Luận điệu xuyên tạc của Trung Nguyễn

Xuyên tạc, bịa đặt gây hoang mang trong xã hội nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa là âm mưu, thủ đoạn thường dùng của các thế lực thù địch. Bài viết: “Đại biểu của dân do lãnh đạo cộng sản quy hoạch có thể bảo vệ quyền con người cho nhân dân” của Trung Nguyễn, trên https://baotiengdan.com là một trong những luận điệu như thế. Nội dung bài viết, Trung Nguyễn đã xuyên tạc, bịa đặt nhiều vấn đề như: Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi); quy trình tiến hành công tác cán bộ; nền giáo dục Việt Nam và cuối cùng là, xuyên tạc bầu cử ở Việt Nam.

Không thể có chuyện ở Việt Nam bầu cử độc đảng

Cách đây hơn 73 năm, ngày 06 tháng 01 năm 1946, lần đầu tiên trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, giai cấp, tôn giáo đã tham gia cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa bằng phương thức bầu cử dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Hơn 73 năm qua, với 14 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội đã luôn luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyên tắc bầu cử đã được ghi trong Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015 là: Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây cũng chính là những nguyên tắc cơ bản nhất của những đạo luật về bầu cử được đánh giá là dân chủ, tiến bộ nhất thế giới hiện nay. Các nguyên tắc này thể hiện tính chặt chẽ, thống nhất và xuyên suốt trong toàn bộ quá trình tiến hành bầu cử, bảo đảm cho cuộc bầu cử khách quan, dân chủ, thể hiện đúng nguyện vọng của cử tri khi lựa chọn ra người đại diện cho mình.

Sở dĩ tác giả phải nhắc lại nguyên tắc bầu cử để khẳng định quyền công dân, tính khách quan trong bầu cử, điều này đã hoàn toàn phủ nhận và bác bỏ quan điểm của Trung Nguyễn, khi Y xuyên tạc rằng: “Quốc hội do giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cơ cấu, quy hoạch và chừng nào còn chuyện bầu cử độc đảng ở Việt Nam thì chừng đó những đại biểu Quốc hội chỉ là trò hề do các đảng viên cộng sản cùng nhau đóng vai”.

Không thể nói bừa rằng, công dân Việt Nam không được tự do ứng cử, bầu cử trong một cuộc bầu cử tự do và công bằng

Quyền bầu cử, ứng cử, quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của công dân Việt Nam được hiến định rõ tại các Điều 27, 28, 29 Hiến pháp năm 2013. Điều 27 nêu rõ: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND”. Điều 28 hiến định: “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước”; đồng thời nêu rõ “Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân”. Điều 29 hiến định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”. Như vậy, các điều từ 27 đến 29 Hiến pháp năm 2013 thể hiện rõ quyền bầu cử, ứng cử và quyền được bày tỏ chính kiến, tham gia đóng góp ý kiến đối với Nhà nước của công dân. Các quy định trên của Hiến pháp đã tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc bảo đảm cho công dân được thực sự tham gia quản lý Nhà nước và xã hội. Ngoài Hiến pháp năm 2013, quyền bầu cử, ứng cử và tham gia quản lý Nhà nước và xã hội còn được quy định tại nhiều văn bản pháp luật như: Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra và các văn bản khác có liên quan.

Như vậy, Trung Nguyễn cho rằng, công dân Việt Nam không được tự do ứng cử, bầu cử trong một cuộc bầu cử tự do và công bằng là luận điệu xuyên tạc, bịa đặt cần đấu tranh, bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Luận điệu xuyên tạc của Trung Nguyễn

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.