NGUYỄN HỮU VINH – TỰ TÁCH MÌNH THÀNH Ổ NHÓM RIÊNG BIỆT PHÁ HOẠI ĐẤT NƯỚC

Vừa qua, Nguyễn Hữu Vinh đăng trên Bureau CTM Media – Âu Châu bài “Bò đỏ, bò vàng, thế lực thù địch và dư luận viên từ đâu sinh ra”.

1. Trong đó, Y lấy quan điểm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” của Đảng ta rồi suy diễn, rêu rao rằng “đảng đang tự tách mình ra thành một ổ nhóm riêng biệt đứng trên luật pháp và cả Hiến pháp”.

Khoản 3, Điều 4, Hiến pháp Việt Nam năm 2013 ghi rõ: “Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” và Điều lệ Đảng quy định: “Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Đảng ta là lực lượng lãnh đạo xã hội, đề ra đường lối, chủ trương; Nhà nước tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng bằng chức năng quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật. Mọi cơ quan, tổ chức, công dân có nghĩa vụ chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Đảng không những tôn trọng mà còn chịu sự điều chỉnh của Hiến pháp và pháp luật bình đẳng như mọi chủ thể chính trị khác.

Như vậy, cả trong Hiến pháp và Điều lệ Đảng đã quy định nhất quán, rõ ràng. Thực tế, các tổ chức, đảng viên và hoạt động của Đảng đều phù hợp Hiến pháp và pháp luật quy định, không cản trở, trái ngược với các thiết chế của Nhà nước. Điều đó cho thấy, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Đồng thời, những đảng viên, cán bộ vi phạm kỷ luật Đảng  và pháp luật của Nhà nước đều bị xử lý nghiêm minh, dù người đó ở chức vụ nào cũng không có ngoại lệ.

2. Trong bài viết, Nguyễn Hữu Vinh cho là “hòa giải, hòa hợp, hòa bình, bỏ qua quá khứ, xây dựng tương lai” được đảng đem ra, chỉ mãi mãi là câu khẩu hiệu nơi cửa miệng mà không hề diễn ra trong thực tế”. Đây là sự hằn học, khơi dậy hằn thù, hạ thấp, phủ nhận chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm và khẳng định xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ hay thành phần giai cấp; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai. Chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc của Đảng, Nhà nước ta đã khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tình thân gia đình, dòng họ để xóa đi mặc cảm, hận thù, định kiến; dần khỏa lấp những khác biệt trong suy nghĩ và hành động hướng đến đoàn kết dân tộc, phát triển đất nước.

Ở trong nước, người dân thuộc mọi thành phần xã hội, kể cả những người trong chế độ cũ đều không bị phân biệt đối xử, bình đẳng trong lao động, kiến tạo cuộc sống. Với đồng bào ở nước ngoài, được tạo điều kiện thuận lợi trên các lĩnh vực: Ông Nguyễn Cao Kỳ, nguyên Phó Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn sau khi về Việt Nam, chứng kiến sự đổi thay của đất nước và những chủ trương, chính sách về hòa hợp, hòa giải của Đảng và Nhà nước ta đã phát biểu: “Tôi rất mừng là đất nước đổi mới nhiều”; “Đã đến lúc phải hòa hợp, hòa giải giữa anh em với nhau để xây dựng đất nước chứ ngoái cổ lại nhìn dĩ vãng rồi hận thù, chua chát, cay đắng thì đâu có được… Tôi nghĩ chuyện chính vẫn là quyền lợi đất nước”.

Cũng phải khẳng định rằng, hòa hợp dân tộc phải trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt, không định kiến, phân biệt đối xử nhưng không có nghĩa là xóa nhòa lịch sử và đảo ngược chân lý. Những vấn đề khác biệt như ý thức hệ, quan điểm chính trị thì cần sự tôn trọng, mà không thể đòi hòa hợp theo kiểu “phải công nhận chế độ Sài Gòn”, “phải phục hồi danh dự cho những người trong chế độ cũ”, “phải xóa bỏ Đảng Cộng sản thì mới có sự hòa hợp”. Ông Nguyễn Cao Kỳ cũng từng khẳng định: “Một chính quyền độc đảng mang đến sự ổn định và kỷ luật thì cần thiết cho Việt Nam để ra khỏi sự nghèo khổ… Tôi cho rằng thật là sai lầm khi một số người, đặc biệt là số người Việt ở Mỹ ngày nay đòi hỏi Việt Nam phải chấp nhận và thực hiện một nền dân chủ họ đang hưởng ở Mỹ. Quan niệm của tôi, đó là một sự sai lầm”.

Như vậy, thông qua bài viết cho thấy chính Nguyễn Hữu Vinh mới là kẻ định kiến, hẹp hòi, kích động thù hận, khơi sâu thêm chia rẽ; tự tách mình ra thành một ổ nhóm riêng biệt, để phá hoại của sự hòa hợp, tình yêu quê hương đất nước luôn lan tỏa và đồng cảm trong trái tim mỗi người dân Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.