LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG LẠC LÕNG CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI

Phản động, bóp méo sự thật, đó là những luận điệu mà Nguyễn Văn Đài đã đăng tải trên trang mạng xã hội. Với những từ ngữ hết sức thâm độc và phản động Nguyễn Văn Đài đã vu khống, xuyên tạc sự thật, xúi giục cho những hành vi vô nhân tính, phản nhân văn.

Luận điệu phản động lạc lõng của Nguyễn Văn Đài không thể che mờ được sự thật

Nguyễn Văn Đài có mắt như mù, có tai như điếc nên không biết được cảm nhận của Nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình, nhân đạo, nhân văn trên thế giới đánh giá về bản chất tốt đẹp, giá trị nhân văn của xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản. Vì thế, nên hắn đã gọi đa đảng là một trong những yếu tố chính để hình thành nên một nhà nước dân chủ và văn minh?! Luận điệu rất lố bịch và nực cưới, phản động và dối trá. Thử hỏi, ở các nước có nhiều đảng phái dân chủ ở đâu, văn minh ở chỗ nào khi mà những người lao động luôn đứng ngoài các chính sách kinh tế của các đảng phái (thực chất là đại diện cho các tập đoàn kinh tế của giới tài phiệt)?. Các chính sách kinh tế của các nước đó là gì, nếu không phải là “cuộc chơi” của các các nhà tư bản?.

Chính vì vô hồn, vô cảm nên Nguyễn Văn Đài mới không nhận thức được trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay đội ngũ đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hơn 4 triệu đảng viên của Đảng là những công dân ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 90 triệu đồng bào trên tinh thần “ý Đảng, lòng dân”. Nhân dân trực tiếp hoặc thông qua đại biểu dân cử, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội để bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình, thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, điều hành, Nhân dân làm chủ, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng”.

Luận điệu phản động lạc lõng của Nguyễn Văn Đài đi ngược lại với ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đi ngược lại với truyền thống của dân tộc

Mải mê bám gót giày của bọn phản động, chà đạp lên ý chí, nguyện vọng của nhân dân, Nguyễn Văn Đài đã lừa lọc những người thiếu hiểu biết để “kêu gọi”, cổ xúy cho việc tham gia các liên minh với nước này, chống nước kia. Đây là một hành vi hết sức phản động và phản nhân văn, vi phạm truyền thống hòa hiếu, hòa bình, hợp tác cùng có lợi của dân tộc Việt Nam đã và đang được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong tình hình mới. Thực tiễn chứng minh, bằng sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, nước ta đã giải quyết rất tốt mối quan hệ, hợp tác với các cường quốc, Việt Nam được xem là hình mẫu trong quá trình giải quyết quan hệ với các nước lớn trên tinh thần hòa bình, hợp tác, cùng có lợi. Việt Nam tuyệt đối không liên minh với nước này để chống nước khác, đây là nguyên tắc bất di, bất dịch trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 Xảo quyệt, thâm độc và lố bịch, Nguyễn Văn Đài đưa ra luận điệu cổ xúy, lôi kéo một bộ phận du học sinh đang học tập ở các nước “tư bản văn minh” và một số thành phần phản động chống đối đòi thành lập các lực lượng chính trị đối lập với Đảng, với nhân dân, muốn hướng lái đất nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Đúng là, hắn đã bộc lộ rõ bộ mặt phản động, phản khoa học khi đưa ra luận điệu lạc lõng này. Bởi lẽ, đại đa số du học sinh Việt Nam đã và đang học tập ở nước ngoài, họ hiểu hơn ai hết những giá trị tốt đẹp, nhân văn, dân chủ của đất nước Việt Nam. Đặc biệt, những chính sách, hành động kịp thời của Việt Nam trong các làn sóng đại dịch Covid-19 vừa qua thì họ hiểu hơn ai hết những giá trị tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, họ càng tin tưởng vào sự tất thắng của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, họ sẽ không tin và không bao giờ tin theo những lời gào thét vô nhân tính, phản nhân văn của Nguyễn Văn Đài và đồng bọn.

Hơn 90 măm qua kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, cách mạng Việt Nam đã vượt qua những thác ghềnh, thử thách rất khắc nghiệt. Bằng bản lĩnh, trí tuệ của Đảng, ý chí và nguyện vọng của nhân dân, dân tộc Việt Nam đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ tiềm lực như hôm nay. Điều đó khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Vạch trần bộ mặt thật, luận điệu lạc lõng của Nguyễn Văn Đài, mỗi người hãy luôn đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai của dân tộc. Kiên quyết đấu tranh với những luận điệu đi ngược lại với ý chí, nguyện vọng của nhân dân./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.