“Mượn dân chủ” để chống lại nền dân chủ của Nhân dân

Trong những ngày này, đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đang quan tâm theo dõi Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII với niềm tin sâu sắc về cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Thế nhưng vẫn có người lợi dụng sự kiện chính trị quan trọng này, với danh nghĩa viết thư ngỏ gửi Quốc hội nhưng lại tán phát trên một số trang mạng xã hội để cao giọng phán xét về chất lượng Đại biểu Quốc hội, về quy trình bầu cử Quốc hội và về vai trò của Quốc hội. Điều đáng phê phán là trong nội dung của “Thư ngỏ gửi Quốc hội” này không hề thấy ý kiến góp ý xây dựng đối với Đại biểu Quốc hội và hoạt động của Quốc hội mà vẫn là những luận điệu xuyên tạc, công kích chế độ bầu cử, chia rẽ mối quan hệ giữ Đảng và Nhà nước và hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với nhà nước và xã hội.

Trong thư, họ nói rằng so với Quốc hội nhiều nước thì chất lượng Nghị viện của chúng ta tương đối thấp vì nguyên nhân là do chế độ “Đảng cử dân bầu”, “Mặt trận giới thiệu”, “dân chủ hình thức và giả hiệu”, “nhân dân đi bầu dưới áp lực, bầu cho qua chuyện, không chọn được người có phẩm chất cần thiết”. Họ đòi bỏ việc “Đảng cử dân bầu”, “Mặt trận giới thiệu” theo cách trước đây và phải mở rộng dân chủ, khuyến khích những người tài năng ứng cử, vận động tranh cử. Họ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khi nói rằng, theo tiến trình dân chủ hoá thì điều 4 của Hiến pháp cần và sẽ được loại bỏ. Trong lúc chưa có đảng đối lập đủ mạnh thì Quốc hội nên hoạt động như là một lực lượng đối lập, chứ không hoàn toàn phục tùng Trung ương Đảng.

Chỉ cần điểm qua một vài nội dung trong cái gọi là “Thư ngỏ gửi Quốc hội” chắc bạn đọc đã dễ dàng nhận ra chân tướng của kẻ mượn danh dân chủ để chống lại nền dân chủ của nhân dân Việt Nam, một nền dân chủ do nhân dân làm chủ. Để có nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải chiến đấu, hy sinh hơn 30 năm mới giành được.

Bất kỳ ai có ý thức về quyền và nghĩa vụ công dân đều thấy rõ sự thật là trong tiến trình đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Thực tiễn đời sống chính trị ở nước ta những năm qua cho thấy, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy tốt hơn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, nhất là trong lĩnh vực chính trị và kinh tế.

Gần đây, ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng công bố Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, đã có rất nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân góp ý để bổ sung, hoàn thiện Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII đang diễn ra tại Hà Nội, cùng với công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, phân bổ ngân sách, lần đầu tiên Quốc hội sẽ quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; quyết định ngày bầu cử toàn quốc trong năm tới.. Nhìn lại quãng thời gian từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII đến nay, cử tri cả nước đã hài lòng với đại đa số những người mà mình tin tưởng gửi gắm, bầu chọn. Niềm tin của các cử tri với cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất tăng dần qua từng kỳ họp.

Đạt được những kết quả trên là do Đảng và Nhà nước coi trọng việc đề ra và tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật, quy chế, quy định mới nhằm phát huy hơn nữa dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

Chủ trương đổi mới chính trị của Đảng và Nhà nước ta là mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân tham gia ý kiến. Bảo đảm để nhân dân tham gia quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân, từ nêu sáng kiến, tham gia thảo luận, tranh luận và giám sát việc thực hiện. Những chủ trương của Đảng đều hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Đó là sự thật được nhân dân ghi nhận, tin tưởng và không một thế lực nào, dù dưới danh nghĩa gì cũng không thể phủ nhận được.

