Lương Tuyền ơi đừng lấy gậy chọc bánh xe

Chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và nhân dân ta đã được Đảng khẳng định rất nhiều lần trong Văn kiện Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng và nó đã trở thành mục tiêu, lý tưởng của Đảng và của mỗi người dân Việt Nam. Nhưng vẫn còn một số phần tử cố tình xuyên tạc về sự lựa chọn mục tiêu xã hội chủ nghĩa của Đảng và nhân dân ta. Với dã tâm chống phá, họ cố tình đưa ra những quan điểm, những lập luận vô căn cứ để hướng dư luận xã hội sang một hướng khác, từng bước phá hoại những thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã giành được. Tác giả của bài báo “những đại họa đang đe dọa nhân loại sau ¼ thế kỷ của thời hậu cộng sản” của ông Nguyễn Lương Tuyền chính là người trong số đó.

1. “Thời hậu cộng” là do ông Nguyễn Lương Tuyền tự dựng lên nhằm phủ nhận chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng. Thật nực cười khi ông ta đưa ra quan niệm: “thời hậu cộng sản” là thời gian nối tiếp thời điểm cộng sản bị giải thể trên thế giới sau gần 100 năm hiện hữu trên trái đất này. Ông lấy sự kiện sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu những năm 90 thế kỷ XX để gán ghép cho rằng cộng sản bị giải thể trên toàn thế giới là sự nhận thức hồ đồ. Xin nói để ông rõ: đó là, sự phản bội, sự lạc lối, tha hóa, từ bỏ các nguyên tắc sống còn về chính trị tư tưởng, về bản chất giai cấp của một số kẻ trong bộ máy lãnh đạo chính quyền ở Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu lúc đó; là sự phản bội trắng trợn lợi ích của đảng, của chế độ, của nhân dân; là việc buông lỏng công tác tư tưởng, công tác tổ chức.

Sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa theo kiểu Xô viết và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đầu thập niên chín mươi thế kỷ trước cùng dư chấn nặng nề, kéo dài của nó là một thực tế không thể phủ nhận. Nhưng đó chỉ là một cuộc khủng hoảng tạm thời của chủ nghĩa xã hội và phong trào cộng sản trên thế giới. Đừng nhìn vào sự khủng hoảng đó mà phủ nhận tính chất khoa học, cách mạng, tiến bộ, nhân văn của học thuyết Mác – Lênin, của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của các quốc gia, dân tộc và cả nhân loại. Hiện nay, mặc dù chủ nghĩa xã hội còn gặp muôn vàn khó khăn, nhưng ở hầu hết các khu vực trên thế giới, phong trào cộng sản quốc tế vẫn trụ vững, từng bước phục hồi và phát triển. Thành công của những quốc gia có Đảng Cộng sản lãnh đạo là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với phong trào cộng sản quốc tế. Đồng thời là những minh chứng sống động tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình phát triển; về xây dựng một xã hội thực sự vì con người, phát triển kinh tế đi liền với tiến bộ và công bằng xã hội; về dân chủ trong đảng và dân chủ trong xã hội; về xây dựng đảng vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo xã hội; về công tác vận động, tập hợp quần chúng để đáp ứng được những đòi hỏi cấp bách của lịch sử đặt ra.

Chủ nghĩa xã hội vẫn luôn là tương lai của nhân loại, là tiếng nói chung, là điểm đến của loài người tiến bộ trên thế giới hướng tới.

2. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam, trước sau như một, vẫn kiên trì hướng tới mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Đó là sự lựa chọn tất yếu duy nhất đúng của cách mạng Việt Nam. Sau biến cố chính trị ở Liên Xô và Đông Âu, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Để đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tạo ra cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu; chính trị – xã hội ổn định; an ninh, quốc phòng được củng cố; độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia được giữ vững; các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang hướng tới đã ngày càng được hiện thực hóa. Việc Đảng và Nhân dân ta lựa chọn và kiên định con đường chủ nghĩa xã hội thực sự là một khoa học, là trách nhiệm thiêng liêng trước dân tộc và đất nước.

Một lần nữa tôi muốn khẳng định với ông Nguyễn Lương Tuyền và đồng bọn của ông là: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử, không có một thế lực phá hoại nào cản được bước đi của dân tộc Việt Nam, bước đi của quy luật tất yếu”./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

7 thoughts on “Lương Tuyền ơi đừng lấy gậy chọc bánh xe

 • 17 Tháng Ba, 2017 at 6:02 chiều
  Permalink

  Bài viết đã khẳng định rõ tính tất yếu khách quan của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta quyết tâm đi theo nó đến cùng. Chỉ có đi theo nó nhân dân ta mới có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Chúng ta tin tưởng vào con đường đó, vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Reply
 • 21 Tháng Ba, 2017 at 7:18 sáng
  Permalink

  Thực chất các quan điểm của Lương Tuyền đều nhằm mục đích phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động, cơ hội, xét lại dưới mọi màu sắc

  Reply
 • 21 Tháng Ba, 2017 at 7:21 sáng
  Permalink

  Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là mục tiêu, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, là con đường duy nhất đúng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Những lý lẽ của Lương Tuyền chỉ là sự phủ nhận, xuyên tạc mục tiêu này. Chúng ta hãy cảnh giác trước âm mưu này

  Reply
 • 22 Tháng Ba, 2017 at 8:37 sáng
  Permalink

  Với những thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã giành được là minh chứng rõ ràng nhất khẳng định: Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đem lại độc lập dân tộc, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân

  Reply
 • 22 Tháng Ba, 2017 at 2:18 chiều
  Permalink

  Thực tiễn từ khi Đảng lãnh đạo cách mạng 87 năm qua cho thấy đất nước ta đã hoàn toàn được độc lập, dân tộc ta đã hoàn toàn được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành; dẫu đất nước chưa giàu, chưa phát triển được như nhiều nước khác, song nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nhân dân ta đã sung túc và giàu có hơn trước nhiều lần. Đó là một thực tế mà cộng đồng quốc tế đã phải công nhận mà không một thế lực nào có thể phủ nhận, vu cáo.

  Reply
 • 23 Tháng Ba, 2017 at 7:37 sáng
  Permalink

  Lương tuyền muốn thay đổi chế độ của Việt nam ư, đừng có mơ.Người dân Việt nam đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam một con đường mà Đảng,Bác Hồ đã chon ,đã thấm vào máu ,thịt của người Việt từ lâu rồi tuyền ạ.

  Reply
 • 1 Tháng Tư, 2017 at 10:01 sáng
  Permalink

  Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của lịch sử. Vấn đề đơn giản vậy mà Lương Tuyền cũng không hiểu à.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.