Nguyên Thạch – ngày càng phản động

Những ai đã đọc bài viết Đảng Cộng sản Việt Nam không dám bắt cọp, mà chỉ bắt cóc! đăng trên trang danlambaovn.blogspot.com của tác giả Nguyên Thạch sẽ không khỏi bất bình với những lời lẽ, ngôn từ và các luận điệu vu cáo, xuyên tạc của tác giả bài viết. Kết thúc bài viết của mình, Thạch làm những vần thơ đề tặng Đảng Cộng sản Việt Nam với tựa đề Cọp không bắt, lại bắt cóc, trong đó câu cuối là: Đám cọp sao không bắt, lại đi bắt cóc. Mục đích của bài viết là bài xích, chống phá cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái ở Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện rất quyết liệt. Tuy cuộc đấu tranh này mới chỉ bắt đầu, và ngay từ đầu đã gặp phải sự chống đối ngay trong nội bộ từ các thế lực chính trị và nhóm lợi ích.

Nếu như Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 Về việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ khi ban hành đã gặp phải sự chống phá rất quyết liệt của cả lực lượng bên trong và bên ngoài thì quá trình hiện thực hoá nghị quyết này, nghĩa là thực hành cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái trong nội bộ lại tiếp tục gặp phải sự chống phá quyết liệt hơn. Đặc biệt, lực lượng chống phá cuộc đấu tranh này không chỉ là các thế lực thù địch của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn từ chính một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng đã bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không ít cán bộ, đảng viên trong bộ phận này đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Chính vì vậy mà cuộc đấu tranh này càng trở nên phức tạp. Một biểu hiện của tính phức tạp trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái đó là tính đa dạng của đối tượng đấu tranh. Theo đó, đối tượng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái không chỉ còn là những kẻ tham nhũng, lãng phí, mà bao gồm cả sự ủng hộ của các thế lực thù địch của cách mạng Việt Nam đối với những kẻ tham nhũng, lãng phí – đối tượng chủ yếu của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái. Sự ủng hộ này đang làm cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái ở Việt Nam thêm khó khăn, phức tạp và quyết liệt hơn.

Có thể nói rằng, với giọng điệu của Nguyên Thạch trong bài viết là công khai ủng hộ các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Dùng những lời lẽ thách thức đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và trực tiếp là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mặc dù cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái mới chỉ bắt đầu mà sự khởi đầu với đầy rẫy những khó khăn mới chỉ bắt được những con cóc, chưa phải là những con cọp. Nhưng đây là sự bắt đầu tốt đẹp, báo hiệu cho những gì mà mọi người dân Việt Nam mong đợi. Xin mượn ý kiến của độc giả Phạm Hữu Đức để minh chứng, theo ông Đức, cái đáng nể phục nhất ở Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là “ông đã không chọn cách như các tiền nhân khác lui về ở ẩn cho yên thân. Ông đã kiên nhẫn và xây dựng được đội ngũ cộng sự tâm huyết để rồi bây giờ bắt đầu cuộc đại chiến chống tham nhũng… Nếu không có cuộc chiến này, nếu không có những người như ông đất nước sẽ đi về đâu?. Củi tươi cũng cháy là thông điệp nóng ngàn độ cho cuộc chiến này. Ai nói gì thì nói, riêng tôi xin cảm ơn ông và cảm ơn những người dũng cảm… Nếu người đứng đầu Đảng của chúng ta không phải là một người như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì công cuộc chống tham ô, tham nhũng có đang diễn ra quyết liệt, tới cùng như bây giờ hay không? Nếu không phải là một người như Ngài Trọng thì liệu Trịnh Xuân Thanh có bị “lôi” về, vụ Dầu Khí, vụ AVG, vụ cảng Quy Nhơn và những hệ luỵ tiếp theo mà Vinashin, Vinalines… gây ra có bị điều tra xử lý tới cùng hay không? Nếu không phải là một người đốt lò đầy lý tưởng và tâm huyết như Ngài Trọng thì cả củi khô lẫn củi tươi cũng đều đang phải cháy lên rừng rực như bây giờ hay không?”[1].

