NGUYÊN ANH LẠI DỞ THÓI “VỪA ĂN CƯỚP, VỪA LA LÀNG”

“Nguyên Anh” là một cái tên khá quen trong đám “rận chủ”, y sống bằng những đồng bạc nhơ bẩn của bọn phản động, chống phá sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cũng như những kẻ đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, của Nhân dân, Nguyên Anh luôn đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc tình hình đất nước. Để thực hiện mưu đồ của y, trên trang mạng Quyenduocbiet.com của bọn phản động đã đăng tải cái gọi làBan hành luật và sự tùy tiện áp dụng để chà đạp nhân quyền” đã xuyên tạc bản chất tốt đẹp, nhân văn của hệ thống pháp luật Việt Nam, “kêu oan” cho những kẻ lợi dụng quyền “tự do dân chủ” để xâm phạm lợi ích của Nhân dân và Nhà nước. Đây là bản chất “vừa ăn cướp, vừa la làng” của Nguyên Anh và đồng bọn của y.

Âm mưu “vừa ăn cướp, vừa la làng” của Nguyên Anh

Thành ngữ Việt Nam có câu “vừa ăn cướp, vừa la làng” để chỉ những hành vi cố ý làm việc ác lại còn lớn tiếng vu cáo, đổ thừa cho người khác, làm ra vẻ như mình là nạn nhân. Đó là hành vi đổi trắng thay đen, đánh lừa dư luận. Với bản chất của những kẻ chống phá sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nguyên Anh đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất nhân văn, nhân đạo của hệ thống pháp luật Việt Nam để “khóc mướn” cho những kẻ đã bị pháp luật trừng trị vì những hành vi xâm phạm lợi ích của Nhân dân, của Nhà nước.

Trong thời gian qua, các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam đã bắt, điều tra, xét xử một số phần tử cơ hội chính trị, vu khống, xuyên tạc, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Những phần tử này đã phải nhận những bản án thích đáng. Thế nhưng, để “khóc mướn” cho những kẻ bị pháp luật trừng trị vì xâm phạm đến lợi ích của Nhân dân, của Nhà nước, Nguyên Anh  đã vu khống cho rằng “hành vi đó không thể cấu thành tội được”!?. Từ đó, y lu loa cho rằng, hoặc là những kẻ vu khống, xuyên tạc, xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, của tổ chức, cá nhân là những việc làm đúng!?; hoặc là việc bắt giữ, xét xử một số phần tử đó là vi phạm quyền tự do dân chủ. Mục đích cuối cùng của Nguyên Anh là nhằm cổ xúy cho phần tử chống phá, những hành vi phá hoại sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Âm mưu sâu xa của y là bôi nhọ, phủ nhận bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và phủ nhận bản chất nhân đạo, nhân văn của hệ thống pháp luật Việt Nam. Qua đó, gây tâm lý hoài nghi, hoang mang trong nhân dân, làm cho nhân dân thiếu niềm tin vào sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, vào sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, dẫn đến thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam, hướng lái Việt Nam đi theo chế độ tư bản chủ nghĩa.

Mọi hành vi vu khống, xuyên tạc, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đều bị pháp luật trừng trị

Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là hành vi được xác định có tội trong Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017. Cụ thể:

Điều 331. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

  1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
  2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Điều 117. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

  1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.
  2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.
  3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, việc khởi tố, điều tra, xét xử các phần tử lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là đúng pháp luật. Các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng tự do dân chủ để vu khống, xuyên tạc tình hình, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể và cá nhân đã bị trừng trị bằng những bản án thích đáng, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Lịch sử dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; trong đó có hơn 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã làm nên những kỳ tích không thể phủ nhận. Thực tế là, từ ngày có Đảng lãnh đạo, nhân dân ta đã giành được nhiều thắng lợi trong thế kỷ XX, cũng như những thành tựu về mọi mặt trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước được khẳng định và ghi nhận. Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ và thế giới cũng có nhiều đổi thay, song những gì mà Đảng đã nỗ lực phấn đấu vì một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự do và nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc thì không thể nào bôi đen hay phủ nhận được. Những kẻ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều phải nhận những hình phạt rất nghiêm khắc của pháp luật và bị nhân dân lên án, đấu tranh, loại bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.