NGUYÊN ANH – KẺ “NỊNH BỢ” HÈN MẠT

Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “ngôn luận” để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, gây chia rẽ mối quan hệ đối ngoại của nhà nước ta với bạn bè quốc tế là một thủ đoạn hết sức nguy hiểm mà các thế lực thù địch đang tăng cường sử dụng để chống phá cách mạng nước ta từ bên trong. Một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch, cùng các phần tử cơ hội chính trị đang thực hiện là kích động “Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi” hòng chia rẽ đoàn kết ngay trong nội bộ như đã diễn ra ở một số nơi trên thế giới.

Gần đây, trên trang địa chỉ Quyenduocbiet, bút danh Nguyên Anh với bài viết “Dân cộng sản là loại dân mang tâm lý hèn mạt” mà chỉ cần đọc tên bài đã thấy rằng: Nguyên Anh là kẻ “ngu muội”, “kém nhận thức” về cuộc đấu tranh chính nghĩa với những thắng lợi to lớn của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một vấn đề “ngu muội” của Nguyên Anh trong bài viết khi nói chúng ta là “trong một vùng đất bị bưng bít thông tin như những con ếch ngồi trong đáy giếng…” nhưng ngược lại, lại khẳng định “ngày nay Internet có mặt trên từng không gian và thời gian…” nghĩa là chỉ có mình hắn biết mạng thông tin Internet còn người khác thì sao? Hay người khác không biết sử dụng mạng Internet? Vậy mà dám lên mặt dạy đời, cổ súy cho “chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi”.

Chúng ta đều biết rằng: Thực chất của “Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi”: là tư tưởng khép kín, biệt lập, bảo thủ, bài ngoại, ngờ vực dân tộc khác… Tư tưởng này thường không thấy rõ lợi ích của quốc gia và tương lai của đất nước mình. Họ không muốn tiếp thu sự giúp đỡ và những kinh nghiệm hay từ những tinh hoa văn hóa của các dân tộc khác, trong khi đó quan điểm của Đảng, nhà nước ta luôn chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế. Việc các thế lực thù địch cổ súy cho“Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi”, cũng có nghĩa chúng dung dưỡng cho quan điểm đề cao lợi ích cục bộ của một số ít người, chia rẽ tình đoàn kết thống nhất của dân tộc Việt Nam với các nước trên thế giới.

Quan điểm nhất quán của Đảng ta về đường lối đối ngoại thể hiện rõ trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị năm 1988, Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX có tầm quan trọng chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; Nghị quyết đã xác định nguyên tắc và phương thức đối ngoại của Việt Nam với tất cả các nước trong khu vực và thế giới, không phân biệt chế độ chính trị và trình độ phát triển, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau…

Thực tiễn 35 năm đổi mới cho thấy, đường lối đối ngoại rộng mở do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đề ra đã được các Đại hội và các Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, từ khóa VI đến khóa XIII tiếp tục bổ sung, phát triển. Đường lối đó đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Cũng từ đường lối đúng đắn đó, Việt Nam đã tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế, khu vực… đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, đồng thời hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn vào các thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực đa phương và song phương.

Như vậy, Nguyên Anh cho rằng chúng ta cổ súy cho đảng này, ủng hộ cho đảng kia là hoàn toàn “bịa đặt” với mục đích xấu xa là gây chia rẽ sự đoàn kết, gắn bó mật thiết của nhân dân với Đảng với nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa cũng như mối quan hệ đoàn kết quốc tế của Việt Nam. Bởi vậy, mỗi chúng ta phải cảnh giác, nhận diện và kiên quyết đấu tranh lên án, bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “NGUYÊN ANH – KẺ “NỊNH BỢ” HÈN MẠT

  • 10 Tháng Ba, 2021 at 8:30 chiều
    Permalink

    Thật đáng xấu hổ với những con người chuyên nói xấu đất nước mà chưa một ngày đóng góp công sức cho đất nước.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.