Nguyễn Hữu Bính cố tình xuyên tạc lịch sử, chia rẽ dân tộc

Hùa theo làn sóng của những kẻ thâm thù cách mạng, sống lưu vong, bằng chiêu trò “kiến nghị” hòa giải dân tộc, xây dựng đất nước, song thực chất là gây kích động, gây chia rẽ dân tộc, khơi lại hận thù, xuyên tạc lịch sử, đổ lỗi gây ra chiến tranh là do Đảng và Nhà nước ta chứ không phải do thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai của chúng gây ra…, Nguyễn Hữu Bính đã có bài viết “Lại nói về lời hòa giải dân tộc”.

1. Nguyễn Hữu Bính lập lờ, tráo trở xuyên tạc lịch sử, vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trong bài viết, Nguyễn Hữu Bính đã xảo ngôn, để đổi trắng thay đen về các sự kiện lịch sử nhằm lừa bịp những người cả tin, thiếu am tường về lịch sử hai cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX rằng, đó là những cuộc nội chiến, do người Việt Nam lôi kéo nước ngoài vào cuộc cuộc nội chiến, chứ không phải là do thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đem quân xâm lược nước ta gây ra, buộc lòng nhân dân ta phải đứng lên kháng chiến đánh đuổi quân xâm lược Pháp, Mỹ cùng tay sai và chư hầu của chúng.

Nguyễn Hữu Bính đã bày trò “lập lờ đánh lận con đen” khi cho rằng hai cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX chỉ là cuộc chiến tranh ủy nhiệm, do các thế lực nước ngoài điều khiển. Trong khi sự thực lịch sử mà cả thế giới đều biết rõ là dân tộc Việt Nam đã giành lại được nền độc lập sau cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945, tuyên bố khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) vào ngày 2-9-1945. Sau đó, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ can thiệp và đổ quân xâm lược Việt Nam, buộc dân tộc Việt Nam phải tiến hành cuộc kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến đó, có một bộ phận người Việt Nam can tâm làm tay sai cho thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, phản bội lại dân tộc, trong đó chính quyền Ngụy Sài Gòn do đế quốc Mỹ dựng nên. Như vậy, kẻ chủ mưu gây ra hai cuộc chiến tranh xâm lược là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Còn chính quyền Ngụy Sài Gòn chỉ là bù nhìn, tay sai tiếp tay cho quân xâm lược, phản bội lại nhân dân, dân tộc Việt Nam.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đê quốc Mỹ và bọn tay sai là về thực chất đó không phải cuộc nội chiến (vì lẽ đơn giản là có yếu tố ngoại bang xâm lược là Pháp, Mỹ) và càng không phải là “cuộc chiến tranh ủy nhiệm” do các thế lực bên ngoài nước chỉ đạo “các bên” trong nước tiến hành. Bởi lẽ, đây là cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam tiến hành chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược nhằm mục đích giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đem lại hòa bình cho nhân dân Việt Nam.

2. Nguyễn Hữu Bính kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Y xuyên tạc rằng kẻ chủ mưu và tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược gây nên hai cuộc chiến tranh ở Việt Nam trong thế kỷ XX không phải là thực dân Pháp, đế quốc Mĩ, mà là các phe phái trong nước gây ra. Như thế, Nguyễn Hữu Bính vừa làm thỏa lòng quan thầy Mỹ và các thế lực phản động, nơi mà hắn sinh sống và nhận tiền để viết bài xuyên tạc lịch sử dân tộc,vừa kích động gây chia rẽ khối đoàn kết của dân tộc khi vu khống trắng trợn rằng chính người Việt Nam gây ra cuộc chiến tranh “huynh đệ tương tàn” đó

Nguyễn Hữu Bính đã theo gót bọn tay sai xâm lược bỏ chạy khỏi Việt Nam khi chế độ ngụy quyền Sài Gòn bị lật đổ, để lại một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh do thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng gây ra. Giờ đây, khi đất nước ta đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế ổn định đời sống nhân dân thì Nguyễn Hữu Bính lại ra vẻ đạo đức giả lo lắng cho sự “hòa giải dân tộc”, đoàn kết dân tộc.

