NGUYỄN HỮU ĐỒNG – KẺ MƠ HỒ VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆ NAM

Ngày 04/01/2020, trên trang mạng “baotiengdan.com” xuất hiện bài viết của Nguyễn Hữu Đổng với tựa đề: “Tại sao Kinh tế thị trường không thể định hướng Xã hội chủ nghĩa?”, đã xuyên tạc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bởi vì:

1. Kinh tế thị trường là thành tựu của văn minh nhân loại, tồn tại và phát triển trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng.

Nếu cho rằng kinh tế thị trường chỉ gắn liền với chủ nghĩa tư bản, là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản là sự sai lầm nghiêm trọng về tư duy, nhận thức. Bởi lẽ, kinh tế thị trường (thực chất là tên gọi khác của kinh tế hàng hóa) là nền kinh tế dựa vào thị trường để vận động và phát triển. Từ thế kỷ XIX Ph.Ăng-ghen đã dùng phạm trù “kinh tế tiền tệ” để đối lập với kinh tế tự nhiên. Người viết: “Chính từ đó mà nền kinh tế tiền tệ, đang phát triển, đã thâm nhập, giống như một chất a-xít ăn mòn, vào lối sống cổ truyền của các cộng đồng nông thôn, dựa trên cơ sở nền kinh tế tự nhiên”. Đồng thời, C. Mác cho rằng, “sản xuất và trao đổi hàng hoá là một nét chung cho những hình thái kinh tế – xã hội hết sức khác nhau”, tức là kinh tế hàng hoá tồn tại và phát triển trong nhiều hình thái kinh tế – xã hội chứ không phải là đặc trưng riêng có của chủ nghĩa tư bản. Do vậy, không thể nói rằng kinh tế thị trường chỉ gắn với chế độ tư bản chủ nghĩa, do chủ nghĩa tư bản tạo ra mà kinh tế thị trường là thành tựu chung của nhân loại, tồn tại gắn với nhiều chế độ kinh tế khác nhau và tiếp tục phát triển trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

2. Thực tiễn cho thấy, trên thế giới đã tồn tại nhiều mô hình kinh tế thị trường khác nhau phù hợp với đặc điểm của từng quốc gia như: kinh tế thị trường Cộng hòa liên bang Đức, kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.

 Như vậy, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là sự lựa chọn vừa phù hợp với xu hướng phát triển khách quan của thời đại, vừa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Rõ ràng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã thể hiện trình độ tư duy và vận dụng sáng tạo của Đảng ta về quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Những thành tựu kinh tế, xã hội sau hơn 30 năm đổi mới đã khẳng định tính đúng đắn phát triển kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vì vậy, những luận điểm phi lý và vô căn cứ khoa học của Nguyễn Hữu Đổng là nhằm xuyên tạc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Với lý do đó, Chúng ta cần nêu cao cảnh giác, vạch trần, lên án và bác bỏ âm mưu hèn hạ của y.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “NGUYỄN HỮU ĐỒNG – KẺ MƠ HỒ VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆ NAM

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.