Để khẳng định cho tương lai sáng lạn của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái ở Việt Nam thông qua cách thức, biện pháp mà người đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến hành, ông Đức nhấn mạnh “Đây đó vẫn có những nghi ngờ về việc chiến dịch chống tham ô tham nhũng của chúng ta có thể chỉ là biểu hiện của những đấu đá cá nhân hoặc đấu đá phe nhóm. Thứ nhất, những cuộc đấu đá như thế, đến một lúc nào đó sẽ xuất hiện những thoả hiệp, nhưng hãy nhìn vào những gì Ngài Trọng đang chỉ đạo – liệu có sự thoả hiệp nào không? Thứ hai, bất luận như thế nào thì rõ ràng cái cách mà Ngài Trọng đang chỉ đạo đã khiến cho những hang ổ tham nhũng khủng khiếp nhất Việt Nam bị truy quyét đến cùng – điều mà những người tiền nhiệm của Ngài, dù có mong muốn, quyết tâm đến đâu cũng chưa từng làm được. Nhìn lại lịch sử, trong mỗi thời kỳ bi ai, đau đớn nhất của dân tộc, lúc mà sự sinh – tử – tồn – vong của dân tộc mong manh trên huyệt mộ nhân loại thì may mắn thay, luôn xuất hiện những nhân vật đầy lý tưởng và tầm vóc. Chính họ đã dắt dân tộc đi từ bóng tối ra ánh sáng, và quan trọng nhất, họ giúp nhân dân của mình sống dậy một niềm tin: thì ra ánh sáng là có thật!”[2].

Bài viết của ông Phạm Hữu Đức còn rất nhiều nội dung khẳng định thành công bước đầu của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái ở Việt Nam, những chỉ xin dẫn ra ngần ấy làm minh chứng cho khách quan thay cho lời của người viết bài này. Từ thực tế ấy, không thể cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không dám bắt cọp, mà chỉ bắt cóc; ngược lại, cần khẳng định rằng luận điệu này là không đúng sự thật. Nguyên Thạch đã cố tình phủ nhận bản chất cũng như mục đích của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái của Đảng và Nhà nước Việt Nam; hoặc Nguyên Thạch đã cố tình xuyên tạc cuộc đấu tranh này vì một lý do chính trị, hay đang được hưởng lợi từ sự nuôi dưỡng của các thế lực thù địch đối với đội quân chửi thuê viết mướn đang cư ngụ ở nước ngoài, trong đó Nguyên Thạch là một thành viên đắc lực.

Mục đích ẩn sau luận điệu của Nguyên Thạch là gì? Tại sao Nguyên Thạch lại đặt vấn đề phức tạp, có tính thời sự mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đang quyết tâm với nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, suy thoái để gây hoài nghi trong quần chúng nhân dân vào thời điểm này. Phải chăng, Thạch muốn đóng góp công sức của mình để cùng với các thế lực thù địch của Đảng Cộng sản Việt Nam phá vỡ niềm tin của đảng viên và nhân dân Việt Nam đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đối với đường lối, chủ trương, quan điểm cơ bản, nhất quán và quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Qua bài viết này, tôi muốn góp thêm chính kiến để khẳng định, những gì mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã, đang và sẽ còn tiếp tục làm là vì tương lai tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đó là thông điệp mà người viết bài này muốn nhắn gửi đến toàn thể những ai đang quan tâm, ủng hộ cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng tư lệnh – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng./.

[1] https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=293215467753947&id=100011964888990&ref=email.

[2] https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=293215467753947&id=100011964888990&ref=email.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Nguyên Thạch – ngày càng phản động

 • 23 Tháng Chín, 2017 at 11:22 chiều
  Permalink

  Bài viết rất hay, mang tính luận chiến rõ ràng, thể hiện tinh thần, trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và nhân dân của người viết.

  Reply
 • 24 Tháng Chín, 2017 at 2:51 chiều
  Permalink

  mượn gió bẻ măng.

  Reply
 • 26 Tháng Chín, 2017 at 9:38 sáng
  Permalink

  Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ở nước ta mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, hành động quyết liệt và sự vào cuộc đồng bộ của mọi lực lượng nhất định sẽ thành công. Những luận điệu mà Nguyên Thạch đưa ra nhằm gây mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về cuộc đấu tranh này nhất định sẽ thất bại./.

  Reply
 • 26 Tháng Chín, 2017 at 3:18 chiều
  Permalink

  Nguyên Thạch đích thực là tên phản động.

  Reply

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1932424total sites visits.