Một bài viết phản động, xuyên tạc sự thật

Gần đây, trên trang mạng “Danlambao”, bút danh Ng. Dân đăng bài viết “Muốn độc lập tự do, muốn được ấm no hạnh phúc, phải giải trừ CSVN”. Nội dung bài viết là một sự nhận thức sai trái, phản động, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành tựu phát triển kinh tế của đất nước.

Ng. Dân cho rằng: “Đến bây giờ đảng đưa dân tộc tiếp nối với những giai đoạn, chặng đường lầm than cơ cực…. kinh tế lụi tàn, nợ nần chồng chất, cả dân tộc rách rưới, lang thang, đói nghèo…Người dân không có quyền tự do, quyền con người…..”. Đây là nhận định hết sức phản động, xuyên tạc sự thật lịch sử với động cơ kích động, gây chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa nhân dân với Đảng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân với Đảng, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực tiễn, sau hơn 30 năm đổi mới. Từ một nước nghèo, kém phát triển, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, Việt Nam đã nỗ lực vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 7% năm, quy mô và tiềm lực của nền kinh tế không ngừng tăng lên. GDP tăng gấp gần 7 lần và kim ngạch xuất khẩu tăng gấp hơn 200 lần…., vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Trong báo cáo trình Quốc hội vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định: “Chúng ta chắc chắn sẽ đạt và vượt 13 mục tiêu phát triển kinh tế đề ra, nợ công đã được điều chỉnh trong giới hạn cho phép. Nhà nước từng bước được củng cố theo hướng ngày càng vững mạnh. Hoạt động của Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp liên tục được đổi mới. Quản lý nhà nước bằng pháp luật được bổ sung và tăng cường, các cơ chế chính sách để thực hiện và phát huy quyền dân chủ của nhân dân ở cơ sở được xây dựng và thực hiện có hiệu quả”. Đây là minh chứng để bác bỏ những luận điệu phản động, cố tình xuyên tạc sự thật nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh đó, Việt Nam luôn khẳng định, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển; là trung tâm của các chính sách kinh tế – xã hội. Vì vậy, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững, bảo đảm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực tiễn đã khẳng định, từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đến nay, Nhà nước Việt nam luôn quan tâm, chăm lo đến việc bảo đảm quyền con người, Điều 14, Hiến pháp 2013 hiến định “1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Như vậy, có thể thấy Hiến pháp và hệ thống pháp luật Việt Nam bảo đảm quyền con người, đồng thời xem quyền con người như là một tiêu chí cơ bản trong xây dựng và sửa đổi pháp luật, những năm qua việc bảo đảm các quyền con người về chính trị, kinh tế, dân sự, xã hội và văn hóa ngày càng tốt hơn, vì vậy cộng đồng quốc tế đã tín nhiệm bầu Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc với số phiếu tín nhiệm cao.

Tóm lại, những luận điệu mà Ng. Dân nêu ra trong bài viết đã bộc lộ bản chất phản động, thiếu khách quan, không có cơ sở, cố tình bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử với mục đích chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chúng ta phải hết sức cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ những luận điệu phản động này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

8 thoughts on “Một bài viết phản động, xuyên tạc sự thật

 • 11 Tháng Bảy, 2018 at 5:34 chiều
  Permalink

  Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thực tiễn khẳng định, chứng minh, được bạn bè quốc tế công nhận. Những lời lẽ của Ng. Dân chỉ thể hiện sự hằn học, xuyên tạc bộ mặt phản động của y đã lộ rõ

  Reply
 • 11 Tháng Bảy, 2018 at 11:02 chiều
  Permalink

  Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thực tiễn khẳng định, chứng minh, được bạn bè quốc tế công nhận. Thực tế Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân để giành lấy độc lập – tự do – hạnh phúc. Những luận điệu xuyên tạc của Ng.Dân là nhằm mưu đồ xấu xa cần phản bị lên án và đấu tranh mạnh mẽ.

  Reply
 • 16 Tháng Bảy, 2018 at 8:55 chiều
  Permalink

  Không thể chống lại sự thật lịch sử đã quá rõ ràng, không thể chống lại lòng dân tin theo Đảng, những luận điệu mà Ng. Dân nêu ra trong bài viết đã bộc lộ bản chất phản động, cố tình bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử với mục đích chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mà thôi!.

  Reply
 • 17 Tháng Bảy, 2018 at 8:19 sáng
  Permalink

  Dù các thế lực phản động thù địch có sử dụng các luận điệu xuyên tạc hay các thủ đoạn thâm độc, nhâm hiểm như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không bao giờ đạt được mục đích chính trị thấp hèn của bọn chúng là muốn hạ thấp uy tín của Đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Đảng ta mãi vẫn là Người lãnh đạo đất nước tiến lên CNXH đúng như mong muốn, nguyện vọng của toàn thể nhân dân, dân tộc

  Reply
 • 17 Tháng Bảy, 2018 at 4:57 chiều
  Permalink

  Những nhận định mà Ng. Dân đưa ra là hoàn toàn sai sự thật, trái với những gì đang diễn ra. Đây đúng là luận điệu của kẻ phản động cần phải bị lên án và vạch rõ./.

  Reply
 • 18 Tháng Bảy, 2018 at 7:06 sáng
  Permalink

  Sự tăng trưởng, phát triển kinh tế đất nước những năm qua được các nước và các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Việc cố tình xuyên tạc, hạ thấp những thành tựu, thổi phồng những hạn chế, không có gì khác hơn là nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước để phục vụ cho những mưu đồ xấu, đi ngược lại với lợi ích đất nước và lợi ích của người dân. Điều này, cần phải được lên án và bác bỏ.

  Reply
 • 18 Tháng Bảy, 2018 at 9:22 sáng
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt nam ra đời và lãnh đạo Việt Nam là sự chọn lọc tự nhiên của lịch sử. Đến nay, Đảng đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử của mình; tương lai tươi sáng của Dân tộc đang mở ra, hơn lúc nào hết chúng ta cần có Đảng để tập hợp, đoàn kết và lãnh đạo cả nước đi lên thực hiện một nước Việt Nam giàu mạnh. Vì thế, những kẻ có mối thâm thù với Đảng là kẻ thù của Dân tộc mà chúng ta cần nhận diện để đấu tranh bác bỏ!.

  Reply
 • 18 Tháng Bảy, 2018 at 7:42 chiều
  Permalink

  Việt Nam chúng ta có được như ngày nay, trước hết là có Chủ tịch Hồ Chí Minh, có Đảng CSVN lãnh đạo. Điều này không bao giỏ thay đổi. Trong sư nghiệp đổi mới, Đảng đã tự đổi mới nâng cao trình đô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Những kẻ phản động núp bóng dân làm báo lợi dụng những hạn chế của đất nước để chống phá Đảng, chia rẽ đoàn kết dân tộc cần phải nghiêm trị.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.