Nguyên Anh – Kẻ đâu còn khối óc và con tim

Nói như vậy, bởi rất nhiều lần qua những bài nói, bài viết Nguyên Anh đã cố tình vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ và phủ nhận công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Mới đây, trên trang quyenduocbiet đăng tải bài viết “Đạo đức Bác Hồ” là cái chi chi? y tỏ rõ là một kẻ vô ơn, hồ đồ, rắp tâm nói xấu Bác: “không có tư cách”, “không có trách nhiệm”, “dùng vũ lực cai trị toàn dân”, và y khuyên “không học tập, làm theo Bác”… Đây là lời lẽ của những kẻ xảo ngôn hết sức nguy hiểm, bởi mục đích sâu xa của chúng nhằm lôi kéo, chia rẽ, kích động, gây hoang mang, làm suy giảm niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Thực tiễn lịch sử cho thấy, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Người đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và cùng với Đảng lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh, vượt qua bao khó khăn gian khổ, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đối với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ, cũng là vị cha già dân tộc mà họ hết mực kính trọng và yêu mến. Người đã đưa họ từ thân phận nô lệ lên địa vị làm chủ nước nhà, cho họ hiểu rõ giá trị của tự do, độc lập. Ấy vậy mà vẫn có những kẻ vô ơn như kiểu Nguyên Anh cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh “không có tư cách”, “không có trách nhiệm”.  Hành động và những lời nói hàm hồ của y cần phải lên án, bác bỏ, đấu tranh kịp thời.

Cần phải nhận thấy rằng, chiến thắng của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do đã cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc bị áp bức bởi chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do. Trong lòng bạn bè quốc tế, cái tên Hồ Chí Minh đã trở nên gần gũi, thân thiết, là biểu tượng của ý chí, khát vọng hòa bình, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ, lớn lao đối với các dân tộc bị áp bức. Điều đó được ghi rất rõ trong cuốn Từ điển Danh nhân văn hóa thế giới: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn cờ đầu của giải phóng dân tộc. Người đã dẫn dắt triệu triệu người Việt Nam cùng hàng ngàn triệu người nô lệ hơn 100 nước trên thế giới vùng lên giành độc lập tự do, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Người đã làm nên cuộc đảo lộn thế giới chưa từng có từ sau khi chủ nghĩa tư bản lật đổ đế chế La Mã cổ xưa. Người đã vẽ lại bản đồ thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng là Danh nhân văn hóa thế kỷ XX”. Tiến sỹ M.Átnut, Giám đốc UNESCO khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, chia sẻ: “Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống, và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ, mà còn là nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này”. Chính sự ghi nhận của các quốc gia, cộng đồng quốc tế về những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp hòa bình, tiến bộ trên thế giới, không ai có thể xuyên tạc, phủ nhận.

Từ những vấn đề nêu trên, đối với mỗi cơ quan chức năng cần làm tốt công tác quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và tăng cường đấu tranh, vạch trần, bác bỏ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh như Nguyên Anh và đồng bọn của y. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nêu cao cảnh giác, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động. Không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng việc làm cụ thể, đoàn kết một lòng sớm đưa nước ta bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác hằng mong đợi./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.