LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA CÁNH DÙ LỘNG GIÓ

Gần đây, trên trang mạng danlambao có đăng bài viết: “Cần bao lâu để phá nát một đất nước” của bút danh Cánh Dù lộng gió. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức lệch lạc, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc.

1. Với âm mưu đen tối, cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử, bài viết đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Bằng mọi giá CSVN tổng động viên, xua các thanh niên đi B để chiếm miền Nam cho bằng được……. Quyết chơi cạn máu với quân lực VNCH cú chót để cướp miền Nam năm 1975”.

Chúng ta đều biết, sau khi ký Hiệp định Paris năm 1973, mặc dù phải rút quân về nước nhưng đế quốc Mỹ vẫn tiếp tục nuôi âm mưu dùng chính quyền ngụy quyền Sài Gòn làm công cụ để thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam. Theo đó, Mỹ tăng cường tiền của, vũ khí, phương tiện chiến tranh cho chính quyền ngụy Sài Gòn lấn đất, giành dân, thực hiện các hoạt động ngoại giao xảo quyệt để ngăn chặn sự phát triển của cách mạng miền Nam. Đến tháng 5/1973, xu thế chống phá Hiệp định Paris của Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn ngày càng tăng. Chúng điên cuồng đánh phá hòng xóa bỏ vùng giải phóng của ta, đẩy lùi lực lượng cách mạng. Tháng 7/1973, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 đã khẳng định, con đường cách mạng miền Nam, muốn giành được thắng lợi trọn vẹn vẫn là con đường bạo lực để giành chính quyền và đề ra các nhiệm vụ lớn cho hai miền Nam – Bắc. Tháng 7/1974, Trung ương Đảng chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-1976, nếu thời cơ đến sẽ giải phóng miền Nam trong năm 1975. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 bắt đầu từ ngày 4/3 bằng ba đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận đột phá đánh chiếm Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên; Chiến dịch giải phóng Huế – Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn – Gia Định kết thúc vào ngày 30/4/75. Qua gần hai tháng chiến đấu với sức mạnh áp đảo về chính trị và quân sự, quân và dân ta đã giành toàn thắng, thu non sông về một mối, kết thúc 21 năm cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Đây là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc.

2. Bất chấp thực tiễn, lợi dụng những vấn đề còn khó khăn của đất nước, bài viết cố tình xuyên tạc rằng: “Chiếm được miền Nam rồi, các nhà máy bị đóng cửa, nền kinh tế xuống dốc không phanh, suýt nữa thì trở về thời kỳ đồ đá…chậm phát triển nhất nhì thế giới”.

 Kẻ bồi bút, phản động mang bút danh  Cánh Dù lộng gió phải thấy rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi lãnh đạo toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện. Từ một nước nghèo, kém phát triển, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, Việt Nam đã nỗ lực vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển, cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, hoàn toàn không phải như nhận định phản động nêu trong bài viết của kẻ mang bút danh Cánh Dù lộng gió

Tóm lại, những vấn đề nêu ra trong bài viết của bút danh Cánh Dù lộng gió đã bộc lộ rõ bộ mặt phản động, sự nhận thức phiến diện, tư duy mơ hồ, thiếu khách quan, không có cơ sở, cố tình xuyên tạc sự thật lịch sự, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gây mất ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoang mang, dao động về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần và bác bỏ luận điệu xuyên tạc, phản động đó.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.