NGUYỄN NGỌC GIÀ – KẺ CÓ THỂ LÀM TẤT CẢ VÌ TIỀN

Nguyễn Ngọc Già đăng trên Bureau CTM Media – Âu Châu bài “Triết lý của nhà cầm quyền CSVN tồi tệ hơn Năm Cam”. Thông qua bài viết Y xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh và phủ nhận thành quả cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã giành được.

1. Y lấy luận điểm “Muốn xây dựng CNXH phải có con người XHCN” của Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi suy diễn, xuyên tạc cho đó là “một thứ triết lý quẩn quanh không lối thoát…”.

Thực tiễn cho thấy, muốn xây dựng một xã hội mới cần có những con người tiêu biểu, đại diện cho lực lượng phát triển tiến bộ hơn của xã hội đó. Lịch sử chế độ chiếm hữu nô lệ đến tư bản chủ nghĩa đã chứng minh, giải phóng xã hội phải được quyết định bởi năng suất lao động và tinh thần dân chủ. Đối với CNXH, theo quy luật, sẽ phát triển cao hơn CNTB. Giai cấp vô sản phải xây dựng được đội ngũ tiên phong của giai cấp, xây dựng được nền tảng, vật chất cho CNXH đáp ứng với mục tiêu phát triển của xã hội tốt đẹp đó.

Đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, luôn luôn được Đảng Cộng sản và đa số nhân dân Việt Nam khẳng định; đó cũng chính là mục tiêu, lý tưởng của dân tộc Việt Nam. Xã hội XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng, là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Con người là chủ thể sáng tạo lịch sử, là mục tiêu và động lực của đổi mới, của CNXH. Vì thế, cần phải có con người mới XHCN Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo và “Muốn xây dựng CNXH phải có con người XHCN” đã trở thành phương châm hành động, sợi chỉ đỏ xuyên suốt của cách mạng Việt Nam; để xây dựng chế độ mới và giải phóng con người, vì con người.

2. Trong bài viết, Nguyễn Ngọc Gia còn mượn lời của Nguyễn Văn Thiệu, kẻ đứng đầu chính quyền tay sai bán nước, kẻ đã từng thề “Tử thủ Sài Gòn” để rồi “cao chạy xa bay” rằng: “Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm”. Thực chất, đây chỉ là sự so sánh kệch cỡm, nói về triết lý mà chẳng hiểu gì về triết lý để xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam của kẻ đang đi theo vết xe đổ.

Thực tế, “hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm”. Năm 1945, “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được độc lập”; ngày 2/9/1945 Việt Nam đã tuyên bố độc lập trước toàn thế giới. Khi Pháp âm mưu cướp nước ta một lần nữa, “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”; năm 1954, thực dân Pháp đã phải cút khỏi nước ta. Khi Mỹ dựng lên chính quyền tay sai, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”; Năm 1973 Mỹ phải cuốn cờ rút quân về nước, 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước.

Năm 2020, sau gần 35 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 36/200 nền kinh tế thế giới, vượt cả Singapore và Nam Phi. Đời sống nhân dân được nâng cao gấp nhiều lần so với trước. Đó là sự thật mà bất cứ người Việt Nam nào cũng thấy và bạn bè thế giới đều ngưỡng mộ, khâm phục. Đến như, Nguyễn Cao Kỳ, nguyên Phó Tổng thống của chính quyền Sài Gòn, sau khi về Việt Nam đã có phát biểu: “Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy nên tất nhiên về nước thì có dịp kiểm chứng lại mọi điều một cách cụ thể, rõ ràng và chi tiết hơn. Tôi rất mừng là đất nước đổi mới nhiều”; chứng kiến sự đổi thay của đất nước, ông Nguyễn Cao Kỳ đã phải thừa nhận rằng những người cộng sản Việt Nam hiện đang làm rất tốt và khẳng định: “Một chính quyền độc đảng mang đến sự ổn định và kỷ luật thì cần thiết cho Việt Nam để ra khỏi sự nghèo khổ… Tôi cho rằng thật là sai lầm khi một số người, đặc biệt là số người Việt ở Mỹ ngày nay đòi hỏi Việt Nam phải chấp nhận và thực hiện một nền dân chủ họ đang hưởng ở Mỹ. Quan niệm của tôi là, đó là một sự sai lầm. Nền dân chủ đó không thích hợp với Việt Nam trong tình thế hiện nay”.

Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt dân tộc Việt Nam từ bùn đen nô lệ đứng lên sánh vai các cường quốc 5 châu như hôm nay. Sự nghiệp, con đường đi lên CNXH và xây dựng XHCN ở Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn như những thành quả đã đạt được, nếu không có những kẻ phản quốc, bán linh hồn cho quỷ dữ như Nguyễn Ngọc Gia lấy “sống nhục còn hơn chết vinh”. Lấy câu nói của Năm Cam “có thể làm tất cả vì tiền” để làm triết lý sống của mình. Chúng ta hết sức cảnh giác với tư tưởng định kiến, hẹp hòi, kích động thù hận, gieo vào lòng dân sự nghi ngờ, mất phương hướng và mất niềm tin của Nguyễn Ngọc Gia./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.