Lòng tin của nhân dân đang trở lại

Trước quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị nước ta đang vào cuộc một cách quyết liệt để thực hiện cho được nhiệm vụ: Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân. Trong thời gian qua, một số kẻ cơ hội về chính trị, móc nối với những phần tử phản động, thù địch đã ra sức tuyên truyền, phát tán các luận điệu, xuyên tạc về lòng tin của nhân dân ta hiện nay đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Chúng cho rằng: “Chưa bao giờ người Việt Nam mang những tâm trạng hụt hẫng, lo sợ, chán ngán và mất niềm tin vào cuộc sống như hôm nay”…

Đây là một luận điệu sai trái, có dã tâm xấu, kích động nhân dân, mong tạo nên sự bất ổn trong đời sống chính trị – tinh thần ở nước ta hiện nay. Thực tiễn đang chứng minh lòng tin của nhân dân ta đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thể hiện rõ trên những vấn đề cơ bản sau đây:

Một là, Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất thành công trong việc đáp ứng ý chí, nguyện vọng của nhân dân về quyết tâm chính trị: Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đây là một quyết tâm lớn của Đảng, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân. Đại hội XII xác định rõ, đây là nhiệm vụ chính trị cấp thiết phải làm một cách thường xuyên, kiên trì, không khoan nhượng; xác định rõ mục tiêu, nội dung, lực lương phương pháp, cơ chế và cách thức tiến hành. Trong đó, vai trò đặc biệt quan trọng của nhân dân, các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các phương tiện thông tin đại chúng đã được xác định là một lực lượng rất quan trọng. Vai trò lãnh đạo trực tiếp của Đảng đã được thể hiện; các cơ quan công quyền của Nhà nước được huy động… tạo thành một thế trận rộng khắp, lấy “thế trận lòng dân” làm trung tâm; lấy quyết tâm chính trị của Đảng làm sức mạnh để thống nhất tư tưởng và hành động đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí… Quyết tâm chính trị rõ ràng đó đã phù hợp với ý chí nguyện vọng của nhân dân.

Hai là, nhân dân tin tưởng quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Quốc hội và của cả hệ thống chính trị đang hàng ngày, hàng giờ kiên quyết thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Với quyết tâm chính trị cao, cả hệ thống chính trị nước ta đang vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Những vụ án tham nhũng lớn trong quản lý, sử dụng đất đai khai thác tài nguyên, khoáng sản; thu chi, ngân sách, mua sắm tài sàn công, tài chính, ngân hàng, các dự án đầu tư cơ bản; công tác cán bộ, quản lý doanh nghiệp nhà nước … đang được điều tra, xem xét, làm rõ theo đúng trình tự pháp luật. Những cá nhân, người đứng đầu, kể cả những người đã và đang giữ chức vụ cao nhất trong chính quyền nhà nước, trong Đảng đã và đang bị xem xét, đấu tranh, xử lý và nghiêm trị theo đúng pháp luật không có vùng cấm, gần đây nhất là xem xét, xử lý kỷ luật ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dân cả nước đang hàng ngày, hàng giờ cảm nhận được cuộc đấu tranh này ngày càng rõ ràng, hiệu quả và thiết thực hơn trước. Tuy còn nhiều vấn đề phải làm rõ, kiên quyết xử lý theo pháp luật… nhưng chắc chắn rằng với hành động cụ thể từ các cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, cuộc đấu tranh này sẽ thành công, những kẻ tham nhũng sẽ bị trừng trị, giữ nghiêm kỷ cương phép nước, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân cả nước.

Ba là, những bức xúc, khó khăn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong đời sống hàng ngày đang được thống nhất giải quyết kịp thời từ Trung ương đến cơ sở.

Nhân dân ta đang cảm nhận được sự đổi mới về phương pháp, tác phong hành động “liêm chính, kiến tạo, vì dân, vì nước” hàng ngày của Chính phủ, Nhà nước và Đảng ta. Những vấn đề về ùn tắc, mất an toàn giao thông, văn minh đô thị; ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế, văn hóa, giáo dục, người bị oan sai, nơi bị thiên tai, bão lũ, thảm họa môi trường … đã được Đảng, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý, nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Đặc biệt có sự chuyển biến rất lớn về nhận thức trách nhiệm và hành động phục vụ nhân dân của cán bộ xã – phường, thị trấn, quận – huyện. Những trung tâm hành chính công, những cơ sở y tế, những nơi đón tiếp dân ở cơ quan công quyền đã có sự chuyển biến thực sự. Những tấm lòng hảo tâm, nhân nghĩa không chỉ xuất hiện ở những “mạnh thường quân”, những người hào hiệp, mà còn đang nở rộ ở nhiều cán bộ thôn, bản, làng, quận huyện.

Những hành động gương mẫu đó đã xuất hiện ngày càng nhiều trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trên mọi địa phương trong phạm vi cả nước. Tuy nó là chưa đủ để giải quyết hết và kịp thời tất cả các nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nhưng phần nào đã đem lại niềm tin cho nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta. Qua đó đã và đang khơi dậy được làn gió mới thúc đẩy phong trào rộng khắp trong cả nước: TRỞ VỀ VỚI NHÂN DÂN, chúng ta đang thực hiện trong toàn hệ thống chính trị hiện nay.

Niềm tin của nhân dân đang trở lại với Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ. Niềm tin ấy là trọn vẹn khi mỗi cán bộ, đảng viên trong bộ máy công quyền của Đảng và Nhà nước phải thực sự là công bộc của dân. Chính niềm tin của nhân dân với Đảng đang trở thành bức tường vững chắc, là cơ sở để đập tan mọi âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta hiện nay./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Lòng tin của nhân dân đang trở lại

 • 10 Tháng Năm, 2017 at 6:56 sáng
  Permalink

  Rõ ràng những hành động quyết liệt của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua cho thấy lòng tin của nhân dân vào Đảng đã được củng cố, tăng cường nâng lên một tầm cao mới

  Reply
 • 10 Tháng Năm, 2017 at 3:31 chiều
  Permalink

  Chúng ta có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta – Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đại biểu của dân tộc Việt Nam anh hùng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

  Reply
 • 12 Tháng Năm, 2017 at 8:51 sáng
  Permalink

  sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân vào Đảng, Nhà nước đang được thực tiễn chứng minh, kiểm nghiệm

  Reply
 • 12 Tháng Năm, 2017 at 2:50 chiều
  Permalink

  Chúng ta có Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Nhân dân lao động cần cù, anh dũng, sáng tạo và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng thì bất cứ việc gì, nhiệm vụ khó khăn nào chúng ta cũng vượt qua, bất cứ kẻ thù nào chúng ta cũng quyết tâm đánh thắng.

  Reply
 • 31 Tháng Năm, 2017 at 2:15 chiều
  Permalink

  Với quan điểm “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”, “Kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn” của cả hệ thống chính trị, của nhân dân trong thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, phù hợp đã tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, để cách mạng Việt Nam tiếp tục giành được những thắng lợi quan trọng trong thời kỳ mới.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.