Luận điệu xuyên tạc của Đài Á Châu tự do nhất định bị phá sản

Mới đây, trên RFA đã đăng tải bài: “Truyền thống, danh dự QĐNDVN thế nào?” hòng xuyên tạc, phủ định bản chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, nhất là truyền thống, phẩm chất trung thành tuyệt đối của Quân đội ta với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Họ cố tình lợi dụng việc thời gian qua có một số tướng lĩnh, sĩ quan trong quân đội bị kỷ luật, xử lý vì để xảy ra những vi phạm trong công tác quản lý đất đai để bôi nhọ, xuyên tạc hình ảnh và phẩm chất truyền thống cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Những vi phạm của một số tướng lĩnh, sĩ quan trong Quân đội thời gian qua là có thật. Những hành vi vi phạm đó đã và đang bị đưa ra xử lý công khai, nghiêm minh, đúng pháp luật, đúng người, đúng tội. Song, tuyệt nhiên không thể đánh đồng cá biệt với bản chất mà tách rời, đối lập một cách vô lối các nội dung trong truyền thống, phẩm chất trung thành của Quân đội và các mối quan hệ của Quân đội với Đảng và nhân dân. Bởi lẽ:

Lịch sử cách mạng Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua đã chứng minh, Quân đội ta không chỉ là công cụ, lực lượng chính trị tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước mà còn là của nhân dân, của dân tộc, chiến đấu cho lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn và triệt để quần chúng nhân dân lao động, phấn đấu không mệt mỏi cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng và cũng là vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Quân đội ta sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của dân tộc, của giai cấp và của nhân dân Việt Nam; bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ nhân dân, bảo vệ lợi ích và cuộc sống an bình của nhân dân. Những hình ảnh bộ đội giúp dân “diệt giặc đói, giặc dốt”, chống “giặc nội xâm”, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; cùng nhân dân vượt qua thảm họa thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn…, còn đọng mãi trong lòng nhân dân.

Hiện nay, tuy đất nước hòa bình nhưng “người lính Cụ Hồ” sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc cần, dù ở nơi biển, đảo, biên cương xa xôi, hay có mặt tại các điểm nóng của tâm dịch Covid-19, hoặc dầm mình trong bão lũ để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, thậm chí nhịn đói khát, chịu nóng bức, hy sinh; xa gia đình, người thân để thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, giúp nhân dân Nam Phi, Nam Xu Đăng vượt qua hoạn nạn. Những việc làm thầm lặng ấy thật vẻ vang; những cống hiến, hy sinh cao cả ấy thật to lớn. Dù ở cương vị nào cũng vậy, mọi quân nhân đều son sắt thủy chung với Đảng, với nhân dân; một lòng một dạ “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, Chiến công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và thành tựu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc những năm qua đã khẳng định truyền thống tuyệt đối trung thành, niềm tin, danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân là những nội dung phẩm chất cơ bản, cốt lõi gắn bó chặt chẽ với nhau trong bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thể hiện trong từng suy nghĩ, việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội tất cả đều vì lợi ích quốc gia – dân tộc. Trung thành với Đảng đã bao hàm cả nội dung hiếu với dân, với lợi ích quốc gia, dân tộc; trung với nước, hiếu với dân cũng bao hàm cả nội dung trung với Đảng. Đó là mối quan hệ biện chứng thống nhất nằm trong thuộc tính bản chất của Quân đội ta, không thể tách rời.

Quân đội nhân dân Việt Nam là của dân tộc, của nhân dân Việt Nam, đồng thời là của giai cấp công nhân Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Việc tách vấn đề trung thành với Đảng và trung thành với nhân dân, với dân tộc là không thể chấp nhận được vì nó không đúng với bản chất chính trị – xã hội của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là sự cố tình xuyên tạc, bóp méo sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, cũng như thực tiễn mối quan hệ giữa Quân đội với Đảng, với dân tộc và nhân dân, nhằm thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, chống phá cách mạng Việt Nam. Luận điệu xuyên tạc đó của đài Châu Á tự do không đánh lừa được ai, nhất định sẽ bị phá sản./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.