Song thực chất đằng sau những luận điệu tráo trở, lật lọng của Nguyễn Hữu Bính là âm mưu kích động chia rẽ khối đoàn kết dân. Nhưng thực tế Việt Nam những năm qua đã minh chứng đường lối, chính sách hòa hợp, đoàn kết dân tộc đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Nhiều Việt kiều về nước tham quan, thăm thân nhân và làm ăn, sinh sống ổn định tại quê nhà. Sự thật đó đã vạch mặt những kẻ xuyên tạc đường lối, chính sách hòa hợp, đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta như Nguyễn Hữu Bính./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

11 thoughts on “Nguyễn Hữu Bính cố tình xuyên tạc lịch sử, chia rẽ dân tộc

 • 14 Tháng Ba, 2017 at 9:35 chiều
  Permalink

  Nguyễn Hữu Bính đã xảo ngôn, để đổi trắng thay đen về các sự kiện lịch sử nhằm lừa bịp những người cả tin, thiếu am tường về lịch sử hai cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, và Y về bản chất cũng giống như Phạm Trần đều là người dân nước Việt, nhưng “miệng khẩu phật, tâm xà”; chúng ta phải hết sức cảnh giác không bị mắc lừa trước những lời dối trá, phản động của chúng.

  Reply
 • 15 Tháng Ba, 2017 at 9:34 sáng
  Permalink

  Những lập luận của Nguyễn Hữu Bính là lộng ngôn, xuyên tạc chỉ nhằm mục đích bóp méo sự thật kích động những người dân cả tin.

  Reply
 • 15 Tháng Ba, 2017 at 10:28 chiều
  Permalink

  Những lập luận của Nguyễn Hữu Bính thực chất là âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là sự kích động gây chia rẽ dân tộc!

  Reply
 • 15 Tháng Ba, 2017 at 10:30 chiều
  Permalink

  Là người Việt Nam, ai ai cũng đều ghi nhớ sâu sắc trong tâm mình: để đất nước có được hòa bình, độc lập, thống nhất như ngày hôm nay thì đã có hàng triệu đồng bào, chiến sĩ ta đã ngã xuống mới giành lại được. Xuyên tạc lịch sử là có tội với tổ tiên, với cha anh của chính mình./.

  Reply
 • 15 Tháng Ba, 2017 at 10:33 chiều
  Permalink

  Những lời phản trắc của Nguyễn Hữu Bính cũng giống như giọng điệu của những kẻ vẫn ngày đêm chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Y không đủ tư cách để phán xét lịch sử dân tộc Việt Nam và sự hy sinh của bao anh hùng liệt sĩ đã vì độc lập, tự do của dân tộc mà hy sinh cả tuổi thanh xuân.

  Reply
 • 16 Tháng Ba, 2017 at 8:57 sáng
  Permalink

  Đất nước được Độc lập tự do như ngày hôm nay Bính có biết hàng triệu người con đã ngã xuống để giành lại. Bao người mẹ, người vợ đưa tiễn người thân không có ngày trở về máu của các anh đã hòa vào đất việt các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cả cuộc đời mình thì giờ bính mới tồn tại để hưởng thụ như ngày nay.

  Reply
 • 16 Tháng Ba, 2017 at 9:10 sáng
  Permalink

  Theo chân những kẻ phản động, Nguyễn Hữu Bính vờ vĩnh tỏ vẻ khách quan khi “viết lại lịch sử” nhưng thực chất thì Nguyễn Hữu Bính chỉ nhằm thỏa lòng quan thầy Mỹ và các thế lực phản động, nơi mà hắn sinh sống và nhận tiền để viết bài xuyên tạc lịch sử dân tộc,vừa kích động gây chia rẽ khối đoàn kết của dân tộc vừa vu khống trắng trợn rằng chính người Việt Nam đã gây ra cuộc chiến tranh “huynh đệ tương tàn” đó mà không phải là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

  Reply
 • 16 Tháng Ba, 2017 at 9:50 sáng
  Permalink

  Thật nguy hiểm khi nghe theo những lời xảo trá của Nguyễn Hữu Bình vì Y đã “đánh tráo lịch sử”, “đánh lận con đen” khi bàn về lịch sử chống thực dân, đế quốc của nhân dân ta. Đây là một kẻ sẵn sàng “cõng rắn cắn cả nhà” khi thời cơ đến… nên mong bà con ta cảnh giác!.

  Reply
 • 17 Tháng Ba, 2017 at 7:54 sáng
  Permalink

  Cây có cội, sông có nguồn. Phủ nhận, xuyên tạc lịch sử là tội ác không thể tha thứ. Nguyễn Hữu Bính và đồng bọn sẽ phải chịu quả báo.

  Reply
 • 17 Tháng Ba, 2017 at 9:50 sáng
  Permalink

  Những lập luận của Nguyễn Hữu Bình chỉ là võ đoán, nhằm reo rắt tư tưởng phản động, kích động nhằm hạ thấp uy tín của Đảng trong nhân dân. Hơn ai hết, chúng ta hãy cảnh giác trước âm mưu này.

  Reply
 • 13 Tháng Năm, 2019 at 8:57 sáng
  Permalink

  Luận điệu tráo trở của Nguyễn Hữu Bình là hết sức nguy hiểm.Hơn ai hết, chúng ta hãy cảnh giác trước âm mưu này.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.