LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI

Mới đây, Nguyễn Văn Đài đã đăng Trên trang mạng Bureau CTM Media- Á Châu bài viết “Làm sao để cán bộ không dám, không thể, không cần, không nuốn tham nhũng, nhằm lợi dụng hoạt động tiếp xúc cử tri của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, cũng như những ý kiến phát biểu chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian qua để tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Văn Đài đã đưa ra nhận định hết sức phản động là; “ Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền lực tuyệt đối, nên các quan chức CSVN đứng trên pháp luật và ngoài pháp luật. Từ quyền lực tuyệt đối, các quan chức đảng CSVN sinh ra sự tha hóa tuyệt đối. Và tham nhũng được sinh ra từ bản chất của đảng, chế độ và nhà nước độc tài CSVN ….”. Nguyễn Văn Đài phải hiểu rằng, Tham nhũng không phải là hiện tượng mới xuất hiện. Nó ra đời và gắn liền với sự tồn tại, phát triển của nhà nước. Mỗi khi đội ngũ cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất, quyền lực nhà nước bị tha hóa thì những kẻ tham nhũng trở thành thế lực thao túng đời sống xã hội. Cho đến nay, trên thế giới, chưa phát hiện quốc gia nào không có tham nhũng. Nghĩa là, nó đang hiện diện ở các quốc gia không phân biệt sắc tộc, văn hóa và chế độ xã hội. Tuy nhiên, tính chất, mức độ, loại hình tham nhũng ở mỗi quốc gia, mỗi khu vực là rất khác nhau và phụ thuộc vào những điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, chế độ chính trị và sự quản lý của Nhà nước.

Ở Việt Nam, ngay từ những ngày đầu xây dựng chế độ mới, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng và lãng phí. Vì vậy, trong nhiều thập niên, tệ tham nhũng, lãng phí được kiểm soát hiệu quả. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do tác động của mặt trái kinh tế thị trường và nhiều nguyên nhân khác, tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức gây bức xúc xã hội và là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Do vậy, ĐCSVN đã đặc biệt quan tâm tăng cường về tổ chức và cơ chế, tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị, ở các cấp, các ngành, từ Trung ương đến cơ sở. Xử lý nghiêm minh theo pháp luật và Điều lệ Đảng những cán bộ, đảng viên, công chức ở bất cứ cấp nào, lĩnh vực nào và nghiêm trị những kẻ tham nhũng, kể cả người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng cũng phải bị xử lý về trách nhiệm.

Hiện nay, chúng ta đã có Luật phòng, chống tham nhũng được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 (sửa đổi bổ sung năm 2018) và thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vào tháng 8/2006. Trong tất cả các kỳ đại hội Đảng, BCHTW, BCT luôn xác định phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định.  “Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh nhăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãnh phí, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Tóm lại, những vấn đề nêu ra trong bài viết của Nguyễn Văn Đài đã bộc lộ dã tâm thâm độc, cố tình xuyên tạc sự thật, tuyên truyền, chống phá quan điểm của Đảng, Nhà nước ta với mục đích gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của Y.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.