Lại một luận điệu lạc lõng của Thành Đỗ

Ngày 02/6/2019, trên mạng xã hội Danlambao xuất hiện bài viết với tiêu đề: “Chúng ta đã sẵn sàng hay chưa (Phần2) của Thành Đỗ. Những ngôn từ trong bài viết ẩn chứa luận điệu hết sức phản động, với mục tiêu xuyên suốt trong luận điệu này là kêu gọi biểu tình để từ bỏ mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Cần khẳng định rõ đối với những kẻ lạc loài như Thành Đỗ rằng, điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Đã có nhiều kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”, cổ súy cho các luận điệu phản động, và những kẻ “đồng sàng dị mộng” như Thành Đỗ phải hiểu rằng, với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động. Đó là độc lập, tự do cho Tổ quốc; là quyền tự quyết dân tộc, lựa chọn con đường phát triển đi lên của mình; quyền bình đẳng với mọi quốc gia, dân tộc khác; là quyền tự do lập hiến và lập pháp, lựa chọn và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đều nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân và được xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân. Như vậy, làm gì có chuyện phụ thuộc vào thế lực nào?

Mặc dù, hệ thống xã hội chủ nghĩa rơi vào khủng hoảng và bị tan rã, nhưng chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta vẫn đứng vững, vẫn là động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển bền vững của cả dân tộc Việt Nam. Từ năm 1986 tới nay, sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó là bằng chứng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam không ai có thể bác bỏ được.

Hiện nay, Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội – con đường duy nhất đúng, đảm bảo cho Việt Nam tiến lên ấm no, tự do, hạnh phúc, đó là sự lựa chọn khách quan, hợp quy luật của lịch sử phát triển dân tộc Việt Nam. Hơn nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam đang quyết tâm chỉnh đốn làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Điều này đã làm cho các thế lực thù địch và phần tử cơ hội sẽ không còn đất để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm cho chúng đứng, ngồi không yên, không còn đủ minh mẫn để làm người lương thiện nữa, không hiểu liệu chúng có giữ nổi nhà cho minh chủ của chúng nữa hay không?

Thật nực cười, khi thấy giọng lưỡi của chúng thật đơn điệu, lạc lõng kêu gọi những kẻ “đồng sàng dị mộng” quay lưng phản bội Tổ quốc – nơi chôn nhau cắt rốn của chúng. Ngôn từ mà Thành Đỗ sử dụng trong bài viết sặc mùi tanh tưởi của kẻ “bồi bút” rắp tâm phản bội lại lợi ích quốc gia, dân tộc, phản bội cả truyền thống của gia đình, dòng họ của Y. Vậy mà, “ban biên tập” vẫn cho Y đăng đàn, chứng tỏ đây cũng chỉ là một nhóm lưu manh mà thôi.

Như vậy, với luận điệu đầy tính hằn học, phản động của Thành Đỗ, mỗi cư dân mạng cần hết sức cảnh giác, vạch mặt chúng để không bị lừa bịp, lôi kéo và tin tưởng vào sự tất thắng của công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

7 thoughts on “Lại một luận điệu lạc lõng của Thành Đỗ

 • 19 Tháng Sáu, 2019 at 4:53 chiều
  Permalink

  Nói thì dài, viết thì nhiều may ra mới thể hiện được phần nào những suy nghĩ và tình cảm của mình với Đảng này và Đất nước này . Tôi nói thật gọn là: Nếu ta diệt chỉ cần được 80% tham nhũng hiện nay thì tuyệt vời . Không thể có thế lực nào làm thay đổi được lòng dân tin Đảng . Còn nhìn bọn dâm chủ nhố nhăng thì chấp làm gì . Bọn bầy nhầy ấy nhìn chúng đã thấy là mất vệ sinh rồi . Không chấp .

  Reply
 • Pingback:Lại một luận điệu lạc lõng của Thành Đỗ |

 • 20 Tháng Sáu, 2019 at 1:40 chiều
  Permalink

  Những kẻ quay lưng phản bội Tổ quốc, phản bội chính cả nơi chôn nhau cắt rốn của mình, những kẻ bán mình cho quỷ dữ đáng bị lên án mạnh mẽ, những kẻ đó sẽ không bao giờ có kết cục tử tế.

  Reply
 • 24 Tháng Sáu, 2019 at 7:07 sáng
  Permalink

  Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, bởi vì, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem đến độc lập dân tộc thực sự, nhân dân mới có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc.

  Reply
 • 24 Tháng Sáu, 2019 at 8:47 sáng
  Permalink

  Mỗi người cần hết sức cảnh giác, vạch mặt những kẻ như Thành Đỗ để không bị lừa bịp, bị lôi kéo theo chúng

  Reply
 • 25 Tháng Sáu, 2019 at 7:53 sáng
  Permalink

  Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đều nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân và được xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân. Đây là sự thật không thể xuyên tạc.

  Reply
 • 28 Tháng Sáu, 2019 at 2:20 chiều
  Permalink

  Thành Đỗ là kẻ “bồi bút” rắp tâm phản bội lại lợi ích quốc gia, dân tộc

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.