Lại một chiêu trò xằng bậy

Nguyễn Mạnh

Nhằm chống phá Đại hội XII của Đảng, các thế lực thù địch đã và đang lan phát, tung các trang mạng xã hội với thái độ hằn học, với giọng điệu thù địch chống Tổ quốc, chống Đảng, chống chế độ xã hội của nhân dân ta. Chúng kêu gọi nhân dân ta phải thiết lập một “chế độ dân chủ đa nguyên”, coi đó là “mệnh lệnh của đất nước cũng là lợi ích cốt lõi của quốc gia”. Chúng còn lớn tiếng xằng bậy rằng, “đất nước sẽ tàn tạ đến nỗi tàn tật”, nếu dân tộc Việt Nam vẫn chấp nhận “chế độ cộng sản độc tài”!
Những người đưa ra luận điệu trên xem ra cũng chẳng hiểu gì về lịch sử Việt Nam và cũng không hiểu hay cố tính làm sai lệch nội dung bản chất lợi ích quốc gia dân tộc Việt Nam.
Qua sự “sàng lọc” của lịch sử, dân tộc và nhân dân ta đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người dẫn dắt mình đi đến tương lai hạnh phúc. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong, lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam, là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Năm 1945, Đảng lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên khởi nghĩa, giành chính quyền, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã làm nên kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc ở thế kỷ XX, và vững bước đi lên trên con đường xã hội chủ nghĩa với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Tinh thần anh dũng hy sinh và lao động sáng tạo của dân tộc Việt Nam là tấm gương để nhân dân và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới noi theo; là điểm sáng được bạn bè trên thế giới “ngưỡng mộ” và lạc quan tin tưởng vào tương lai phát triển phồn thịnh của Việt Nam.
Sự thật đó đã, đang và vẫn diễn ra, hoàn toàn bác bỏ những luận điệu muốn bóp méo, xuyên tạc, phủ định thành quả của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; nó đập tan luận điệu thù địch, phản động rằng “đất nước sẽ tàn tạ đến nỗi tàn tật”, nếu dân tộc Việt Nam vẫn chấp nhận “chế độ cộng sản độc tài”!
Nếu theo sự “kêu gọi” của chúng thì điều dẫn đến chắc chắn sẽ là: đất nước Việt Nam diễn ra cảnh hỗn loạn, mất ổn định, đổ vỡ nền kinh tế, rơi vào thảm họa như đã từng xảy ra ở một số nước; và thảm họa đó chắc chắn sẽ giáng cả lên đầu nhân dân, nhân dân chỉ là cái cớ cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái.
Họ đã mượn ở đâu cái cụm từ “lợi ích cốt lõi” khi cho rằng thực hiện đa nguyên chính trị là “lợi ích cốt lõi” của dân tộc Việt Nam, là “mệnh lệnh của đất nước” hiện nay. Ở đây vừa cho thấy họ chẳng hiểu thế nào là lợi ích cốt lõi của dân tộc, lại vừa cho thấy sự méo mó và cố tình lái lợi ích cốt lõi của dân tộc ta theo một hướng khác. Họ đã cố tình không thấy, không biết bản chất, mục tiêu, động lực và “lợi ích cốt lõi, mệnh lệnh – như họ nói” của nhân dân ta, dân tộc ta lúc này là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Lại một chiêu trò xằng bậy

 • 8 Tháng Mười, 2015 at 9:34 chiều
  Permalink

  Bạn Nguyên Mạnh thân mến, tôi và bạn cũng như tất cả những người dân Việt Nam đã và đang được sống trong một đất nước hòa bình, đôc̣ lâp̣, tự do và hạnh phúc điều đó chỉ có thể có ở Việt Nam, một đất nước có tinh thần đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN. Tất cả những lơì nói xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của ĐCSVN vẫn chỉ là “tich́ cũ, rượư mới” thôi.

  Reply
 • 19 Tháng Mười, 2015 at 10:19 sáng
  Permalink

  Chống phá cách mạng Việt Nam, trong đó tập trung xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng và chế độ XHCN ở nước ta là mục tiêu nhất quán của các thế lực phản động, của các “nhà dân chủ”. Bằng nhiều “chiêu trò”, luận điệu xuyên tạc họ khẳng định vấn đề mấu chốt là phải xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN, thực hiện “đa nguyên, đa đảng”, phát triển theo con đường TBCN thì đất nước mới giàu mạnh; dân chủ, nhân quyền mới được bảo đảm. Thật lố bịch, nực cười!
  Mọi thủ đoạn đê hèn, xuyên tạc của các “nhà dân chủ” không thể đánh lừa được ai. Bởi, đối với nhân dân ta, hơn ai hết, chúng ta hiểu rất rõ những thành quả to lớn, trên tất cả các mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, dân chủ, nhân quyền,… mà biết bao thế hệ người Việt Nam phải hy sinh xương máu, mồ hôi và nước mắt mới có được. Nhân dân ta cũng hiểu rằng, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mới tập hợp và lãnh đạo được toàn dân tộc đứng lên làm cách mạng, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến; tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc thắng lợi, giành độc lập, thống nhất, để xây dựng đất nước văn minh, giàu mạnh, bảo đảm dân chủ, nhân quyền thực sự.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.