm Nam dưới ách đô hộ của bọn Mỹ – Ngụy thì sao?. Sau những đợt “càn quét, tìm diệt” Nhân dân đã bị dồn vào các “Ấp chiến lược”, họ đã bị tước đoạt hết các quyền được sống, tư liệu sản xuất. Có lẽ, chúng ta sẽ không quên và không bao giờ quên hình ảnh người dân bị giết một cách rất dã man ngay giữa thành phố Sài Gòn, hay vụ thảm sát Mỹ Lai (làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), em bé Napall (Trảng Bàng, Tây Ninh) – những hình ảnh này đã được công bố rất nhiều trên các báo của phương Tây. Phải chăng, đây là cuộc sống “giàu có, sung sướng” mà Trần Khải Thanh Thủy đang cổ xúy?

Lươn lẹo và xảo trá hơn, Trần Khải Thanh Thủy đã ngụy biện cho rằng: Miền Nam (trước năm 1975) “từng là thị trường đầu tư của Mỹ”. Thế nhưng, y đâu có biết rằng, sau hơn 20 xâm lược Việt Nam, với ý đồ “đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá”, Mỹ đã “đầu tư” vào Miền Nam hàng chục triệu tấn bom đạn, hơn 70 triệu tấn chất độc Dioxin với giá trị gần 700 tỉ USD (tính theo thời giá bây giờ) và đã cướp đi sinh mạng của hơn một triệu bộ đội và nhân dân ta, cùng với hàng trăm ngàn người đã và đang phải chịu ảnh hưởng của chất độc Dioxin mà Mỹ đã rải xuống nước ta.

Từ những dẫn chứng trên. Chúng ta có thể khẳng định rằng: Trần Khải Thanh Thủy là kẻ phản nhân văn, phi nhân đạo, vô nhân tính.

2. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước là bằng chứng đanh thép đập tan mọi sự xuyên tạc, bóp méo sự thật của Trần Khải Thanh Thủy.

Để phủ nhận ý nghĩa, giá trị to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và những thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Trần Khải Thanh Thủy đã xuyên tạc một cách trắng trợn tình hình kinh tế – xã hội của nước ta. Y cho rằng “Việt Nam là một đất nước nghèo nhất khu vực Đông Nam Á, với thu nhập GDP vẻn vẹn dưới 1.000 USD/người/năm”!. Đây là sự xuyên tạc một cách lố bịch, trơ trẽn. Bởi vì, theo đánh giá Tạp chí The Economist (Anh) tháng 8-2020 đã xếp Việt Nam trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2019, giai đoạn 2016 – 2019 Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất và trong 2 năm 2020 – 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của làn sóng Covid-19, nhưng Việt Nam là một trong rất ít quốc gia có chỉ số tăng trưởng dương. Sau chiến tranh, trước sự bao vậy, cấm vận của Mỹ, từ chỗ là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Nhưng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã phát triển vượt bậc, trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp, với GDP đầu người đạt khoảng 2.800 USD năm 2019, hơn 45 triệu người thoát nghèo; là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và năng động nhất trong khu vực. Tính theo quy mô tổng sản phẩm quốc nội, Việt Nam là nền kinh tế đứng thứ 46 trên thế giới. Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), GDP của Việt Nam hiện nay ước đạt hơn 340 tỷ USD, vượt Singapore, Malaysia, đứng thứ tư trong khu vực ASEAN. Cùng với đó, Việt Nam đã và đang phát huy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển, sức mạnh toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chú trọng đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, để cao dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện có hiệu quả đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Chính vì vậy, chúng ta đã tạo được thế và lực mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam chưa bao giờ có cơ đồ, uy tín, vị thế quốc tế như ngày nay.

Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi đó bắt nguồn từ khí thiêng sông núi, từ sức mạnh lưu truyền Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Cách mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ… từ những nguyên lý cách mạng sáng ngời của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí, quyết tâm của quân và dân ta. Thế nhưng, với thế lực thù địch, phản động, mỗi thắng lợi, những thành tựu của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng là sự thất bại ê chề, đau đớn của chúng. Chính vì vậy, mọi tầng lớp nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, cần có sự nhìn nhận khách quan, toàn diện, luôn củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, không để mắc mưu các thế lực thù địch.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.