Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam – Sự thật không thể phủ nhận

Ngày 19/4/2018, trên báo tiengdan, Phạm Trần lại rêu rao “Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa là cái chi chi?”. Thật lố bịch, khi ông ta nhận định về số đảng viên ở nước ta bị mê sảng bởi “cái đầu đất sét” và lá bùa “dân chủ xã hội chủ nghĩa”.

Thực chất luận điệu này của Phạm Trần nhằm xuyên tạc, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tán dương ca ngợi dân chủ tư bản chủ nghĩa. Thủ đoạn này dễ gây nên sự ngộ nhận, mơ hồ trong nhận thức về giá trị dân chủ cho một số người; dễ gây nên sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy rằng, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là sự thật không thể phủ nhận. Sự khẳng định này xuất phát từ những lý do sau đây:

Một là, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945, Nhà nước tổ chức cho nhân dân ta (không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tôn giáo…) bầu cử tự do với hình thức phổ thông đầu phiếu năm 1946. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ và quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy trong quá trình xây dựng xã hội mới. Đó là thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam mà nhân dân ta đổ biết bao công sức, máu xương mới giành được chế độ dân chủ đó.

 Hai là, thực tế cho thấy, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa phản ánh bản chất tốt đẹp của chế độ ta, nó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều xuất phát từ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân. Nhân dân lao động làm chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và được phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của mình, sức lao động được giải phóng, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ba là, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, ngoài lợi ích của nhân dân dân, dân tộc Đảng không có lợi ích nào khác. Toàn bộ hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; bảo đảm nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở tất cả các cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội; phê phán và nghiêm trị những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân và lợi dụng dân chủ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia – dân tộc, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Như vậy, những lập luận trong bài viết của Phạm Trần chỉ là những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật, không đúng với tình hình thực tế ở Việt Nam. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta cần hết sức cảnh giác không để các thế lực thù địch lừa bịp, lôi kéo; đồng thời tin tưởng vào công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam – Sự thật không thể phủ nhận

  • 25 Tháng Sáu, 2018 at 2:17 chiều
    Permalink

    Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thực sự được mở rộng và bảo đảm trên thực tế. Đó là là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Không sự xuyên tạc nào có thể phủ nhận thực tế đó.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.