Những chiêu trò của những kẻ cơ hội, thù địch mượn danh dân chủ để chống nền dân chủ của nhân dân, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội chỉ chuốc lấy sự phê phán của nhân dân và sự thất bại thảm hại mà thôi./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on ““Mượn dân chủ” để chống lại nền dân chủ của Nhân dân

 • 11 Tháng Mười Một, 2015 at 1:38 sáng
  Permalink

  Dân chủ, đó là giá trị chung mà cả nhân loại đang hướng tới. Tuy nhiên,ở mỗi quốc gia, dân tộc trong những giai đoạn lịch sử nhất định đều có sự lựa chọn những tiêu chí và cách thức thực hiện nền dân chủ của mình để phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước. Ở Việt Nam, cách thức thực hiện nền dân chủ như thế nào là do Nhân dân Việt Nam tự biết lựa chọn. Những nội dung và cách thức mà ” Thư ngỏ gửi Quốc Hội” đưa ra chẳng quan là những luận điệu xuyên tạc, công kích chế độ bầu cử, chia rẽ mối quan hệ giữ Đảng và Nhà nước và hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với nhà nước và xã hội. Chúng ta cần hết sức cảnh giác với những luận điệu này!

  Reply
 • 12 Tháng Mười Một, 2015 at 12:12 sáng
  Permalink

  Dân chủ là giá trị chung trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên không có mô hình dân chủ chung cho tất cả các nước. Ở mỗi quốc gia, tùy thuộc vào điều kiện lịch sử, truyền thống và văn hóa của mình mà đưa ra mô hình riêng về dân chủ. Ở Việt Nam. dân chủ là bảo đảm mọi quyền lực, hoạt động đều thuộc về nhân dân, do nhân dân làm chủ. Đại đa số nhân dân Việt Nam hài lòng và tin tưởng vào nền dân chủ hiện tại. Do vậy hoạt động nói trên của những kẻ lợi dụng “dân chủ”, cũng như của các thế lực thù địch chẳng qua chỉ là trò bịa đặt, “bóp méo sự thật”. Hành động của họ chẳng lừa được ai, chắc chắn sẽ bị lên án, bác bỏ.

  Reply
 • 19 Tháng Mười Một, 2015 at 12:48 sáng
  Permalink

  Sự nghiệp đổi mới do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo về bản chất mang tính nhân dân sâu sắc, thể hiện ở chỗ nó bắt nguồn từ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân và do nhân dân thực hiện. Chính những ý kiến, nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân nảy sinh từ thực tiễn là một nguồn gốc hình thành đường lối đổi mới của Ðảng.
  Dựa vào nhân dân, qua thực tiễn phong phú của nhân dân, tiến hành tổng kết, từng bước khái quát thành lý luận, xây dựng và hoàn thiện đường lối đổi mới – đó là bước đi hợp quy luật. Ðến lượt mình, đường lối đổi mới đã đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng, nguyện vọng bức xúc của nhân dân, hợp quy luật, thuận lòng dân nên đã được nhân dân nhanh chóng hưởng ứng, tham gia tích cực, nhanh chóng đi vào cuộc sống.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 2:15 chiều
  Permalink

  Dân chủ là một giá trị mà mọi dân tộc đều hướng đến trên con đường phát triển. Dân chủ là nhân dân làm chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiều quyền hạn đều thuộc về dân. Ở nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân chủ đã và đang được phát huy rộng rãi. Nhờ phát huy dân chủ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đất nước ta đã có bước phát triển vững chắc về mọi mặt, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện cả vật chất lẫn tinh thần, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Những thành tựu đó là không thể phủ nhận. Những chiêu trò mượn “dân chủ” để chống lại dân chủ của các thế lực thù địch phải được vạch trần, đấu tranh và loại bỏ.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Hai, 2015 at 9:24 sáng
  Permalink

  dân chủ là việc bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Dân chủ ở nước ta là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tuân thủ theo đúng Hiến pháp và pháp luật, phù hợp với văn hóa truyền thống, tình hình đất nước và thế giơi. Mọi người dân Việt Nam rất hài lòng về quyền làm chủ của mình. Dân chủ là phải tôn trọng sự thật, tôn trọng pháp luật, tôn trọng người khác và tôn trọng quốc gia khác; còn xuyên tạc, bóp méo sự thật, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của quốc gia khác chỉ có là “dân chủ dã man”, “dân chủ nửa mùa”, hoặc là khoác áo dân chủ để làm những việc thị phi. Do đó, Những chiêu trò mượn “dân chủ” để chống lại dân chủ của các thế lực thù địch phải được vạch trần, đấu tranh và loại bỏ.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.