Nguyên Thạch – kẻ bịa đặt tráo trở

Hùa theo làn sóng xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử dân tộc của những kẻ phản động, bất mãn, Nguyên Thạch đã tráo trở bịa đặt, dựng chuyện, vu khống một cách trơ trẽn đối với những sự thật lịch sử và các lãnh tụ của cách mạng Việt Nam thông qua bài viết “Những nghịch lý không thể nào chấp nhận”.

1. Nguyên Thạch đổi trắng thay đen, tô vẽ cho chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim

Trong bài viết nêu trên, Nguyên Thạch đã dùng những xảo ngôn, đổi trắng thay đen về các sự kiện lịch sử nhằm lừa bịp những người cả tin, thiếu am tường về Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Việt Nam trong thế kỷ XX.

Nguyên Thạch đã tung hô chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim khi cho rằng, chính phủ đó đại diện cho Việt Nam độc lập. Song, thực chất chính phủ đó chỉ là bù nhìn do phát xít Nhật dựng lên làm tay sai cho Nhật, chính phủ đó chỉ là cái vỏ, không có thực quyền gì và hoàn toàn nằm dưới sự “chỉ huy” của phát xít Nhật. Thế mà Nguyên Thạch lại trơ trẽn vu khống với những lời lẽ thấp hèn rằng: “Hồ đã cùng đám đồ đệ cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim”. Sự thật lịch sử là, Đảng ta đã lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành cuộc Cách mạng tháng 8, giành chính quyền từ tay phát xít Nhật xâm lược, chứ không phải từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, đơn giản bởi lẽ cái gọi là “chính phủ Trần Trọng Kim” có nắm được chính quyền trong tay đâu mà để bị giành mất?!

2. Nguyên Thạch tráo trở khi cho rằng, hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, chống Đế quốc Mỹ của nhân dân là “cuộc nội chiến”

Trong bài viết của mình, Nguyên Thạch đã bày trò “lập lờ đánh lận con đen” khi cho rằng, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX chỉ là cuộc “tiến chiếm” một chính quyền khác ở miền Nam. Trong khi sự thực lịch sử mà cả thế giới đều biết rõ là dân tộc Việt Nam đã giành lại được nền độc lập sau cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945, tuyên bố khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) vào ngày 2-9-1945. Sau đó, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã đưa quân vào xâm lược Việt Nam, buộc dân tộc Việt Nam phải tiến hành cuộc kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Trong hai cuộc kháng chiến đó, có một bộ phận người Việt Nam theo chân, làm tay sai cho thực dân Pháp và đế quốc Mỹ phản bội lại dân tộc, mà đại diện của bộ phận đó là chính quyền Ngụy Sài Gòn (chính quyền tay sai Việt Nam Cộng hòa).

Như vậy, kẻ chủ mưu gây ra hai cuộc chiến tranh xâm lược là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Còn chính quyền Ngụy Sài Gòn chỉ là bù nhìn, tay sai dưới trướng của thực dân, đế quốc, theo chân giặc xâm lược, phản bội lại nhân dân Việt Nam.

Hai cuộc kháng chiến nói trên của nhân dân Việt Nam là hai cuộc kháng chiến chống xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai Ngụy quyền Sài Gòn. Về thực chất đó không phải là cuộc “tiến chiếm” hay nội chiến, mà đây là cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam tiến hành chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, nhằm mục đích bảo vệ nền độc lập của dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

3. Nguyên Thạch chính là kẻ cổ xúy cho những thành phần phản động, bất mãn chống phá đất nước ta hiện nay. 

Giờ đây, khi đất nước đã khắc phục được cơ bản những hậu quả chiến tranh và có những bước phát triển ổn định mới thì Nguyên Thạch lại ra vẻ đạo đức giả lo lắng về việc “những nghịch lý không thể nào chấp nhận” của xã hội Việt Nam hiện nay.

Song, thực chất đằng sau những lời nói tráo trở, lật lọng là sự chia rẽ khối đoàn kết dân tộc ở Việt Nam hiện nay của Nguyên Thạch, khi y tỏ ra thương xót, lo lắng cho một số phần tử phản động, bất mãn, mù quáng, phát ngôn thiếu suy nghĩ rằng: “Ngoài các nhà yêu nước như Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Kim Anh… thì hôm nay mạng sống cùng sự an nguy của 2 nhà yêu nước, đó là thiếu tướng Lê Mã Lương…”.

Thực tế trên đất nước Việt Nam những năm qua là minh chứng rõ ràng cho đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bởi vậy, sự bịa đặt, tráo trở của Nguyên Thạch không thể lừa bịp được ai./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Nguyên Thạch – kẻ bịa đặt tráo trở

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares