Nếu đã mắt đui, tai điếc thì đừng nên bàn về thế sự đất nước

          Khi nhân dân Việt Nam đang phấn khởi vì đăng cai tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước Mỹ – Triều Tiên để bàn về hòa bình, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thì các thế lực thù địch, phản động lại ra sức hằn học và tìm mọi cách chống phá. Gần đây, trên trang mạng Danlambao có đăng bài: “Việt Nam đất nước tôi – XHCN: xấu hổ hay tự hào” của tác giả Ng.dân. Có lẽ, bất cứ người dân Việt Nam chân chính nào đọc bài này chắc cũng đều bức xúc vì tác giả Ng. dân đã ngu ngơ, mắt đui, tai điếc lại còn đàm luận xuyên tạc về đất nước. Bởi vì:

          Một là, nhân dân Việt Nam là dân tộc vốn có truyền thống yêu chuộng hòa bình, đất nước Việt Nam là nơi đáng tự hào là đất nước hòa bình, là điểm đến tin cậy, là một trung gian kiến tạo hòa bình của nhân dân toàn thế giới.

           Vậy mà, tác giả Ng.dân lại cố tình ngu ngơ đặt ra câu hỏi: VN (CS) vì hòa bình?. Có lẽ chỉ những người đui, điếc hoặc thật sự ngu ngơ mới đặt ra câu hỏi đó. Mọi người dân Việt Nam chân chính đều có quyền tự hào về truyền thống yêu chuộng hòa bình và hãnh diện vì môi trường hòa bình, ổn định của đất nước trong điều kiện mới hiện nay.

           Cũng xin nhắc lại với tác giả Ng.dân rằng: lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đến nay, dân tộc Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm để quyết tâm giành và bảo vệ kỳ được độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong những cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ đó, nhân dân Việt Nam đã chịu đựng nhiều mất mát, hy sinh, nên hơn ai hết dân tộc Việt Nam rất yêu quí hòa bình, nhận rõ giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Cũng vì thế, yêu chuộng hòa bình đã trở thành một trong những truyền thống nổi bật, là nét đẹp văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.

           Bước sang thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, khu vực hiện nay, kế tục truyền thống yêu chuộng hòa bình, giữ vững ý chí độc lập, tự do; Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển đã thực hiện thành công chủ trương “Giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ” vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

           Chính vì thế mà Việt Nam được chọn là nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều (tháng 2/2019) để tìm giải pháp kiến tạo hòa bình, điều đó chứng tỏ lòng yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam và đất nước Việt Nam thật sự là đất nước hòa bình, là địa chỉ tin cậy, là trung gian kiến tạo hòa bình thế giới và khu vực. Báo South China Morning Post của Hồng Kông (Trung quốc) đã nhận xét rằng, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều là “cơ hội để cho thấy Việt Nam không chỉ thể hiện là nền kinh tế năng động thoát khỏi cái bóng của chiến tranh mà còn là một trung gian kiến tạo hòa bình”. Ấy vậy mà Ng.dân lại thật ngu ngơ hoặc tai điếc, mắt đui mới đặt ra câu hỏi: “VN (CS) vì hòa bình?”

            Hai là, sự cắt ghép, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận truyền thống yêu chuộng hòa bình của nhân dân và mục tiêu phấn đấu vì hòa bình, độc lập, dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam mà tác giả Ng.dân phóng tác, cho thấy Y chỉ là kẻ thọc gậy bánh xe, toan tính chống phá Đảng, chống phá chế độ XHCN sẽ chẳng ai tin.

          Có lẽ mỗi chúng ta đều không lạ gì âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, họ luôn tìm mọi cách để chống phá Đảng, chống phá chế độ XHCN mà Đảng ta và nhân dân ta đang xây dựng. Thực dân pháp đã đô hộ, dày xéo nước ta hàng trăm năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc nhất tề đứng nên đánh đuổi thực dân, đế quốc, đập tan mọi gông cùm, xiềng xích của thực dân, phong kiến mới giành lại  được độc lập, tự do cho dân tộc. Nhân dân ta, Đảng ta đã phải huy sinh biết bao xương máu mới giành được quyền sống và thực sự được sống trong hòa bình, độc lập, tự do. Thực tế đó, mỗi người dân Việt Nam từ trẻ đến gia ai ai đều thấu hiểu cái giá phải trả cho độc lập, tự do.

          Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngay lập tức chúng ta lại phải tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước để bảo vệ nền độc lập mới giành được và tiến hành giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chiến thắng 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, chiến thắng vĩ đại đó đã được cả thế giới ngợi ca, là động lực thúc đẩy nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, ở khắp các châu lục vùng lên tranh đấu giành lấy hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Kết thúc chiến tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, tất cả những kẻ có nợ máu đối với Đảng, với nhân dân đều phải bị trừng trị theo pháp luật, đây là vấn đề tất yếu của mọi quốc gia không chỉ ở Việt Nam. Về cải tạo kinh tế tư bản tư nhân để tiếp tục phát triển kinh tế sau năm 1975 cũng là vì mục tiêu để đất nước tiếp tục tiến lên như ngày nay. Đây là vấn đề tất yếu đặt ra đối với Đảng ta, nhân dân ta trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ấy vậy, mà tác giả Ng.dân lại ngu ngơ nói xằng rằng, đâu cần phải kháng chiến, Pháp cũng sẽ trả lại quyền tự do, độc lập cho dân tộc. Vậy có lẽ, theo Ng.Dân thì chúng ta không cần kháng chiến, Mỹ cũng sẽ trả lại quyền độc lập, tự do cho dân tộc chăng? Đây là quan điểm hết sức ấu trĩ về chính trị nếu không muốn nói là phán xét của kẻ có dã tâm xấu, kẻ tai điếc, mắt đui nhưng lại tham gia bàn thế sự. Chúng ta cần lên án, bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

8 thoughts on “Nếu đã mắt đui, tai điếc thì đừng nên bàn về thế sự đất nước

 • 25 Tháng Ba, 2019 at 7:56 sáng
  Permalink

  tác giả Ng.dân hết sức ấu trĩ

  Reply
 • 25 Tháng Ba, 2019 at 8:40 sáng
  Permalink

  Ng.Dân tên hoang tưởng.

  Reply
 • 25 Tháng Ba, 2019 at 10:02 sáng
  Permalink

  Hơn ai hết, nhân dân Việt Nam hiểu rõ nhất giá trị của hòa bình!. Vì thế, trước, trong và sau Hội nghị Mỹ – Triều lần thứ 2 tại Hà Nội, Đảng, Nhà nước và toàn dân Việt Nam đã làm hết sức mình để ủng hộ, tổ chức thành công Hội nghị lịch sử này!. Sự cố gắng và thịnh tình của Việt Nam đã được Mỹ, Triều Tiên và thế giới văn minh, tiến bộ ghi nhận và cảm kích, chỉ có những kẻ khủng bố, phản động chuyên phá hoại hòa bình như Ng.Dan mới rè bỉu, xuyên tạc… Hội nghị và nước đăng cai tổ chức Hội nghị !. Chúng ta hoàn toàn tự hào là nước tự giành độc lập, tự do, hòa bình cho bản thân và là nơi kết nối, chắp cánh cho hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á….

  Reply
 • 25 Tháng Ba, 2019 at 4:00 chiều
  Permalink

  Tác giả Ng. dân đã ngu ngơ, mắt đui, tai điếc lại còn đàm luận xuyên tạc về đất nước.

  Reply
 • 26 Tháng Ba, 2019 at 6:40 sáng
  Permalink

  Dù có điên cuồng chống phá thì sự thành công của Hội nghị đã góp phần nâng cao vj thế, hình ảnh của Việt Nam lên gấp nhiều lần.

  Reply
 • 27 Tháng Ba, 2019 at 8:31 sáng
  Permalink

  Đây là quan điểm hết sức ấu trĩ về chính trị nếu không muốn nói là phán xét của kẻ có dã tâm xấu, kẻ tai điếc, mắt đui nhưng lại tham gia bàn thế sự. Chúng ta cần lên án, bác bỏ

  Reply
 • 27 Tháng Ba, 2019 at 9:38 sáng
  Permalink

  Việt Nam là dân tộc vốn có truyền thống yêu chuộng hòa bình, đất nước Việt Nam là nơi đáng tự hào là đất nước hòa bình, là điểm đến tin cậy, là một trung gian kiến tạo hòa bình của nhân dân thế giới

  Reply
 • 27 Tháng Ba, 2019 at 9:54 sáng
  Permalink

  Mỗi người dân Việt Nam từ trẻ đến gia ai ai đều thấu hiểu nhân dân ta, Đảng ta đã phải hy sinh biết bao xương máu mới giành được quyền sống và thực sự được sống trong hòa bình, độc lập, tự do

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.